Siła

SIŁA POLSKI to ogólnopolski, medialny program promocyjny prowadzony przez naszą redakcję – wydawcę „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów.

Celem programu jest umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach.

W programie SIŁA POLSKI 2018 promujemy wysoką jakość, skuteczne zarządzanie, innowacyjność, także kulturę pracy, dobre tradycje. Tytuły przyznawane są w oparciu o dostępne publicznie dane, opinie ekspertów i członków Kapituły Programu, wskaźniki ekonomiczne, ale również stabilność, perspektywy rozwoju, analizę SWOT, uzyskane wcześniej nagrody i wyróżnienia. Promujemy wysoką jakość i skuteczne zarządzanie, inwestycje strategiczne i modernizacyjne.