Symbol

 

 

Symbol 2019, wraz z rozszerzeniem nazwy o daną kategorię, to ogólnopolski medialny programpromocyjny prowadzony od 9 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”. Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów.

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorujemy te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem naszym jest, aby pisząc i mówiąc o danej firmie mieć na myśli najlepszą, symboliczną jakość zarządzania i działania. Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Program Symbol, prowadzony w oparciu o ścisłą metodologię, jest programem potwierdzającym najwyższą jakość, skuteczność zarządzania i polityki zrównoważonego rozwoju. Stanowi nieocenioną pomoc w kształtowaniu pozycji konkurencyjności oraz w doskonaleniu procedur związanych z polityką jakości w mikro i makroskali. Laureaci programu to firmy i instytucje, cechujące się innowacyjnością, rozumiejące rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji.

KAPITAŁ ZAUFANIA

Pozytywny, ogólnopolski wizerunek wytwarza kapitał zaufania, przysparzając produktywności biznesowej, umożliwiając osiąganie celów i budowanie relacji inwestorskich w nowej jakości. Kapitał taki tworzy zgeneralizowany, pozytywny obraz – niezwykle istotny zwłaszcza w społeczeństwie polskim, które opisywane jest przez socjologów jako cechujące się niskim poziomem zaufania. Kapitał ten, uwarunkowany przekonaniami społecznymi jednostki na temat świata, budowany jest przez dyskurs medialny i opiniotwórcze media.

KOMUNIKACJA BIZNESOWA

Prasa wciąż stanowi najbardziej istotny biznesowo kanał komunikacji, na stałe wpisany w rozwój polskiego kapitału i spojrzenia na gospodarczy obraz Polski. „Rzeczpospolita” to jeden z liderów prasy codziennej w kraju. Od wielu lat znajduje się w czołówce najczęściej cytowanych mediów, a w roku 2014 uzyskała tytuł najbardziej opiniotwórczego medium dekady. Według przeprowadzonych badań nad stanem czytelnictwa prasowego targetem czytelniczym „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej” jest management średniego i wysokiego szczebla, ze znaczącym udziałem prenumeraty dla administracji publicznej. Dla obu tytułów notowany jest również nieprzerwany wzrost odwiedzin i abonamentów elektronicznych.

BRANDING MARKI

Program wspomaga proces kreowania marki i zarządzania nią. Pozytywny, ogólnopolski, medialny przekaz konstruuje odpowiedni brand message i jest instrumentem, po który sięgają najbardziej rozpoznawalne instytucje, choć sam branding nie jest zarezerwowany wyłącznie dla gigantów rynku. Program Symbol pomaga zdefiniować całe spectrum skojarzeń i kontekstów wokół marki. Rozumiemy, że biznes rozgrywa się dziś również na płaszczyźnie wyobraźni, za pomocą niepoliczalnych atrybutów i języka korzyści.

PROFESJONALIZM

Program jest profesjonalnym instrumentem dla firm i instytucji, które cenią sobie kształtowanie odpowiedniego wizerunku medialnego. Zespół redakcyjny tworzą sprawdzeni redaktorzy i dziennikarze o dużym doświadczeniu w redagowaniu merytorycznych prasowych tekstów wizerunkowych. Przez wiele lat zaznaczyli oni poważny udział w sukcesie największych polskich programów promocyjnych. Zdobyli zaufanie zarówno najbardziej znanych firm, jak i podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność i chcą postawić na mocny wizerunek w poważnej prasie opiniotwórczej.

NETWORKING

Program Symbol umożliwia nie tylko medialną promocję najlepszych firm, instytucji, projektów czy przedsięwzięć. Od samego początku obecności w branży redakcja wspiera ideę networkingu. Organizowane przez nas wydarzenia gromadzą przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji, są platformą dla wymiany myśli i opinii, integracji oraz nawiązywania kontaktów. Laureaci programu stanowią elitarne grono ekspertów rozpoznających trendy i wyznaczających nowe standardy w wielu dziedzinach gospodarki, nauki, medycyny czy administracji.

PROMOCJA PROJEKTU

Od kilkunastu lat ważną rolę w rozwoju polskich firm odgrywają fundusze unijne. To dzięki nim możliwe są wielkie inwestycje infrastrukturalne, projekty badawcze, wdrażanie innowacji, dostosowywanie działalności do nowoczesnych standardów. Droga do pozyskania dotacji nie jest jednak łatwa – wymaga głębokiej wiedzy i merytorycznego przygotowania. Dlatego dla instytucji, które zdobyły i dobrze wykorzystują pieniądze z Unii Europejskiej, stworzyliśmy EuroSymbol będący wyrazem docenienia uzyskanych efektów. Ponieważ doskonale rozumiemy, że medialne nagłośnienie realizowanych zadań jest niezbędnym elementem na drodze efektywnej realizacji przyjętych założeń rozwojowych i marketingowych, umożliwiamy najlepszym beneficjentom zaistnienie na naszych ogólnopolskich łamach.

PROEKOLOGICZNOŚĆ

W związku z dynamicznym rozwojem Programu Symbol, a także z coraz większą liczbą firm i przedsięwzięć, które w swojej działalności dużą wagę przykładają do kwestii ekologii i dbałości o środowisko naturalne, postanowiliśmy nagradzać laureatów także w kategorii EkoSymbol. Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważne obecnie są zagadnienia nie tylko stricte ekonomiczne, ale także ekologiczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, uwzględniający adaptację do zmian klimatycznych i postępującą degradację zasobów środowiskowych.

 

 

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

[contact-form][contact-field label=”Podpis” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Witryna internetowa” type=”url” /][contact-field label=”Wiadomość” type=”textarea” /][/contact-form]