Wspólnota „SELEKT-u”

17 wielkopolskich gmin połączyło siły, aby wspólnie rozwiązać problem odpadów

– Podstawą utworzenia związku gminnego, który przejął wszystkie zadania związane z gospodarką odpadami nałożone na samorządy, była nasza wysoka troska o ochronę środowiska – podkreśla Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Zarządu ZM „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

„SELEKT” 20 maja 2008 r. z TEW Entsorgung z Porta Westfalica z Niemiec podpisał umowę na budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie następnie powstała jedna z największych w Polsce kompostownia zamknięta o mocy przerobowej ok. 70 tys. ton odpadów rocznie.

Dziś z 17 związkowych gmin odpady odbiera 8 firm – od bardzo dużych, jak Remondis, Sanitech i Tonsmeier Zachód, przez spółki gminne, po mniejsze firmy rodzinne. Wywiązują się ze swoich zadań bardzo dobrze. 

Liczba mieszkańców objętych działaniem związku to ok. 250 tys., a teren działalności rozpościera się na blisko 2 tys. km2. Funkcjonuje tu 16 PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Efekt ekologiczny został osiągnięty: odpowiednie poziomy odzysku, wzrost świadomości społeczeństwa, mniej odpadów w lasach. I choć ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa z roku na rok wzrasta, mieszkańcy uczestniczą w selektywnej zbiórce.

Pracownicy biura Związku są autorami programów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, a są to: dwie edycje projektu ekologicznego „EDUEKO” – lekcje o tematyce ekologicznej w placówkach szkolnych oraz konkurs na tworzenie i ozdabianie pojemników na odpady, szkolenia mieszkańców sołectw, a także konkurs na zbiórkę małych elektroodpadów i puszek pod nazwą „Chcesz być EKO – segreguj odpady” oraz projektu „Segregacja – wspólna racja!” skierowanego do mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Misji ekologicznej dopełnia zbiórka makulatury w poszczególnych PSZOK-ach w zamian za torby wielokrotnego użytku.

Danuta Klimek

ZM CZO – „SELEKT” uczestniczy w festynach ekologicznych i innych imprezach organizowanych przez gminy. Prowadzi też w przedszkolach i szkołach lekcje obejmujące tematykę ekologiczną. Zakładowa maskotka „Żabusia Czystusia” bierze udział w spotkaniach z dziećmi i jest prawdziwą atrakcją. A edukacja najmłodszego pokolenia w perspektywie przynosi duże efekty