Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój

Zakład Recyklingu Opon Spółki Orzeł S.A. w Poniatowej w województwie lubelskim uruchomiono w 2011 roku. W 2022 roku spółka rozpoczęła inwestycję obejmującą linię technologiczną do recyklingu mechanicznego zużytych opon samochodowych w celu podwojenia swojej zdolności produkcyjnej. Rozmowa z Moniką Koszade-Rutkiewicz, prezesem zarządu Orzeł S.A.

Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój – Monitor Rynkowy

Jakie zastosowanie znajdują produkty powstające z recyklingu opon? 

Największy udział wagowy w oponie stanowi guma. Wynosi on ok. 65 proc. masy opony, w zależności od jej rodzaju. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost popytu na granulat gumowy. Opracowano szereg innowacyjnych i nieznanych wcześniej zastosowań. Produkt granulat gumowy wykorzystywany jest w takich branżach jak budownictwo sportowe (np. boiska typu Orlik, bieżnie), budownictwo infrastrukturalne (np. dodatek uszlachetniający do asfaltu) czy przemysł gumowy (składnik mieszanek gumowych np. kółka do kontenerów). Naszym najnowszym produktem innowacyjnym są prototypy podkładki podpodkładowej oraz tłumika szynowego stanowiące wibroizolacyjne i dźwiękochłonne podłoże szyn kolejowych, opracowane w ramach współpracy ze spółką InnoEco Polska Sp. z o.o. oraz Politechniką Krakowską. Prowadzone przez uczelnię badania dowiodły, że zastosowanie podkładki pozwala zwiększyć żywotność torów oraz taboru, jak również chroni środowisko dzięki 4-krotnej redukcji hałasu w sąsiedztwie linii kolejowej. Produkt ten może mieć także zastosowanie na torowiskach tramwajowych i w metrze, znacznie obniżając hałas i drgania w otoczeniu zabudowań miejskich. W porównaniu do rynków rozwiniętych, przede wszystkim amerykańskiego, widzimy jednak jeszcze znaczny potencjał wzrostowy zastosowań granulatu gumowego i pyłu gumowego, przede wszystkim w zakresie wykorzystania asfaltów modyfikowanych gumą oraz kompozytów łączących gumę z tworzywami sztucznymi. Niestety, w naszej rodzimej gospodarce panuje ogólny sceptycyzm wobec sięgania po rozwiązania innowacyjne, w szczególności na styku biznesu i sektora publicznego. Szansę na zmianę tego stanu dostrzegamy w tzw. zielonych zamówieniach publicznych, premiujących kryteria środowiskowe w projektach finansowanych ze środków publicznych. Popularyzacja tego narzędzia wymagać będzie jednak współpracy pomiędzy różnymi resortami, takimi jak Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój – Monitor Rynkowy

Rozpoczynają państwo właśnie nową inwestycję. Proszę o niej opowiedzieć.

Nowa inwestycja zakłada uruchomienie drugiej linii produkcyjnej, o wydajności zbliżonej do tej już posiadanej, oraz znaczną rozbudowę placu magazynowego na surowiec, co pozwoli nam podwoić obecną zdolność produkcyjną. Całkowity koszt inwestycji wynosi 25 mln zł. Linia produkcyjna jest autorskim projektem kierownictwa i pracowników Orzeł S.A. Poszczególne jej elementy, takie jak specjalistyczne urządzenia mielące, systemy przesiewania i aspiracji oraz system sterowania zostały opracowane we współpracy z wiodącymi europejskimi producentami. Kilka miesięcy wspólnej pracy z dostawcami elementów procesu technologicznego zaowocowało powstaniem projektu skrojonego indywidualnie pod nasze potrzeby. Ponad 10 lat doświadczenia naszych specjalistów pozwoliło zoptymalizować technologię pod kątem takich czynników, jak niezawodność, czystość otrzymywanych w procesie technologicznym materiałów, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, energochłonność oraz wpływu procesu technologicznego na środowisko. Oczywiście tempo dochodzenia do pełnego wykorzystania zwiększonych mocy produkcyjnych zależeć będzie w dużym stopniu od czynników rynkowych, takich jak dostępność zużytych opon oraz popytu na produkowane materiały z ich recyklingu. Inwestycja wiązać się będzie również z utworzeniem około 20 nowych miejsc pracy.

Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój – Monitor Rynkowy

Sami finansują państwo tę inwestycję?

Obecnie posiadamy zabezpieczone finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego w ING Banku Śląskim na kwotę 4,1 mln euro oraz przyznane wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Ze zwolnienia z CIT możemy skorzystać przez okres 15 lat, maksymalnie do kwoty 17,4 mln zł, stanowiącej 70 proc. nakładów inwestycyjnych. Oczekujemy wciąż na rozstrzygnięcie wniosku dotyczącego finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji bezzwrotnej i pożyczki celowej o wartości odpowiednio 30 proc. oraz 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Mamy możliwość połączenia dwóch programów pomocowych, ponieważ maksymalna intensywność pomocy publicznej dla województwa lubelskiego wynosi 70 proc. Spółka posiada również zabezpieczone środki własne niezbędne do zapewnienia płynności przepływów związanych z realizacją inwestycji.

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na spółkę?

W trakcie przygotowań inwestycji nastąpił atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wojna wywołała niemałe zamieszanie również na naszym rynku. W roku 2021 eksport na Ukrainę odpowiadał za 18 proc. naszych przychodów. Po wybuchu wojny popyt spadł prawie o połowę, ale nadal utrzymujemy obecność na tym rynku. Na opóźnienie inwestycji wpływ miał również wzrost niepewności spowodowany kryzysem energetycznym. Ponieważ recykling jest biznesem niezwykle energochłonnym, w lecie ubiegłego roku, gdy ceny energii zbliżały się do 2000 zł za MWh, rentowność całej inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. Na szczęście 2023 rok przyniósł stabilizację cen energii, aczkolwiek na wyższym poziomie niż przed wojną, do którego przemysł będzie musiał się dostosować.

Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój – Monitor Rynkowy

Jaką rolę w strategii spółki pełnią kwestie środowiskowe?

Jako przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem mechanicznym, całość naszej działalności operacyjnej ukierunkowujemy na ochronę środowiska poprzez odzysk wartościowych surowców z opon poużytkowych. Materiały z recyklingu zawracane są następnie do obiegu gospodarczego, co redukuje w znacznym stopniu zużycie zasobów nieodnawialnych. Fakt ten nabiera znaczenia w czasie braku stabilności globalnych łańcuchów dostaw oraz silnej międzynarodowej konkurencji o surowce. Guma odzyskana w procesie recyklingu opon stanowić może dla krajów Unii Europejskiej alternatywę dla importowanego kauczuku syntetycznego, w szczególności wobec wchodzącego od połowy 2024 roku całkowitego embarga na import tego materiału z Rosji. Nasza działalność wywiera również niebagatelny wpływ na ochronę klimatu: szacuje się, iż recykling mechaniczny jednej tony zużytych opon prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych wynoszącej 800 – 900 kg ekwiwalentu CO2, co stanowi wskaźnik czterokrotnie wyższy niż w wyniku ich spalania w piecach cementowych. Ponadto nasz zespół stale wprowadza ulepszenia parku maszynowego ukierunkowane na zmniejszenie zużycia surowców i energii, jak również poprawę środowiska pracy. Zrealizowaliśmy m.in. projekt finansowany ze środków ZUS dotyczący redukcji emisji pyłów, a obecnie budujemy instalację fotowoltaiczną o mocy 500 kWp do zasilenia zakładu w energię.

Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój – Monitor Rynkowy

Czy obecne regulacje prawne pomagają państwu w działalności?

W Polsce cały czas regulacje prawne dotyczące zagospodarowania odpadów są niekorzystne dla recyklerów w porównaniu do pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Brakuje zrozumienia kluczowej roli recyklingu dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, czego najlepszym przykładem jest niezmieniony od 15 lat obowiązkowy dla producentów wprowadzających na rynek opony poziom recyklingu wynoszący zaledwie 15 proc. Tymczasem rola recyklingu jako ważnego ogniwa gospodarki o obiegu zamkniętym została podkreślona chociażby w Europejskim Zielonym Ładzie czy Dyrektywie Unii Europejskiej z 2018 roku dotyczącej odpadów. Podczas gdy w Polsce wspomniana dyrektywa w dalszym ciągu nie została wdrożona, Komisja Europejska rozpoczęła już kompleksowy przegląd ram prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, który może skutkować nowelizacją tej dyrektywy. Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon, którego jesteśmy założycielem, a więc jednym z członków, bierze czynny udział w konsultacjach powstających przepisów, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zdaniem członków Stowarzyszenia w najbliższych latach muszą nastąpić zmiany prawne dotyczące branży powodujące wprowadzenie skutecznego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek opony. Oczekujemy na wprowadzenie jednolitego systemu na całym obszarze Unii Europejskiej. Wówczas polscy recyklerzy będą mieli jednakową szansę konkurencji na europejskim rynku.

Rozmawiał: Tomasz Popławski

Orzeł S.A. inwestuje w innowację i rozwój – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Daphne du Maurier - Zatoka Francuza

śr. cze 7 , 2023
Zapierająca dech w piersiach, pełna suspensu i intryg powieść historyczna o kobiecie, która na przekór swoim czasom zapragnęła wolności i prawdziwego uczucia. Londyn, połowa XVII wieku. Lady Dona St. Columb, jedna z pierwszych dam na dworze Karola II Stuarta, jest znużona trywialnością codziennego życia w królewskim otoczeniu. Choć zwykle znajduje się w samym centrum pałacowych intryg, w głębi ducha tęskni za swobodą i płomienną miłością, nawet jeśli ta miałaby się […]
Daphne du Maurier - Zatoka Francuza – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie