Rejestracja

<font color="ffffff">Rejestracja</font> – Monitor Rynkowy

Gala Finałowa Programu Symbol 2021 pn. “Nieskończona Moc Symboli” odbędzie się 19 listopada 2021 r.
w Hotelu Monopol***** w Katowicach


PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ REJESTRACYJNY
Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu zobowiązana jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Przewidywana łączna ilość uczestników na daną instytucję wynosi dwie osoby.

  ____________________________________________________________________________________________________________

  POTWIERDZENIE ZWIĄZANE Z COVID-19**
  W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami z nią związanymi potwierdzam, że:
    • nie jestem osobą zakażoną COVID-19;
    • nie mam objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
    • nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
    • w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miałam/miałem bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 i spełniam jeden
     z następujących warunków:
          - posiadam negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego maks. 48h przed wydarzeniem i okażę go przy wejściu na wydarzenie;
          - jestem ozdrowieńcem po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i okażę przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie tego statusu;
          - jestem zaszczepiona/zaszczepiony przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęłam/przyjąłem wymaganą
            dla danego preparatu liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem i okażę przy wejściu na wydarzenie Unijny Certyfikat Covid
            w postaci elektronicznej lub papierowej.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**
  Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji na Galę Finałową Symbol 2021 jest PubliCity Prasowa Promocja Biznesu Joanna Drzazga-Lisiecka (PubliCity Media Group) - Organizator Gali obsługujący system rejestracyjny oraz wydawca serwisu internetowego "Monitor Rynkowy". Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu rejestracji, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Mam świadomość, że podanie przeze mnie danych jest niezbędne w procesie rejestracji. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych organizatorom, partnerom i sponsorom wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się ze mną lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y). Dane odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.

  ** pola wymagane

  Nasze programy medialne:

  Symbol

  Siła

  Wybierz Polskie