Współczesna uczelnia, aby móc istnieć na mapie innowacyjnych organizacji, musi oferować wysokiej jakości kształcenie, zapewniające absolwentom pożądane na rynku pracy kompetencje i proponować rozwiązania naukowe, które zmieniają świat. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej doskonale radzi sobie z tymi wyzwaniami. Intensywnie współpracuje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, zapewniając studentom praktyki i staże wzbogacające ich wiedzę i doświadczenie. – Nasi pracownicy realizują badania naukowe kluczowe dla aktualnych wyzwań nowoczesnego biznesu, czyniąc z naszego wydziału […]

Z jakimi problemami borykają się rolnicy, dlaczego zmiany klimatyczne wpływają negatywnie na branżę oraz jak technologia wspiera rozwój rolnictwa w Polsce wyjaśnia Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUHN-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. w rozmowie z Adrianem Morelem. Co miało znaczący wpływ na narastający kryzys w branży? Muszę zacząć od trwającej wojny w Ukrainie, ponieważ miała ona dość istotne znaczenie i to nie tylko w obecnym okresie, ale już od samego początku. […]

W dniach 7 -8 grudnia odbyła się II edycja  Festiwalu Komunikacji Społecznej Trzy światy – świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany organizowanego przezWydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. W pierwszym dniu Festiwalu odbyły się panele dyskusyjne w formule science to public, a tematyką była Magia wartości. Panele przygotowywane były wspólnie z ekspertami Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Komunikacja Marketingowa. Dyskusja […]

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. – w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Przepisy ustawy zmieniającej wprowadziły zmiany odnośnie okresu składania korekt deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Do końca 2021 r. była możliwość korygowania dokumentów rozliczeniowych bez ograniczenia w […]

Na podmiotach wytwarzających ciepło ciążą coraz to bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe związane z implementowanymi do polskiego prawa dyrektywami IED, MCP, RED oraz EED. Kładą one nacisk na zwiększenie udziału ciepła odpadowego oraz pochodzącego ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych. Przykładem spółek ciepłowniczych, które opierają swoją strategie o te wytyczne, jest Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia. Grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w lokalizacjach bezpośrednio powiązanych z górniczymi […]

Krakowska firma Westa Investments otrzymała ogólnopolską, prestiżową nagrodę Symbol 2023. Kapituła wzięła pod uwagę dynamiczny rozwój firmy, jej świeże spojrzenie na ryneki podejmowanie prekursorskich inwestycji, jak choćby produkcji zielonego wodoru. Produkcja zielonego wodoru w oparciu o wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne to potężny projekt, mający duże perspektywy biznesowe. Położenie kupionych terenów, obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz sytuacja geopolityczna, a także chęć uniezależnienia się od importowanego gazu, składają się na […]

Z Lidią Zelek, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu rozmawia Tomasz Popławski Zostali państwo wyróżnieni nagrodą Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023. Jakie znaczenie ma dla państwa to prestiżowe wyróżnienie? Każde wyróżnienie lub nagroda dla organizacji pomaga budować lub wzmacniać jej wizerunek nie tylko na lokalnym rynku usług (np. wobec płatnika czy organu tworzącego), ale także zwiększać zaufanie pacjentów. Należy z całą mocą podkreślić, że wyróżnienie tego typu […]

O Symbolu Nowoczesnej Opieki Medycznej, planach na nowy rok, a także podsumowaniu 2023 roku mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie, w rozmowie z Tomaszem Popławskim Panie dyrektorze, Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023 – jakie znaczenie ma dla państwa to wyróżnienie? Kolejny rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni Symbolem Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023. Jesteśmy dumni z tej prestiżowej nagrody. Szczególnie, że szpital na dzień 31.12.2017 posiadał aż 13,6 mln zł […]

O Symbolu Polskiej Samorządności, planach na nowy rok, a także podsumowaniu 2023 roku mówi Wojciech Wiśniowski, Starosta Sławieński w rozmowie z Tomaszem Popławskim Symbol Polskiej Samorządności 2023: jakie znaczenie ma dla państwa to prestiżowe wyróżnienie? Wyróżnienie Symbol Polskiej Samorządności 2023 ma dla powiatu sławieńskiego ogromne znaczenie. Oznacza, że prace, które jako samorząd realizowaliśmy, zostały nie tylko zauważone, ale również docenione. Na pewno wzmocni to nasz wizerunek nie tylko na mapie […]

Kalisz Pomorski, prężnie rozwijająca się gmina, odniosła sukces na skalę całego kraju. Nagrodą za sumienną pracę wszystkich mieszkańców „stolicy polskiego ogórka” jest tytuł Symbolu Polskiej Samorządności 2023. Z burmistrzem Januszem Garbaczem rozmawia Jakub Lisiecki Panie burmistrzu, jakie znaczenie ma dla państwa zdobyta nagroda? Ogromne, niczym Oscar w świecie filmu! Postrzegamy ją dwuwymiarowo – w pierwszej kolejności jest to ogromna wartość wewnętrzna dla wszystkich mieszkańców i pracowników, uznanie dla wielkiego zaangażowania […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie