Najnowsza technika drogowa

Ponad 200 uczestników z sześciu krajów Europy dyskutowało w Katowicach na temat zarządzania i najnowocześniejszych technologii w drogownictwie. Śląskie Forum Drogownictwa, organizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Polski Kongres Drogowy odbyło się już po raz szósty

Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm branży drogowej, naukowcy i reprezentanci zarządów dróg z całej Polski. Nie zabrakło reprezentacji czołowych niemieckich instytucji badawczych: BASt i FGSV, federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz rządu krajowego Bawarii. Uczestnikami ŚFD byli także inżynierowie drogownictwa i reprezentancji firm tej branży z Czech i Słowacji oraz Austrii i Holandii.

– Jestem pod wielkim wrażeniem. Forum pod względem merytorycznym i organizacyjnym jest każdego roku przygotowane na najwyższym poziomie. Patrzymy z wielkim uznaniem na innowacyjne dokonania kolegów z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wymiana doświadczeń i wspólnych działań niesie za sobą sporo wymiernych korzyści i mogę potwierdzić, że wielu polskich rozwiązań moglibyśmy się uczyć – powiedział prof. Ulf Zander z Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt).

Podkreślił także, że Polska jest pionierem w stosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych. Wyraził nadzieję, że współpraca z ZDW Katowice zaowocuje tego typu rozwiązaniami w Niemczech, ponieważ dla naszych zachodnich sąsiadów kwestia trwałości dróg, ich wytrzymałości i – co za tym idzie – obniżenia kosztów ich eksploatacji, wiąże się z oszczędnościami pieniędzy podatników. 

– Z dumą i zadowoleniem przyjmuję te słowa – mówi Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. – Jesteśmy pionierami najnowszych technologii nawierzchni bitumicznych, jakie w tej chwili są stosowane na świecie. Asfalty polimerowe to przyszłość naszego drogownictwa. 

Dziesiątki specjalistycznych referatów obrazujących techniczne kwestie budowy i remontów dróg sprawiły, że uczestnicy ocenili Forum jako bardzo inspirujące.

Dr Jürgen Krieger z niemieckiego BASt mówił o odpornej infrastrukturze drogowej w kontekście zarządzania ryzykiem w Asset Management, zaś Roland Degelmann z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii przedstawił aktualne tendencje w zarządzaniu drogami tego kraju związkowego. 

Tegoroczne forum zdominowała tematyka technik z najwyższej półki oraz kwestia systemowego zarządzania drogami, w tym coraz powszechniej stosowanemu podejściu Road Asset Management – kompleksowego zarządzania drogami jako składnikiem majątku właściciela.

Sporo uwagi poświęcono problemom dróg o nawierzchni betonowej, w tym budzącej zainteresowanie metodzie teksturowania nawierzchni znanej jako grinding i grooving. Narodziła się w USA, ale szybko zaczęła być stosowana w Niemczech, gdzie jest bardzo wiele dróg betonowych. O zaletach metod obszernie opowiedzieli: Ralf Otto Teigeler z firmy OAT i Jens Skarabis z Silentex. 

Polska drogi betonowe na większą skalę buduje od niedawna, stąd nie ma jeszcze większych doświadczeń – przypomniał prof. Mirosław Graczyk z IBDiM. Zabiegi grooving i grinding, uznawane za utrzymaniowe, mają poprawić na eksploatowanej drodze ważne charakterystyki, takie jak równość i właściwości przeciwpoślizgowe. 

– Mają one wpływ także na hałas powodowany przez nawierzchnię – podkreślił prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej. Zapreznetował wyniki projektu badawczego mającego na celu porównanie hałasu generowanego przez różne nawierzchnie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego 

– Polski Kongres Drogowy organizuje wiele konferencji, ale naszą uważam za najlepszą. Cieszę się, że z roku na rok bierze w niej udział coraz więcej naukowców. Ich obecność, a także gości zagranicznych, sprzyja wielowymiarowym korzyściom. Kontakty, rozmowy kuluarowe – są bezcenne. Już przygotowujemy kolejne forum – wyjątkowe, bo ZDW będzie za rok obchodzić jubileusz 20-lecia istnienia. W tym roku zwróciliśmy uwagę na bezpieczeństwo motocyklistów, w przyszłym zajmiemy się tą kwestią w jeszcze szerszym zakresie. No i, last but not least, dziękuję sponsorom, którzy wsparli nasze dzieło. Myślę, że podobnie jak wszyscy uczestnicy, wynieśli ze swojej obecności wiele korzyści i za rok będzie ich jeszcze więcej, bo po prostu warto – sumuje Zbigniew Tabor.

 


Zbigniew Tabor od 19 lat jest dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 16 lat temu zarząd wdrożył nowatorski w skali kraju system diagnostyki nawierzchni.

ZDW w Katowicach jest znany w Polsce z opracowania i wdrożenia własnych wytycznych technicznych dla projektantów i wykonawców robót drogowych, zgodnych z normami Unii Europejskiej.

Dzięki temu aktualnie projektowane i wykonywane nawierzchnie mają zakładaną trwałość sięgającą 50 lat.

Podziel się:

Nastepne

Czas zrównoważonego rozwoju

śr. maj 30 , 2018
Z Grzegorzem Szuplewskim, burmistrzem miasta Piastowa rozmawia Anna Knapek Jak ocenia pan rozwój Piastowa w ciągu ostatnich czterech lat? Miasto rozwija się dynamicznie przez cały ten czas. Jest dużo inwestycji, które realizujemy kierując się troską o komfort żyjących w nim mieszkańców. Wymaga to zaangażowania bardzo wielu osób i to nie tylko z urzędu miejskiego. Przejmując stery urzędu cztery lata temu postawiliśmy na kierunki rozwoju Piastowa ujęte w „Strategii zrównoważonego rozwoju […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie