WEBCON udostępnia bezpłatne narzędzie do prototypowania aplikacji biznesowych

Wiodący producent technologii do digitalizacji procesów biznesowych udostępnia narzędzie, które pomoże firmom zmniejszyć ryzyko projektów automatyzacji i przyspieszyć ich realizację.

WEBCON udostępnia bezpłatne narzędzie do prototypowania aplikacji biznesowych – Monitor Rynkowy
Zdjęcie: Planet Partners

Rozwiązanie jest skierowane do użytkowników biznesowych, działów IT oraz integratorów systemów informatycznych. Pozwala opracować wymagania dla projektów budowy aplikacji i systemów obiegu dokumentów, oraz przygotować i przetestować ich prototypy. To wszystko bez kodowania, bez projektowania baz danych i bezpłatnie.

WEBCON Designer Desk wspiera proces zbierania i opracowywania wymagań dla aplikacji biznesowych i obiegu dokumentów. Tym samym, adresuje najbardziej krytyczny etap procesu dostarczania aplikacji, czyli wstępne definiowanie wymagań. Narzędzie prowadzi użytkowników za rękę, dbając o to, by zakres projektu został dobrze zdefiniowany i opisany w sposób zrozumiały – zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i technicznych. To zmniejsza ryzyko nieporozumień na linii biznes – IT w projektach budowy aplikacji a tym samym przyspiesza i ułatwia digitalizację firm.

Designer Desk różni się od innych narzędzi tym, że nie wymaga zbudowania całej aplikacji. Zamiast tego, skupia się na stworzeniu jej wizualnego przykładu, w formie interaktywnego prototypu — mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON. – To działające w przeglądarce rozwiązanie typu „przeciągnij i upuść” zaprojektowaliśmy z myślą o użytkownikach biznesowych, analitykach, działach IT oraz integratorach systemów informatycznych. Ponieważ określenie wymagań dla aplikacji często zajmuje tyle samo czasu, co późniejsza budowa samego narzędzia, jest to prawdziwy przełom w tworzeniu rozwiązań wspierających automatyzację procesów biznesowych – dodaje.

Polska technologia umożliwia modelowanie logiki procesów (workflow), projektowanie formularza zbierającego dane oraz raportów, jak również wskazanie pożądanych ról i uprawnień dla poszczególnych osób w organizacji. Rolą użytkowników biznesowych jest „narysowanie” i opisanie swoich potrzeb – nie budowa aplikacji. W oparciu o dostarczone przez użytkownika informacje, system buduje prototyp aplikacji, który może zostać uruchomiony, przetestowany i udoskonalony. Po uzyskaniu zadowalającego efektu, użytkownik może za pomocą jednego kliknięcia, automatycznie wygenerować kompletną dokumentację wymagań, gotową do przekazania działowi IT lub zewnętrznemu dostawcy.

Designer Desk to pierwsze narzędzie zaprojektowane specjalnie z myślą o najnowszym nurcie transformacji cyfrowej: Citizen-Assisted Development. Jego podstawowym założeniem jest włączenie osób biznesowych, nieposiadających wiedzy programistycznej, do aktywnego uczestniczenia w projektach budowy rozwiązań IT. Jednocześnie, właścicielem projektu pozostaje departament IT, który własnymi zasobami lub z pomocą zewnętrznych dostawców, odpowiada za jego dostarczenie, późniejsze utrzymanie i rozwój.

Designer Desk pozwala zbudować most pomiędzy światami biznesu i IT – wskazuje Wróbel. – Osoby najbliższe problemowi biznesowemu mają możliwość zaprojektowania prototypu aplikacji i przetestowania tego, jak się zachowuje. Profesjonaliści zobaczą, czego chcą użytkownicy, zamiast sobie to wyobrażać. Rezultatem jest szybsze wdrażanie lepszych rozwiązań w organizacji.


Z WEBCON Designer Desk można skorzystać bezpłatnie na stronie https://webcon.com/designerdesk/. Darmowa wersja jest dostępna bez ograniczeń czasowych i umożliwia modelowanie procesów, tworzenie formularzy, testowanie prototypów i generowanie dokumentacji. Więcej o narzędziu producent opowiada w video pod linkiem: https://youtu.be/v-pYbb67PPs.

O WEBCON
WEBCON jest producentem WEBCON BPS – kompleksowego rozwiązania klasy low-code do elektronicznego obiegu dokumentów oraz digitalizacji, automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi. Platforma pomaga firmom pracować wydajniej, podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz generować oszczędności wynikające z lepszego zarządzania procesami. Dzięki aplikacjom biznesowym zbudowanym na platformie, firmy mogą stale optymalizować swoje procesy, automatyzować powtarzalne zadania oraz pozbyć się papieru – skutecznie wykorzystując technologie IT do wspierania istniejących i wdrażania nowych modeli biznesowych. Z WEBCON BPS korzysta już ponad 500 firm i korporacji na całym świecie, w tym m.in. Siemens Finance, Link4, Societe Generale, Tauron, Energa, LPP, OTCF, Media Markt, Raben, Grupa Nowy Styl, Man, CEDC, Echo Investment czy Warbud. https://www.webcon.com/pl

Podziel się:

Nastepne

„Long COVID” nie występuje u dzieci?

śr. wrz 22 , 2021
To MIT! Tzw. długi COVID, czyli utrzymywanie się objawów po przechorowaniu COVID-19 w okresie 3 i więcej miesięcy od choroby może dotykać także dzieci. Jest to szczególnie widoczne od czasu, gdy za sprawą wariantu Delta więcej dzieci zaraża się wirusem SARS-CoV-2, częściej mają one objawy infekcji i więcej z nich trafia do szpitali, w porównaniu do pierwszych dwóch fal pandemii. Faktycznie, w pierwszych dwóch falach pandemii dzieci chorowały na COVID-19 […]
„Long COVID” nie występuje u dzieci? – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie