Ciepło systemowe dla każdego

Wjeżdżając do Rzeszowa od każdej strony widać wielką dbałość władz miejskich o najlepszy wizerunek metropolii. Aż chciałoby się tu zamieszkać. Ważną rolę w tworzeniu dobrej opinii o mieście odgrywa rozwój ciepłownictwa systemowego, które stymuluje budownictwo a zarazem ogranicza zjawisko smogu

Rzeszów pięknieje. To widać na każdym kroku. Jednym z elementów atrakcyjności miasta jest wszechstronnie rozwijający się system ciepłowniczy, którego może pozazdrościć wiele miast polskich. Jego podstawą są dwie elektrociepłownie: EC – Rzeszów i EC – Fenice, pracujące dla wspólnej sieci zarządzanej przez MPEC- Rzeszów – To pozytywna opinia specjalistów krajowych i zagranicznych – zaznacza Lesław Bącal – prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. – Dzięki pierścieniowemu układowi sieciowemu praktycznie każda dzielnica miasta ma co najmniej dwustronne zasilanie, a więc zaopatrzenie miasta w ciepło jest bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne. W przypadku awarii można dokonać wyłączeń tak, aby zminimalizować uciążliwości. Co roku powstaje następny pierścień. Mało które miasto ma tak skonstruowaną sieć.

Rozwój miasta

Rzeszów rozwija się wszechstronnie: przede wszystkim pod względem budownictwa mieszkaniowego, jak i infrastruktury towarzyszącej. Inwestycji na podobną skalę nie realizowało w ostatnich latach żadne większe miasto w Polsce. Podczas gdy, cały kraj zmaga się ze zjawiskiem smogu, MPEC-Rzeszów wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom. Firmie przypadła szczególna misja dbałości o czyste powietrze w połączeniu z komfortem zamieszkiwania.

Jednym ze sposobów wyeliminowania smogu pochodzącego z niskiej emisji jest zaopatrzenie jak największej liczby gospodarstw domowych w ciepło systemowe. – Ostatnie lata to duży sukces firmy w tej dziedzinie – podkreśla prezes Lesław Bącal – Przyłączenia do systemu ciepłowniczego nabrały dynamiki. Budujemy coraz więcej sieci, głównie dlatego, że powstają nowe osiedla. Zapotrzebowanie podwoiło się, a gdzieniegdzie nawet potroiło. 20 lat temu budowaliśmy 20 – 30 nowych węzłów ciepłej wody rocznie, a teraz około 150. To bardzo duży wysiłek finansowy dla naszej firmy, ale radzimy sobie z tym wyzwaniem. Program ciepłej wody rozwija się.

Smog to nie powietrze

Jest oczywiste, że ciepło systemowe jest najbardziej efektywnym sposobem na skuteczne ograniczenie smogu na terenie Rzeszowa, gdyż proces spalania paliw dla uzyskania ciepła odbywa się w elektrociepłowniach, i jest monitorowany, co uniemożliwia przekroczenie normowych dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oczyszczanie spalin odbywa się w nowoczesnych wysokosprawnych urządzeniach, co pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do minimum i sprawia, że system ten jest przyjazny dla środowiska.

Niestety, nie wszyscy mają tego świadomość. – W gęsto zabudowanej w latach 70. ubiegłego wieku dzielnicy willowej Ziemowit wiele gospodarstw domowych wyposażonych jest w podwójne kotły: jeden na gaz a drugi na wszystko. Mieści się w nich drzewo, węgiel ale i stare kalosze również, opony, plastiki – objaśnia prezes Lesław Bącal. – Paląc czymś takim ludzie przyczyniają się do powstawania smogu, a przede wszystkim trują wzajemnie siebie. Niestety, na pytanie o ciepło systemowe zawarte w rozesłanej ankiecie zainteresowanie było znikome. Decydują względy finansowe. Jeśli jest możliwość palenia byle czym, to ludzie to robią. Taka jest rzeczywistość.

W sukurs przychodzą środki unijne

Z końcem ubiegłego roku MPEC w Rzeszowie podpisał kontrakty unijne w ramach POIiŚ 2014-2020 warte łącznie 81 mln zł. Będą to przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów”, a także dwuetapowa „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieple wraz z budową nowych przyłączy cieplnych”.

Korzyścią wynikającą z realizacji inwestycji, poza zapewnieniem efektywności energetycznej, będzie poprawa jakości powietrza poprzez uniknięcie potencjalnej niskiej emisji oraz w porównaniu do tradycyjnego systemu ciepłowniczego: mniejsza awaryjność, a tym samym ograniczenie strat ciepła na przesyle. Dodatkowo inwestycja przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz zapewnienia niższego zużycia energii pierwotnej, niż w przypadku budowy sieci tradycyjnej. Jednocześnie poprawi się stan środowiska naturalnego – powietrza oraz stan bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.

Trzy kierunki rozwoju…

…to wymiana starych rur na nowe, budowanie jak największej liczby nowych sieci do nowopowstających budynków i odejście od wymiennikowi grupowych na rzecz indywidualnych, co umożliwia precyzyjne zaopatrzenie w ciepło w zależności od potrzeb.

Musieliśmy się przystosować do warunków rozwoju miasta. Planujemy rozbudowę w dalszym ciągu sieci tak, aby dojść do każdego większego osiedla – zapewnia prezes Lesław Bącal. – Oczywiście nie wszędzie będzie to możliwe, zdajemy sobie sprawę, że na mapie miasta są miejsca, gdzie nas jeszcze nie ma. Wspólnym utrapieniem są w takich przypadkach koszty. Firma bierze na siebie budowę sieci i przyłączy, ale problem powstaje przy konieczności ingerencji w działki i ich otoczenie, a co za tym idzie konieczność wypłacania bardzo dużych odszkodowań, które sięgają kwoty samej inwestycji.

W działaniach na walkę ze smogiem MPEC Rzeszów stawia na edukację. Od kilku lat przy wykorzystaniu książeczek edukacyjnych z serii ,,Czerwony Kapturek w mieście” wśród najmłodszych dzieci rozwijamy wiedzę na temat odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy i tego jak nasze codzienne wybory wpływają na środowisko. Przygotowane przez nas materiały edukacyjne nie tylko mają uczyć dzieci zasad mądrego ogrzewania, ale także bawić i rozbudzać ciekawość przy pomocy interesujących doświadczeń i eksperymentów chcemy rozwijać poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Uczymy racjonalnego korzystania z energii oraz o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i zlikwidować smog.

Danuta Klimek

Lesław Bącal – prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Budujemy wizerunek firmy wiarygodnej, która zawsze dostarcza tyle ciepła systemowego, ile potrzeba mieszkańcom Pracujemy dla Rzeszowa, który rozwija się bardzo dynamicznie i ponadprzeciętnie, ale jak w każdym mieście budowa podziemnych instalacji jest kosztowna i niełatwa. Dzięki systematycznej wymianie starych rurociągów na nowe od kilku lat w Rzeszowie nie odnotowano większych awarii ciepłowniczych. Zwiększa się bezpieczeństwo dzięki sukcesywnemu wyeliminowywaniu zagrożenia zatruwania tlenkiem węgla, czy też wybuchami gazu. Mamy opracowaną mapę palenisk na terenie miasta będących źródłem niskiej emisji i na jej podstawie staramy się dotrzeć do każdego właściciela czy administratora budynku nie po to, żeby go przymuszać, tylko porozmawiać oferując najlepsze, najczystsze ciepło. Równocześnie przygotowujemy nowe tereny pod kolejne inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Kilka lat temu budowaliśmy 3-4 km nowej sieci rocznie, a w ub. r. było to ok. 17-18 km sieci co i również w tym roku przewidujemy. Warto przy tym zaznaczyć, że sieć ciepłownicza jest bardziej kosztowna niż inne – wodociągowe i gazowe, ale i z tymi uwarunkowaniami dajemy sobie radę, choć nasza firma nie jest przecież nastawiona na uzyskiwanie zysku za wszelką cenę. Pracujemy głównie dla rozwoju miasta.

Podziel się:

Nastepne

Vertus wspomaga biznes

śr. lut 28 , 2018
KPF VERTUS S.A. skutecznie wspomaga biznes m.in. przez optymalizowanie rozwiązań podatkowych. Ale nie tylko. Domeną firmy jest pomoc podmiotom gospodarczym przez zapewnienie potrzebnej każdemu przedsiębiorcy kompleksowej, a zarazem profesjonalnej obsługi prawno-finansowej. KPF VERTUS S.A. stawia na specjalizację zatrudniając najlepszych specjalistów w branżach i doskonaląc umiejętności. Windykacja, doradztwo prawne czy pozyskiwanie kapitału przebiega sprawnie i skutecznie. Obsługę partnerów zapewniają – poza siedzibą w Katowicach – oddziały w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie