Koneckie priorytety

Koneck warto odwiedzić i wykorzystać jego walory. Przyszłość to ich jeszcze lepsze wykorzystanie

Położona w woj. kujawsko-pomorskim gmina Koneck ma wiele atutów: korzystne położenie geograficzne (niewielka odległość do większych miast i bliskość drogi krajowej nr 91 oraz równoległej autostrady A1), duża różnorodność i dobra kondycja ekologiczna terenu, czyste środowisko naturalne, brak uciążliwych zakładów przemysłowych, bogate zasoby leśne, dobra jakość gleb, wysoki poziom organizacji gospodarstw rolnych, stabilna sytuacja finansowa gminy, otwarte społeczeństwo lokalne.

Duży potencjał turystyczno-rekreacyjny Konecka stanowią krajobrazy, zabytki i ciekawa historia. Warto odwiedzić neogotycki kościół parafialny w Konecku, drewniany kościół parafialny w Straszewie wybudowany w 1780 r. oraz wiatrak „Paltrak” z 1925 r. w Pomianach. Zajmujące powierzchnię 84,64 ha „Uroczysko Koneck” jest jedynym w tej części województwa rezerwatem przyrody.

– Naszą misją jest zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie tego potencjału przyrodniczego i społeczno-gospodarczego – mówi Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck. – Działamy na rzecz aktywizowania lokalnej społeczności, wspierania przedsiębiorczości, rozwoju rolnictwa oraz rozbudowy infrastruktury technicznej.

Podczas minionych kilku lat, oprócz poprawy estetyki przestrzeni publicznej, rozwinięto i zmodernizowano sieć wodociągową, kanalizacyjną, przebudowano stację uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej, wybudowano i wyremontowano wiele dróg gminnych i powiatowych oraz wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Konecku wraz z wykorzystaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Ugruntowuje się też pozytywny wizerunek Konecka na zewnątrz. 

Priorytety na przyszłość to m.in.: dalsza budowa i remonty dróg gminnych oraz powiatowych wraz z wymianą na inteligentnie zarządzane oświetlenia drogowego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Koneck z ościennymi gminami. W Straszewie powstanie rondo, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Przewidywana jest budowa placów rekreacyjnych i sportowych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Są też cele społeczne: zwiększenie aktywności mieszkańców i ich integracja, poszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej na terenie gminy, podnoszenie jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek edukacyjnych, rozwój edukacji ekologicznej, rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz poprawy ich integracji ze społeczeństwem.

Szansą dla gminy jest także rozbudowa tkanki mieszkaniowej, w tym budownictwa jednorodzinnego, które stanowić będzie bazę dla młodych mieszkańców zakładających własne rodziny oraz osób przyjezdnych, chcących osiedlić się na terenie gminy.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. – jakość cyberochrony

czw. cze 27 , 2019
Kaspersky Lab Polska chroni użytkowników i firmy w Polsce przed cyberprzestępcami od ponad 18 lat, a kadra kierownicza firmy zajmuje się bezpieczeństwem IT od ponad dwóch dekad. Wieloletnie doświadczenie pozwala polskiej spółce oferować zabezpieczenia dostosowane do potrzeb klientów i skutecznie reagować na nawet najbardziej zaawansowane cyberataki Firma Kaspersky Lab Polska sp. z  o.o. została założona w 2000 r. przez Andrzeja Pilarza, obecnego prezesa zarządu, i dostarcza rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo systemów […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie