Łącznie 6,1 mld euro zostanie przeznaczonych na zrównoważone rybołówstwo

Łącznie 6,1 mld euro zostanie przeznaczonych na zrównoważone rybołówstwo i ochronę społeczności rybackich w latach 2021-2027.

European Union, 2019

W lipcu 2021 r. posłowie zatwierdzili Europejski Fundusz Morski, Rybołówstwa i Akwakultury i sposób jego wydatkowania w ramach wieloletniego budżetu UE na lata 2021-27.

5,3 mld euro zostanie przeznaczonych na zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i flotami rybackimi. Pozostałe fundusze będą finansować doradztwo naukowe oraz kontrole i inspekcje, badania rynkowe oraz ochronę na morzu i nadzór morski.

Fundusz Morski jest zgodny ze wspólną polityką rybołówstwa, która określa zasady zrównoważonego zarządzania europejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych. W marcu 2021 r. Parlament Europejski uzgodnił stanowisko w sprawie reformy systemu kontroli rybołówstwa. Posłowie do PE chcą obowiązkowego zainstalowania kamer telewizji przemysłowej (CCTV) na pokładzie niektórych większych statków, nowych środków przeciwdziałających utracie narzędzi połowowych oraz lepszej identyfikowalności w całym łańcuchu żywnościowym, w tym produktów przetworzonych i importowanych.

Wsparcie dla społeczności rybackich

PE zauważa, że wiele społeczności rybackich mocno ucierpiało w wyniku pandemii koronawirusa. Fundusz ma zapewnić rekompensatę rybakom, którzy na stałe lub tymczasowo musieli zaprzestać działalności. Fundusz przewiduje też specjalne kwoty na wsparcie młodych rybaków (do 40 roku życia), którzy po raz pierwszy wpisują łódź do rejestru floty rybackiej UE. Państwa członkowskie z regionami najbardziej oddalonymi będą musiały przygotować plan działania dla zapewnienia pełnego wsparcia tym społecznościom rybackim, ponieważ są one często w najtrudniejszej sytuacji.

Dbanie o morza i oceany

Zgodnie z Zielonym Ładem, 30 proc. środków powinno zostać przeznaczonych na działania klimatyczne. Projekt uwzględnia również międzynarodowe zobowiązania UE dotyczące bezpiecznych, czystych oceanów i zrównoważonego zarządzania nimi.

Ponadto Fundusz ma się przyczynić do czystych i zdrowszych mórz i oceanów poprzez wsparcie zbierania utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich. Odpady z tworzyw sztucznych w coraz większym stopniu zanieczyszczają oceany. Według jednego z szacunków, do 2050 r. w oceanach pod względem wagi może być więcej plastiku niż ryb. Tworzywa sztuczne to jeden z siedmiu obszarów uznanych przez Komisję Europejską za kluczowe dla osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym w UE do 2050 roku. Natomiast europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym ma na celu stopniowe wycofywanie stosowania mikrodrobin plastiku.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Roberto Sendoya Escobar - Syn Escobara. Pierworodny

wt. lp. 20 , 2021
Morderstwa, ukryte miliony i sekret MI6. Cała prawda o Pablo Escobarze opowiedziana przez jego pierworodnego syna. Pablo Escobar był kolumbijskim baronem narkotykowym o światowej sławie. Stał się jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Zanim w 1993 roku został zastrzelony przez policjantów, kontrolował 80 procent światowego handlu kokainą. Oto długo oczekiwana książka o nim autorstwa jego najstarszego syna – Roberto Sendoya Escobara. Tę pasjonującą historię otwiera atak dwóch helikopterów z agentami […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie