Port Gdynia ogłosił przetarg na terminal kontenerowy i instalacyjny dla morskich farm wiatrowych

Ze względu na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, zmodyfikował plany rozwojowe w związku z pojawieniem się potrzeby przeładunku kolejnej grupy ładunkowej, jaką są elementy morskich farm wiatrowych.

Port Gdynia ogłosił przetarg na terminal kontenerowy i instalacyjny dla morskich farm wiatrowych – Monitor Rynkowy

ZMPG S.A. zmodyfikował plany i ogłosił przetarg na dzierżawę terenów o powierzchni 660 tys. mkw, powiększając teren obecnie zajmowany przez BCT o prawie 1/3, na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych, co jest elementem tymczasowego portu instalacyjnego według zapisów uchwały Rady Ministrów na wniosek Ministra Infrastruktury. Strategia energetyczna kraju na najbliższe lata zakłada pozyskanie nowych źródeł energii. Niezwykle ważnym elementem strategii jest również wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym, czego elementem jest m.in. budowa farm wiatrowych, przede wszystkim na wodach Bałtyku.

Przystępując do realizacji unijnych celów klimatycznych a tym samym procesu transformacji energetycznej w Polsce Rząd RP przypisał szczególną rolę morskiej energetyce wiatrowej czego wyrazem są zapisy zawarte w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

Port Gdynia ogłosił przetarg na terminal kontenerowy i instalacyjny dla morskich farm wiatrowych – Monitor Rynkowy
fot. T. Urbaniak

KPO zakłada zainstalowanie 5,9 GW mocy do roku 2030 i ok. 11 GW do 2040 r. Oznacza to, że udział produkcji energii elektrycznej pochodzącej z morskich elektrowni wiatrowych (MFW) w 2030 r. będzie wynosił ok. 13,3%, zwiększając ten udział do 19,3% w 2040 r.

Jednym z czynników determinujących rozwój morskich farm wiatrowych jest budowa infrastruktury terminalowej, na lokalizację której wskazano Port Gdynia – jako port instalacyjny.

Postępowanie na wybór operatora terminalu kontenerowego i instalacyjnego – zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Postępowaniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi mogą składać wszyscy zainteresowani Dzierżawcy, a oferty ostateczne mogą składać wyłącznie Dzierżawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych.

Port Gdynia ogłosił przetarg na terminal kontenerowy i instalacyjny dla morskich farm wiatrowych – Monitor Rynkowy
fot. T. Urbaniak

Oferty będą oceniane pod kątem m.in. oszacowanych przychodów, liczby przeładowanych kontenerów oraz oceny koncepcji przeładunku elementów morskich farm wiatrowych. Oferenci zobligowani będą do kontaktu z właścicielami polskich koncesji morskich farm wiatrowych na Bałtyku celem ustalenia warunków niezbędnych do przedstawienia ofert zagospodarowania terenu.

Umowa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2023.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z ofertą wstępną, upływa dnia 15.10.2021r.

Więcej informacji:
https://www.port.gdynia.pl/pl/przetargi/przetargi-nieelektroniczne/1989-informacja-o-postepowaniu-przetargowym

Podziel się:

Nastepne

Think Tank PE: projekt rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji to krok we właściwym kierunku

pt. sie 20 , 2021
Projekt rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji to krok we właściwym kierunku, ale wciąż nie uwzględnia różnych kwestii etycznych związanych ze stosowaniem technik biometrycznych – podkreślono w analizie Think Tanku Parlamentu Europejskiego. Raport poświęcony etycznym aspektom wykorzystywania technik biometrycznych został zlecony przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej i Komisji Petycji. Jak podkreślono we wstępie publikacji, identyfikacja biometryczna, kategoryzacja biometryczna, detekcja behawioralna, rozpoznawanie emocji […]
Think Tank PE: projekt rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji to krok we właściwym kierunku – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie