Proekologiczna chemia

O osiągnięciach firmy Megmar (laureata Siły Nowoczesnych Technologii 2018) w dziedzinie chemii przemysłowej z jej prezesem Magdaleną Drac-Tatoń rozmawia Danuta Klimek

Czy chemia przemysłowa może być proekologiczna?

Podstawowym źródłem globalnego kryzysu ekologicznego jest działalność człowieka. Poszukiwanie strategii zaradczych, a przede wszystkim innowacyjnych technologii pozwalających m.in. na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, kondycjonowanie wody czy utylizacja trudno degradowalnych produktów ubocznych, to priorytet w działalności mojej firmy. Bez żadnych wątpliwości mogę więc potwierdzić, że prowadzimy działalność proekologiczną. 

Megmar ma wielkie osiągnięcia w chemii przemysłowej. 

Od dekady ograniczamy zużycie substancji niebezpiecznych do produkcji swoich preparatów. Mamy w tej dziedzinie nie tylko ogromne doświadczenie, ale także wiele sukcesów. Stworzyliśmy gamę powłok malarskich nie zawierających substancji toksycznych, mutagennych ani żadnych związków lotnych, które wydłużają żywotność elementów czy konstrukcji. Wykluczyliśmy z naszych produktów wszystkie biocydy. Rozwijamy dynamicznie dział biochemii pozwalający tworzyć nowe technologie całkowicie przyjazne środowisku, czyli tzw. „zieloną chemię”. Naszym priorytetem zawsze była i jest jakość oferowanych produktów, a fakt, że ciągle poszerzamy naszą ofertę handlową, gwarantuje satysfakcję klientów.

Co dla pani oznaczają pojęcia „ekologia” i „działania proekologiczne”?

Dla mnie ekologia to nie nośne hasło promocyjne, lecz wartość, która przyświeca mojej firmie. Od początku działalności kładę duży nacisk na tworzenie ekologicznych rozwiązań. Aktywnie uczestniczę w budowaniu świadomości ekologicznej, mającej na celu kształtowanie pozytywnego stosunku człowieka do środowiska naturalnego i wysiłku, jakiego wymaga jego ochrona. Powtórzę za Albertem Einsteinem: „Jeżeli ludzkość ma przetrwać, będzie nam potrzebny zasadniczo nowy sposób myślenia”.

Jakie są konkretnie efekty stosowania produktów Megmar w gospodarce?

Megmar opracował i wdrożył wiele nowoczesnych technologii, jak choćby minimalizacja wytrącania się osadów twardych w instalacjach mokrego odsiarczania w energetyce, czy technologia biochemiczna usprawniająca pracę instalacji odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową, zmniejszająca emisję SO2  do atmosfery.

W wielu gałęziach przemysłu stosować można rozwiązania biotechnologiczne oparte na bazie mikroorganizmów, pozwalające uprościć linie technologiczne, poprawić wydajność funkcjonowania urządzeń oraz instalacji a także zmniejszyć zużycie wody i energii. Biotechnologia przynosi istotne korzyści ekologiczne. Nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego, pozwala wytwarzać produkty biodegradowalne, jak również zmniejszać zarówno ilość generowanych odpadów chemicznych, jak i zużycie toksycznych chemikaliów. Wykorzystujemy technologie biochemiczne m.in. w celu kondycjonowania wody przemysłowej. Nasze preparaty nie tylko skutecznie poprawiają jej parametry i jakość, ale również błyskawicznie zatrzymują rozwój wszystkich bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i zarodników. Stabilizują pH, redukują zawartość metali ciężkich, chronią przed korozją wszelkie systemy wodne. Wykorzystanie tych technologii przyczynia się również do mniejszego zużycia wody.

Dbałość o wodę to ważny segment działalności Megmar.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy technologię mającą na celu oczyszczanie ścieków zarówno bytowych, jak i przemysłowych, w tym również ścieków z instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową. Technologie te wykorzystują metody biologiczno-chemiczne, które w stosunku do typowych metod chemicznych zapewniają o 60% niższe koszty eksploatacyjne. Ich zastosowanie pozwala na zredukowanie ogólnego węgla organicznego (OWO), chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) i biologicznego zapotrzebowanie na tlen (BZT) oraz obniżenie zawartości chlorków, jonu amonowego, boru i metali ciężkich. Skutecznie usuwamy też wszelkie odory różnego pochodzenia z takich ścieków. Nasze preparaty pozwalają rozwiązywać problemy ze ściekami z absorberów instalacji mokrego odsiarczania spalin związanymi z powstawaniem zawiesin, uciążliwym odorem i korozją. Usuwanie zawiesiny jest ważne do uzyskania dobrej, przejrzystej wody w ściekach.

A jakie Megmar ma propozycje dla indywidualnych, komunalnych oczyszczalni ścieków?

Oferujemy dobór technologii chemicznej, biochemicznej lub biologicznej opracowanej na indywidualne potrzeby. Technologie te pozwalają usuwać ze ścieków składniki pozostałe po oczyszczaniu mechanicznym. Wśród produktów znajdują się zarówno preparaty do separacji ścieków, koagulanty, antyseparatory, odpieniacze, antyodory, neutralizatory, jak i preparaty biologiczne. Na szczególną uwagę zasługują nasze antyodory, które usuwają zapachy m.in. pochodzenia amonowego – dotąd uważane za nieusuwalne. To rozwiązanie, podobnie jak obniżanie chlorków, OWO czy ChZT, to prawdziwe przełomy, wypracowane w naszej firmie. γ

Podziel się:

Nastepne

Port w Gdyni inwestuje z rozmachem

czw. mar 28 , 2019
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizuje inwestycje, które przyczyniają się do rozwoju nie tylko samego portu, ale całej polskiej gospodarki Nowy terminal promowy Port Gdynia, realizując zapisy przyjętej przez ZMPG S.A. Strategii Rozwoju, rozpoczyna jedną z kluczowych inwestycji, dzięki której możliwa będzie obsługa dużych promów o długości do ok. 240 m, a także zwiększenie częstotliwości ich zawijania. Realizacja projektu to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby rynku wynikające ze stale rosnącego […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie