Puławski Park NT: trampolina do sukcesu dla start-upów

Osiągnięcia Platformy Startowej – Wschodniego Akceleratora Biznesu to wsparcie aż 33 start-upów na łączną kwotę 31 mln zł.

Puławski Park NT: trampolina do sukcesu dla start-upów – Monitor Rynkowy

Od 2018 r. Wschodni Akcelerator Biznesu realizuje z sukcesem autorski program wsparcia innowacyjnych pomysłów, które ich autorzy zamierzają przekuć na przedmiot działalności gospodarczej, a następnie rozwijać w Polsce Wschodniej.

Wschodni Akcelerator Biznesu jest liderem pośród innych platform w ilości zarówno podpisanych, jak i zakończonych sukcesem inkubacji. Do dnia dzisiejszego zostało podpisanych 187 umów inkubacyjnych z pomysłodawcami z branży: ekologicznej, rolno-spożywczej oraz IT/ICT, z czego 113 spółek zakończyło pomyślnie proces inkubacji. Na ten cel platforma startowa WAB wydała już ponad 5 mln PLN.

Puławski Park NT: trampolina do sukcesu dla start-upów – Monitor Rynkowy

Start-upy, które przechodzą proces inkubacji i nadal pracują nad rozwojem pomysłu, korzystają z specjalistycznych usług, których celem jest stworzenie pierwszego prototypu urządzenia bądź usługi. Jednakże efekt końcowy inkubacji, tj. MVP produktu lub usługi, to nie wszystko. W trakcie inkubacji każdy ze start-upów wraz z menadżerem projektu opracowuje indywidualny program inkubacji, którego kluczowym elementem jest budowany w procesie inkubacji model biznesowy, adekwatny do oferowanego produktu lub usługi, zidentyfikowanego rynku docelowego, a przede wszystkim akcentujący i wykorzystujący przewagi konkurencyjne danego rozwiązania. 

Podpisanie umowy inkubacyjnej pozwala na rozpoczęcie pracy z zespołem tworzącym start-up. Jej pierwszym etapem jest wywiad, który pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji związanych stricte z samym rozwiązaniem, jak również planowanymi przez zespół kierunkami jego rozwoju.

– Taka diagnoza pozwala nam na opracowanie Planu Inkubacji – dokumentu, którego celem jest nakreślenie kierunków działania, stanowiących podstawę określenia zadań służących rozwojowi pomysłu. Nakreślamy plan, dopasowując go do potrzeb spółki, jej charakteru oraz możliwości WAB. W trakcie procesu inkubacji, oprócz działań związanych z samym modelem biznesowym, tworzymy i testujemy opracowane przez zespoły start-upów prototypy rozwiązań – mówi Tomasz Gutkowski, menadżer projektu PPNT.

Wschodni Akcelerator Biznesu to platforma, która kompleksowo podchodzi do przygotowania start-upu. Stworzone MVP, opracowany model biznesowy oraz intensywny udział w warsztatach pozwalają na opuszczenie inkubatora z zapleczem wiedzy i możliwości skalowania biznesu.

Puławski Park NT: trampolina do sukcesu dla start-upów – Monitor Rynkowy

Dobrą praktyką WAB-u jest organizowanie wydarzeń start-upowych o ogólnokrajowym zasięgu, które są nieocenionym doświadczeniem dla start-upu w zakresie prezentacji sprzedażowych produktów lub usług. 2020 rok licznie obfitował w tego typu wydarzenia. Na Demo Day lub Mixer Startup pomysłodawcy mogli spróbować swoich sił podczas prezentacji pomysłów przed gronem ekspertów z venture capital. To doświadczenie, które umożliwiło pierwsze spotkania z potencjalnymi kontrahentami i przyszłymi klientami. Najlepsi wystąpili też na dużych scenach start-upowych podczas międzynarodowych konferencji, takich jak Wolves Summit lub Infoshare.

Platforma startowa Wschodni Akcelerator Biznesu to pierwszy etap rozwoju pomysłu dzięki zewnętrznemu finansowaniu. Start-upy, które kończą inkubację w platformie startowej, mogą ubiegać się o finansowanie z działania 1.1.2. Dotychczas w jego ramach aż 33 spółki inkubowane w WAB otrzymały wsparcie na łączną kwotę ponad 31 mln zł, co plasuje WAB w czołówce tego typu instytucji w Polsce.

Wschodni Akcelerator Biznesu daje szereg możliwości poszerzania horyzontów oraz nawiązywania współpracy z potencjalnymi odbiorcami usług bądź przyszłymi inwestorami. Podczas organizowanych cyklicznie w ramach projektu wydarzeniach Mixer start-up spółki korzystają z umówionych spotkań z inwestorami, podczas których prezentują swoje innowacyjne rozwiązania.

W 2021 roku platforma funkcjonuje na wysokich obrotach. Pomimo przeniesienia części wydarzeń do rzeczywistości wirtualnej, planuje liczne eventy, takie jak udział w konferencjach czy intensywny program warsztatów szkoleń.

Wschodni Akcelrator Biznesu zaprasza  zainteresowane osoby do powierzenia swojego pomysłu gronu ekspertów, którzy pomogą w jego dopracowaniu. 

Najbliższy nabór do platformy startowej trwa do 31 stycznia 2021 roku. Szczegóły i harmonogram naboru znajdują się na stronie www.wab.biz.pl 

Program platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Jeśli masz innowacyjny pomysł – nie czekaj.

Puławski Park NT: trampolina do sukcesu dla start-upów – Monitor Rynkowy
Puławski Park NT: trampolina do sukcesu dla start-upów – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Co trzeci start-up pozytywnie ocenia wpływ pandemii na swoją działalność. Rosną szanse na pojawienie się pierwszego polskiego „jednorożca”

pon. sty 11 , 2021
Pandemia może okazać się katalizatorem wzrostu dla wielu polskich start-upów. Z badania Fundacji Startup Poland wynika, że miała ona pozytywny wpływ na działalność 34 proc. tego typu firm. – Perspektywy na 2021 rok dla start-upów są takie, że będziemy wychodzili z pandemii i ten rok będzie temu poświęcony – wskazuje Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland. Branża w tym roku liczy na większe środki w ramach finansowania start-upów. To z kolei może przełożyć się na powstanie pierwszego […]
Co trzeci start-up pozytywnie ocenia wpływ pandemii na swoją działalność. Rosną szanse na pojawienie się pierwszego polskiego „jednorożca” – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie