PWSZ w Elblągu: kształcenie praktyczne

PWSZ w Elblągu: kształcenie praktyczne – Monitor Rynkowy

Nowoczesna koncepcja praktyk zawodowych, której pionierem jest PWSZ w Elblągu, zyskuje uznanie w całym kraju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w mieście i regionie wspomaga rozwój społeczny, technologiczny i kulturalny. Najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

PWSZ wyrosła na silną regionalną uczelnię rozpoznawalną w Polsce, a w niektórych aspektach również w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego. Od 20 lat systematycznie inwestuje w nowoczesne i wysokiej jakości kształcenie. Świetnie układa się jej współpraca z biznesem – praktyki odbywały się w około 1050 firmach i instytucjach.

W ramach organizacji 6-miesięcznych praktyk niezwykle ważny był nowy sposób opisu efektów uczenia się, jak również włączenia praktyki do istniejących studiów. Bardzo istotnym elementem było szkolenie opiekunów praktyk, szczególnie zakładowych, a także monitorowanie przebiegu praktyk, w tym niespodziewane i niezapowiedziane wizyty w zakładach.

Most Nauki i Biznesu 2019, którym uhonorowana została elbląska uczelnia, najlepiej oddaje istotę nowoczesnego kształcenia. Nowatorski, bogaty program praktyk zawodowych owocuje bardzo dobrym przygotowaniem absolwentów do przyszłej pracy. PWSZ w Elblągu konsekwentnie i skutecznie wypełnia misję kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy.

Program ten został przygotowany z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W ramach tego projektu zaangażowano około 7 tys. studentów państwowych wyższych szkół zawodowych z całego kraju, a elbląska uczelnia nieprzerwanie zyskuje kolejne umowy z przedsiębiorcami, którzy deklarują chęć przyjęcia studentów na praktyki zawodowe. Równocześnie studenci budują portfolio, zbierając wszystkie elementy potwierdzające najlepsze umiejętności.

– Nasza koncepcja praktyk zawodowych zyskała uznanie w całym kraju. Stawiamy na dobre kształcenie praktyczne, co owocuje wysokim stopnień zatrudniania absolwentów naszej uczelni – podkreśla prof. Zbigniew Walczyk. – Studenci poszerzają wiedzę zdobytą w trakcie trwania studiów, a także uzyskują umiejętności takie, jak praca zespołowa, należyty stosunek do pracy i współpracowników. Równolegle bardzo ważne dla nas jest prowadzenie procesu kształcenia tak, aby był on jeszcze lepiej czytelny dla pracodawców. Tradycyjne programy kształcenia bazują na trzech filarach: wiedzy, jej stosowaniu i kwalifikacji. Zdecydowaliśmy się opisać je właśnie poprzez praktyczne zawodowe kwalifikacje, które są przedmiotem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wśród absolwentów bezrobocie wynosi mniej niż 2 procent. To duży sukces, zważywszy na 10-procentowe bezrobocie w regionie.

Obecnie w PWSZ w Elblągu kształci się blisko 2 tys. studentów. Uczelnia wprowadziła nowoczesne programy studiów i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS). System Boloński umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Elbląska uczelnia dysponuje nowoczesną bazą lokalowo-laboratoryjną, zdolnościami organizacyjnymi, a przede wszystkim najwyższej klasy kadrą badawczo-dydaktyczną i dydaktyczną z wieloma specjalistami – praktykami w zawodach. Ten potencjał przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno Elbląga, jak i całego regionu.

 – Dążymy do dopracowania jak najlepszego systemu kształcenia zawodowego, oczywiście przy współpracy z PWSZ, gdyż to jest nasza siła wiodąca  –  mówi Edward Pietrulewicz, wiceprezydent Elbląga. – Wiedza i praktyka stanowią wartość dodaną dla pracodawców i to oni oceniają ten wysiłek, zatrudniając absolwentów PWSZ.

Danuta Klimek


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest związany z uczelnią od początku jej istnienia. Jest cenionym profesorem w dziedzinie mechaniki – turbin i turbinowych siłowni okrętowych. Pracował 20 lat w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, następnie 24 lata na Politechnice Gdańskiej (druga na liście dziesięciu ostatnio wybranych uczelni badawczych), najpierw na Wydziale Mechanicznym, a potem na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, wcześniej noszącego nazwę Wydział Budowy Okrętów, na którym studiował w latach 1963–69
Podziel się:

Nastepne

Z korzyścią dla mieszkańców

pon. lut 10 , 2020
Ubiegły rok dla Gminy Żukowo był niezwykle udany – szereg inwestycji, kolejni inwestorzy, ogromny przyrost mieszkańców. Biorąc pod uwagę budżet na 2020 rok, będzie to czas dalszego, dynamicznego rozwoju tego samorządu. Tylko na inwestycje Żukowo planuje przeznaczyć bowiem niemal 78 mln zł. O szczegółach z burmistrzem Wojciechem Kankowskim nominowanym do tytułu Strateg 2020 rozmawia Grażyna Herich Jak zareagował pan na nominację? Spodziewał się pan? Nominacja do tak prestiżowego tytułu to […]
Z korzyścią dla mieszkańców – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie