Rozwojowa Lesznowola

Lesznowola dokonała skoku cywilizacyjnego i wciąż modernizuje się z korzyścią dla mieszkańców

Lesznowola to jedna z pereł polskiej samorządności. Skuteczne zarządzanie i konsekwentna polityka zrównoważonego rozwoju w ciągu kilkunastu lat zaowocowały znaczącym polepszeniem jakości życia. Gmina jest jedną z nielicznych, w których z roku na rok przybywa mieszkańców – ich liczba przekroczyła 30 tys. i rokrocznie powiększa się o ponad tysiąc.

Z miejscowości typowo rolniczej Lesznowola stała się ośrodkiem rozwoju budownictwa mieszkaniowego, nowoczesnych usług i magnesem przyciągającym inwestorów – aktywnych jest tu ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych. Rozwojowi sprzyja oczywiście bliskość Warszawy, ale przede wszystkim dobre gospodarowanie i rozsądne wykorzystywanie środków zewnętrznych.

– W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 11 projektów dotyczących m.in. rozwoju e-usług, monitoringu, wyposażenia placów zabaw, rekreacji, utworzenia klubu seniora, szkoleń internetowych, edukacji, a także straży pożarnej i jej doposażenia – zaznacza Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola. – W lipcu br. uzyskaliśmy dofinansowanie w formie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w wysokości 2,8 mln zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą.

Dzięki konsekwencji, zdecydowaniu i wyobraźni samorządu gminy, Lesznowola ma dobre drogi, gęstą sieć wodociągową i kanalizacyjną, oświatę i opiekę medyczną na wysokim poziomie. Zwiększyły się nakłady na transport publiczny. Skuteczne zarządzanie znajduje uznanie wśród niezależnych ekspertów – w 2018 r. Lesznowola została oceniona przez agencję INC Rating, otrzymując rating na poziomie A z perspektywą stabilną, co oznacza niski poziom ryzyka kredytowego i potwierdza wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. 

W gminie zrealizowano w 2018 r. 26 inwestycji dotyczących budowy dróg, siedem inwestycji dotyczących oświetlenia, cztery inwestycje dotyczące kanalizacji deszczowej. Powstały cztery nowe obiekty sportowe, a wyremontowano i doposażono w nowe urządzenia 19 obiektów. Kluczowe przedsięwzięcia to budowa Szkoły Podstawowej w Zamieniu, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej i budowa Przedszkola Gminnegow Wólce Kosowskiej, których łączna wartość wynosi 71 760 053 zł. Pieniądze te pochodzą wyłącznie ze środków własnych gminy. 

Lesznowola to również znakomite miejsce do rekreacji i aktywnego wypoczynku w dolinie rzeki Utraty czy w lasach Magdalenki, Władysławowa i Wilczej Góry. Gmina podejmuje wiele działań zmierzających do ochrony powietrza. Zwiększa się powierzchnia terenów zielonych poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Ożarowice rosną

śr. sie 28 , 2019
Prawie 6,5 tys. zł – tyle w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły wydatki inwestycyjne gminy ze środków unijnych w latach 2014–2017. Jest to największy współczynnik spośród wszystkich gmin wiejskich w Polsce Od ponad 20 lat wójtem Ożarowic jest Grzegorz Czapla. Zaangażowanie, dobra współpraca z radnymi i mieszkańcami, kompetentni współpracownicy – to, jak sam podkreśla, główne walory sprzyjające rozwojowi gminy. Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na zadania inwestycyjne, w tym ponad 110 […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie