Szkoląc z bezpieczeństwa i podróżując

Jednym z partnerów gali Symbol 2022 jest firma Salud Y Seguridad En La Trabaja BHP Szkolenia Lama Travel. To działająca od 2018 roku polska firma, która może pochwalić się szerokim zakresem usług w dziedzinie opracowywania i prowadzenia szkoleń dedykowanych wszystkim grupom pracowników i pracodawców.

Przedsiębiorstwo początkowo zajmowało się szkoleniami BHP, outsourcingiem oraz organizacją dedykowanych kursów w projekcie POWER. Obecnie posiada w swojej ofercie kompleksowe usługi dla firm z zakresu BHP, opracowywania systemu HACCP do celów sanitarnych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej czy aktywizacji zawodowej. Ciekawostką jest również fakt, że w nazwie firmy nieprzypadkowo figurują słowa „Lama Travel”, bowiem firma zajmuje się również turystyką i działa jako biuro podróży, a dla swoich klientów klientów przygotowuje różnorodne wyjazdy na terenie Polski oraz do Ameryki Południowej. Specjalizuje się także w organizowaniu wyjazdów turystycznych dla młodzieży – zimowisk czy kolonii.

– Jesteśmy firmą zajmującą się szkoleniami i nadzorem BHP, opracowywaniem systemu HACCP do celów sanitarnych oraz turystyką – mówi Leszek Ładziński, właściciel firmy. – Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu – m.in. specjalistów ds. BHP, specjalistów ds. ppoż. oraz inspektorów ds. Ochrony Danych Osobowych. Gwarantujemy kompleksową obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb każdej firmy, mając na uwadze obsługę w kraju i poza granicami. A co do drugiego członu naszej działalności: cóż, mieszkałem kilka lat w Ameryce Południowej, mam znajomych w tym regionie i pozostał sentyment. Stąd też wziął się pomysł na niecodzienne połączenie pozornie dwóch totalnie różniących się od siebie branż.

Zamiłowanie do kontynentu południowoamerykańskiego zaowocowało współpracą z pochodzącą z Limy firmą Locución, Grabación, Producción y Post-producción de Spots Publicitarios Para Redes Sociales, Radio Televisión y Mas oraz lektorką, producentką spotów reklamowych i ekspertką w dziedzinie postprodukcji – Shirlley Fernández, która stała się twarzą firmy. Dzięki tej znajomości polskie przedsiębiorstwo nawiązało również relację z Ambasadą Peru.

Salud Y Seguridad En La Trabaja BHP Szkolenia Lama Travel to firma ciągłe poszerzająca swoją ofertę o nowe usługi. Przedsiębiorstwo wielokrotnie zostało wyróżnione tytułami takimi jak „Innowacyjna Firma 2001” czy „Ambasador Innowacyjności 2022”. Sukcesywnie uzyskuje też certyfikaty jakościowe, takie jak PN-EN ISO 9001:2015 wydane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. A przede wszystkim – zdobywa referencje firm i instytucji, dla których świadczy swoje usługi i prezentuje je na swojej stronie.

– Większość naszych klientów pochodzi z polecenia – dodaje Leszek Ładziński. – Jest o dla nas jasnym sygnałem, że wykonujemy swoją pracę ze starannością. Cieszymy się z zaufania, jakim jesteśmy obdarzani i z tego, że docenia się nasze zaangażowanie.

Damian Sier

Szczegółowa oferta firmy:
– Szkolenia wstępne instruktażu ogólnego i okresowego, wydawanie zaświadczeń;
– Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich;
– Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej i sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
– Uczestnictwo w organizowaniu stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii;
– Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając ich zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy;
– Doroczne, wspólne z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy, dokonywanie przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;
– Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz tworzenie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń;
– Rzetelne i fachowe prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnym zdarzeniom;
– Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, informowanie, wspólnie z pracodawcą, pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;
– Udziału w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju, ogłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do planów modernizacji i rozwoju oraz w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
– Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy;
– Ekspozycja instrukcji BHP oraz kontrola ich stanu jakości;
– Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
– Pogotowie Pokontrolne PIP oraz naprawa usterek;
– Szkolenia BHP, outsourcing;
– Szkolenia dedykowane dla firm.

Więcej na: https://bhp-szkoleniaonline.pl/


Podziel się:

Nastepne

Wojciech Wójcik - Martwa woda

pon. lis 14 , 2022
W warszawskim akademiku zostaje zamordowana Alina Kozioł, studentka resocjalizacji, która właśnie obroniła pracę magisterską. Brutalna siła, jakiej użyto wobec ofiary, sugeruje, że zabójcą jest mężczyzna, tymczasem w krytycznej chwili w okolicy miejsca zbrodni przebywały wyłącznie koleżanki zamordowanej: Wala i Kamila. Na czele zespołu śledczego staje Karolina Nowak, rozpaczliwie potrzebująca sukcesu policjantka. Wkrótce dociera do kilkuletniego chłopca, który prawdopodobnie widział mordercę. Niestety chłopczyk nie słyszy i nie mówi. Do zespołu Karoliny […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie