115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia

O tym, dlaczego rehabilitacja na Helu to świetny wybór, wykorzystaniu dronów w służbie zdrowia, a także planach związanych z cyfryzacją rozmawiamy z kmdr Rafałem Konieczyńskim, komendantem 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu

<strong>115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia</strong> – Monitor Rynkowy

Hel kojarzy nam się zazwyczaj z wakacjami i wypoczynkiem, ale państwo udowadniają, że nie tylko w sezonie letnim warto korzystać z jego unikalnych walorów przyrodniczych.

Zgadzam się z tym stwierdzeniem w stu procentach. Powiem więcej: bez wątpienia położenie szpitala w otulinie lasu ze świeżym nadmorskim powietrzem pomaga w szybszej rekonwalescencji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, w ostatnim czasie rozszerzyliśmy bazę łóżkową z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz doposażyliśmy placówkę w nowoczesną aparaturę i specjalistyczny sprzęt medyczny. W obecnej chwili szpital dysponuje 105 łóżkami, w tym 67 łóżkami w ramach oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej. Rehabilitowane są przede wszystkim schorzenia po urazach, złamaniach i leczeniach opracyjnych oraz przypadki zaostrzeń zespołów bólowych kręgosłupa na podłożu dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych. Na specjalistyczną pomoc mogą liczć również pacjenci cierpiący na schorzenia reumatologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe stawów, kolagenozy, zesztywniające zapalnie stawów kręgosłupa, zapalenia skórno-mięśniowe). Komfort podczas pobytu w oddziale rehabilitacyjnym zapewnia przyjazna atmosfera, sale dwuosobowe z węzłem sanitarnym, a także walory przyrodnicze. Profesjonalny zespół terapeutyczny lekarzy, rehabilitantów i pielęgniarek wspiera najnowocześniejszy sprzęt i aparatura medyczno-rehabilitacyjna, obejmująca zakres kinezyterapii, fizjoterapii, wodolecznictwa a także masaże lecznicze i rehabilitację ruchową. Dzięki wsparciu i dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej szpital został doposażony m.in. w zestaw do zabiegów laseroterapii wysokoenergetycznej, aparat do krioterapii miejscowej na azot ciekły (w roku 2022), system pocovidowej rehabilitacji kardiologicznej (w roku 2021), co pozwala na rozszerzenie zakresu świadczonych usług na potrzeby pacjentów zarówno ambulatoryjnych, jak i hospitalizowanych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zabiegi z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej (w szczególności rekonstrukcje więzadeł i artroskopie). Dzięki wsparciu MON również w 2022 roku doposażono oddziały w zestaw do prób wysiłkowych z modułem QT oraz zestaw do zabiegów artroskopowych.

<strong>115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia</strong> – Monitor Rynkowy

Ekologia to kolejny element, który definiuje państwa codzienność, prawda? 

Powiem górnolotnie, ale w odpowiedzi na ekologiczne wyzwania współczesnego świata 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Helu, jak większość podmiotów leczniczych polskiej ochrony zdrowia, wdraża w swojej działalności przedsięwzięcia proekologiczne oraz rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Mówię tutaj m.in. o właściwej gospodarce odpadami medycznymi. Realizujemy ją w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w systemie Bazy danych o produktach i gospodarce odpadami (BDO). Pochwalę się też racjonalną gospodarką odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ich selektywnej segregacji. Mamy też monitorowanie urządzeń stanowiących źródła promieniowania elektromagnetycznego, a nade wszystko pilnujemy właściwej gospodarki niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w oparciu o Centralną bazę danych niebezpiecznych substancji chemicznych (CBD NSCH). Ponadto stosujemy proekologiczny system wentylacji wywiewnej i nawiewnej z funkcją odzyskiwania ciepła. Mamy też system paneli solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zmniejszamy zużycie prądu poprzez zastosowanie żarówek energooszczędnych typu LED i inne rozwiązania, np. optyczne czujniki ruchu włączające oświetlenie – tam, gdzie to jest możliwe. W dalszej perspektywie planujemy inwestycje w nowoczesne źródła energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych czy w system pomp ciepła wspomagających pracę szpitalnej kotłowni olejowej. Obniży to koszt stały zakupu oleju opałowego.

<strong>115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia</strong> – Monitor Rynkowy

Nie boją się państwo również brać udział w unikatowych i innowacyjnych projektach, takich jak np. wykorzystanie dronów w pracy szpitala.

To prawda. Szpital podjął działania zmierzające do wydzielenia na terenie 115 SzWzP SPZOZ w Helu gruntu pod organizację lądowiska dla bezzałogowych statków powietrznych i jego adaptację. We wrześniu zeszłego roku rozpoczęto serie lotów testowych (przy gorszych warunkach pogodowych jako celowe utrudnienie). W fazie początkowej prowadzone zostały loty z wykorzystaniem dronów przez Zatokę Pucką (Gdynia – Hel – Gdynia), co pozwoliło na określenie reakcji drona na zróżnicowane i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Na podstawie zebranych informacji z przeprowadzonych lotów firma prowadząca testy dostosowała parametry techniczne drona oraz jego oprogramowanie. Uwzględniła warunki panujące w zróżnicowanym terenie (miasto, Zatoka Pucka oraz otwarta przestrzeń). Kolejną fazą testową było prowadzone lotów – transportu materiału biologicznego do celów diagnostycznych. Następna faza to przekształcenie zezwoleń czasowych na stałe oraz wystąpienie do odpowiednich instytucji w celu uzyskania certyfikatów pozwalających realizacje planowanych przedsięwzięć. W chwili obecnej firma prowadząca pilotaż jest w trakcie uzyskania certyfikatów i pozwoleń na prowadzenie lotów. Ostatnia faza projektu to przedsięwzięcia organizacyjno-szkoleniowe personelu, a także wypracowanie wymogów bezpieczeństwa, regulacji i standardów. Z uwagi na specyfikę usytuowania 115 SzWzP SPZOZ w Helu, pozytywny wynik tego przedsięwzięcia pozwoli na sprawniejszy transport materiału biologicznego do badań w specjalistycznych placówkach medycznych, z uniknięciem spowolnień w ruchu drogowych, szczególnie w sezonie letnim.

<strong>115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia</strong> – Monitor Rynkowy

Jakie plany rozwojowe na najbliższy czas?

Misja szpitala brzmi „Twoje życie i zdrowie morzem naszych możliwości”. Idąc krok dalej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu za priorytet stawia sobie systematyczne podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych. W tym celu szpital stara się pozyskać wykwalifikowaną kadrę medyczną i nowoczesny sprzęt. Bierzemy też czynny udział w ogólnopolskich programach oraz ogólnie rozumianej edukacji zdrowotnej. Niewątpliwie jakość świadczeń można podnieść poprzez cyfryzację ochrony zdrowia, która ma służyć przede wszystkim społeczeństwu. Dostęp do tzw. E-Zdrowia jest jednym z czynników, które będą miały wpływ na jakość naszych usług. Dlatego też bierzemy udział w projekcie pn. „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”. Dalsze tempo rozwoju szpitala uzależnione jest od wielu czynników, w tym od sytuacji geopolitycznej, która wpływa na ceny surowców energetycznych. W chwili obecnej trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie się przedstawiała w najbliższej przyszłości. Wobec powyższego realizujemy naszą misję, reagując adekwatnie do zmieniających się okoliczności, możliwości i potrzeb. 

Rozmawiał: Tomasz Popławski

<strong>115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia</strong> – Monitor Rynkowy

Służba zdrowia Garnizonu Hel od momentu zakończenia II Wojny Światowej była związana z Marynarką Wojenną. W latach 1946 – 1954 istniała jako Garnizonowa Izba Chorych przy Komendzie Portu Wojennego Hel. W skutek dalszego rozwoju Garnizonu Hel, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na usługi lecznicze, w styczniu 1958 roku Garnizonowa Izba Chorych została rozkazem MON przekształcona w Garnizonową Przychodnię Specjalistyczną z Izbą Chorych. W latach 1965 – 1967 wybudowano i wyposażono nowy obiekt, który uruchomiono z dniem 22 lipca 1967 roku pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna Marynarki Wojennej. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Helu powstał 1 listopada 1971 roku po przeformowaniu wyżej wymienionej przychodni. Jego ówczesna nazwa brzmiała: 115 Wojskowy Szpital Garnizonowy. 1 maja 1981 roku 115 Wojskowy Szpital Garnizonowy zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został przeformowany na 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią. 1 lutego 1996 roku podpisano porozumienie z Wojewodą Gdańskim o otwarciu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią dla ludności Półwyspu Helskiego. Na mocy tegoż porozumienia szpital zaczął świadczyć usługi dla mieszkańców całego półwyspu i turystów. W związku z reformą systemu ochrony zdrowia od 1 stycznia 1999 roku 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią  rozpoczął działalność jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

<strong>115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu testuje wykorzystania dronów w służbie zdrowia</strong> – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Gideon Greif - Płakaliśmy bez łez

śr. kwi 12 , 2023
Nikt, kto tam nie był, nigdy tego nie zrozumie – mówi wielu ocalałych z Zagłady. To stwierdzenie jest szczególnie trafne w odniesieniu do więźniów z Sonderkommando. Ich przeżycia nie mają odpowiedników ani precedensów w historii, nie można ich z niczym porównać, nie można ich pojąć. Nikt poza nimi nie wie, co czuje człowiek, który znalazł się na samym dnie piekła obozu zagłady. Sonderkommando było specjalną grupą żydowskich więźniów, którzy usuwali […]
Gideon Greif - Płakaliśmy bez łez – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie