Ekologia i edukacja

Średzka Woda, dbając o jakość usług, podnosi komfort życia mieszkańców i umożliwia rozwój aglomeracji

– Czysta woda to fundament cywilizacji i jej rozwoju – przypomina Antoni Biszczak, prezes zarządu Średzkiej Wody Sp. z o.o. – Mając tego świadomość przykładamy wielką wagę do zapewnienia ludziom dostępu do niej, bezpiecznego odprowadzania oczyszczonych wcześniej ścieków, a także inwestycji gwarantujących rozwój całej naszej lokalnej aglomeracji. Cel naszej działalności można opisać krótko: czyste środowisko, dobra woda, zadowoleni mieszkańcy.

Aby te propagowane od lat wartości wdrożyć, spółka podjęła szereg inwestycji w infrastrukturę podziemną, które co prawda nie są spektakularnie widoczne, ale bez wątpienia odczuwalnie podnoszą poziom cywilizacyjny regionu. Proekologiczne działania uczyniły ze Średzkiej Wody symbol dbałości o mieszkańców i środowisko.

Spółka bardzo efektywnie korzysta z możliwości wsparcia funduszy unijnych. Dotychczas realizowane projekty („Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Środa Śląska, Ciechów i Bukówek”) o wartości blisko 60 mln zł obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, a także zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej (która obecnie pozwala na przetwarzanie 4 tys. m3 ścieków na dobę), budowę kanalizacji sanitarnej w Ciechowie i Bukówku, zaś w ramach rozszerzenia projektu kanalizacja sanitarna pojawiła się w Jastrzębcach, Świętym, Przedmościu, Cesarzowicach i Juszczynie. Teraz ścieki zamiast do nieszczelnych szamb są tłoczone do miejskiej oczyszczalni. Stopień skanalizowania aglomeracji Środa Śląska zwiększył się niemal do 100%, stworzono też system wizualizacji i monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. Przy okazji prac inwestycyjnych przebudowano i unowocześniono ulice.

Kolejna inwestycja realizowana przez Średzką Wodę przy wsparciu budżetu gminnego – budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy oraz sieci kanalizacji sanitarnej z tej miejscowości do Szczepanowa – rozpocznie się wiosną tego roku i potrwa do jesieni 2019 r. Później modernizacje nastąpią w miejscowościach: Ogrodnica i Pęczków.

– Nie poprzestaniemy na skanalizowaniu wszystkich obecnie istniejących obiektów gminy – zaznacza Antoni Biszczak. – Środa Ślaska rozwija się, miasto ma potencjał w postaci terenów inwestycyjnych, powstają nowe osiedla i wszędzie tam trzeba doprowadzić wodę i kanalizację.

Spektakularnym przejawem działalności Średzkiej Wody jest przejęcie wodociągu będącego wcześniej we władaniu spółdzielni mieszkaniowej „Na Skarpie” w Bukówku, o co od dwóch lat usilnie zabiegali mieszkańcy, dostrzegając dużą różnicę jakości i fakt, że czysta woda jest bezcenna.

Mając na uwadze przyszłość i komfort kolejnych pokoleń oraz społeczną misję, Średzka Woda intensywnie inwestuje także w wiedzę i świadomość najmłodszych. Współpracuje w tym dziele z przedszkolami, szkołami i uczelniami.

– Pokazujemy drogę, jaka przebywa woda od odkręcenia kranu do jej odprowadzenia jako ścieki przez kanalizację do oczyszczalni, a następnie do rzeki – podkreśla Antoni Biszczak. – Uświadamiamy przy tym, że każde zużycie wody wywołuje konsekwencje środowiskowe.

Spółka umożliwia i organizuje praktyki i wycieczki uczniów, udostępnia materiały pomocne przy pisaniu prac magisterskich stawiając sobie za cel uwrażliwienie młodych ludzi na rozsądne gospodarowanie wodą i przypomnienie, że czysta woda nie została nam dana w niewyczerpanych ilościach, więc należy racjonalnie gospodarować jej zasobami.

 

 

 

Średzka Woda Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, w której Środa Śląska posiada 100% udziałów. Przedsiębiorstwo działa na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie całej gminy. Firma zatrudnia obecnie 58 osób.

 

 

Podziel się:

Nastepne

Studziesięciolatka w świetnej kondycji

śr. mar 21 , 2018
21 marca br. jubileusz 110-lecia istnienia obchodzi jedna z największych i najlepiej zarządzanych spółdzielni na Śląsku – Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa — Dobre zarządzanie polega na jedności celów i wzajemnym zrozumieniu. Osoby zasiadające w naszych władzach zdają sobie sprawę, że podstawę podejmowanych przez spółdzielnię działań zawsze stanowić powinny oczekiwania mieszkańców, realizacja ich potrzeb oraz konieczność zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa zamieszkiwania. Oczywiście zdarzają się dyskusje co do pomysłów i zamierzeń; nie sposób […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie