Energetyczna batalia o wyższą jakość życia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu od lat podejmuje działania w celu ujednolicenia stanu technicznego i poprawy jakości życia mieszkańców. Efekt? Wielomilionowe kwoty pozyskane z dotacji, które pozwoliły na mechanizm finansowania, gdzie – według modelu dofinansowania unijnego – zamiast każdego 1 mln zł właściciele mieszkań płacą tylko 250 tys. zł

<strong>Energetyczna batalia o wyższą jakość życia</strong> – Monitor Rynkowy

Kluczowe efekty osiągnięte w krótkim czasie przez SML-W „Energetyk” we Wrocławiu to zwiększenie wartości mieszkań w nieruchomościach poddanych zabiegom modernizacyjnym oraz oszczędności pozostające w kieszeniach właścicieli lokali. Spółdzielnia kontynuuje przyjętą strategię finansowania działań remontowych i modernizacyjnych. 

– Jesteśmy nastawieni na ograniczanie największych składników czynszu. Od 2005 roku korzystamy z dofinansowań do termomodernizacji. Wcześniej były to polskie środki, obecnie są to środki unijne – mówi Maria Nowak, prezes SM L-W „Energetyk” we Wrocławiu.

Wśród najciekawszych działań podjętych na rzecz oszczędności należy wymienić przede wszystkim ukończoną przed czasem termomodernizację 6 nieruchomości. 

Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 26 mln zł, z czego dofinansowanie – ok. 11,5 mln zł. Ważne jest również, że spółdzielnia otrzymała premię oraz premię inwestycyjną, w łącznej kwocie ponad 6,1 mln zł.

Niezależnie uzyskane tzw. białe certyfikaty spółdzielnia sprzedała, zyskując ok. 1 mln zł. Zarząd podjął również działania na rzecz renegocjacji umów za energię elektryczną i gaz na długo przed doniesieniami o aktualnych wzrostach cen. Skutek? Ochrona w ramach URE i stabilne ceny do końca 2023 roku.

Obecnie spółdzielnia jest na etapie przygotowywania dokumentacji do kilku konkursów, które pozwalają uzyskać dofinansowanie od 85 do 100% na kolejne projekty termomodernizacyjne oraz odnawialne źródła energii, zapowiadane w szczegółowym opisie Projektów w zakresie dofinansowania. W perspektywie jest unijny program dofinansowujący remonty i modernizacje nawet w 100 %.

Spośród niestandardowych inwestycji na uwagę zasługują studnie głębinowe, z których można czerpać wodę za pomocą pomp elektrycznych, a w przypadku braku energii – za pomocą pomp ręcznych. Jest to wyjątkowe, strategiczne zabezpieczenie mieszkańców w wodę.

Podjęto działania w zakresie redukcji wielkości rachunków za energię elektryczną poprzez kompensację energii biernej. Na razie pilotażowo zamontowano także urządzenia na jednej nieruchomości, ale już wiadomo, że przynosi to zakładane efekty.

– Na pewno będziemy kontynuować montaż podobnych urządzeń w pozostałych nieruchomościach – mówi Maria Nowak. – Nie ustajemy jednak w prowadzeniu klasycznych remontów. W chwili obecnej największym wyzwaniem są remonty dachów, kanalizacji oraz prace p.poż, po wykonaniu których remontujemy klatki schodowe, dzięki czemu – oprócz podnoszenia  stanu technicznego – zyskuje także stan wizualny obiektów. Z wielką nadzieją czekamy na początek kwietnia br., gdyż właśnie wtedy rozpoczną się szkolenia w ramach zapowiadanego programu unijnego, umożliwiające właściwe przygotowanie dokumentacji do konkursów w tym programie. Jest on korzystniejszy od poprzedniego, gdyż zamiast każdego 1 mln zł będziemy płacić zaledwie 150 tys. zł w części dotyczącej robót kwalifikowanych.

Sprawa pawilonu

Trwający od 2006 roku spór o odzyskanie historycznej siedziby spółdzielni – pawilonu przy ul. Powstańców Śląskich – oparł się o Sąd Najwyższy, który postanowieniem z dnia  6 maja 2021 roku uchylił sprawę do ponownego rozpoznania. Firma „TEKTON” Sp. z o.o. we Wrocławiu złożyła skargę kasacyjną od orzeczenia Sądu Okręgowego, który postanowieniem częściowym z 29 stycznia 2018 roku przyznał własność pawilonu spółdzielni. Spółka domagała się, aby przy przysądzeniu własności jednocześnie zostały rozliczone pożytki z tej współwłasności.

Sąd Najwyższy ocenił pozytywnie argumenty przywołane przez sąd apelacyjny w uzasadnieniu, tj. że obiekt nie nadaje się do podziału w naturze z powodów ekonomicznych, że w pawilonie są garaże spółdzielcze, co w przypadku przyznania obiektu stronie przeciwnej spowodowałoby bardzo duży problem natury prawnej. Ponadto jedyna droga dojazdowa do pawilonu od strony zaplecza prowadzi przez nieruchomość spółdzielni będącą jej odrębną własnością oraz, że to staraniem spółdzielców został zbudowany pawilon, a zatem słusznym jest, aby to oni korzystali z pawilonu i czerpali pożytki. Niemniej Sąd Najwyższy uznał, że winno zostać wydane jedno orzeczenie, w którym uregulowane zostaną wszystkie kwestie związane ze współwłasnością. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział II Odwoławczy przychylił się do wniosku spółdzielni o udzielenie zabezpieczenia niepieniężnego i postanowieniem z dnia 1 marca 2022 roku udzielił zabezpieczenia roszczenia spółdzielni poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania przez Tekton Sp. z o.o. udziału we współwłasności budynku i współużytkowaniu wieczystym nieruchomości. Już wcześniej „Energetyk”, w wykonaniu orzeczenia Sądu Apelacyjnego z 29 stycznia 2018 roku, spłacił jednorazowo współwłaściciela, który – mimo iż złożył skargę kasacyjną – spłaty nie zwrócił. Obecnie eskaluje roszczenia i domaga się pożytków z lokali z okresu przejściowego.

– Oczywiście będziemy walczyli o rozstrzygnięcie korzystne dla wszystkich członków. Oczekujemy rozliczenia tzw. pożytków w postępowaniu przed Sądem Rejonowym oraz na wyniki pracy dwóch biegłych, którzy zostali powołani do oceny zasadności oczekiwań współwłaściciela. Mimo iż stan techniczny pawilonu pozostawia wiele do życzenia, pomieszczenia są wynajmowane. Pozwala to nam na pokrywanie kosztów eksploatacji i generowanie zysków, które uwzględniane są przy kalkulowaniu opłat dotyczących lokali mieszkalnych – sumuje Maria Nowak.

Jakub Lisiecki

Podziel się:

Nastepne

Grupa Mokate rozwija się międzynarodowo

czw. mar 30 , 2023
Rozmowa z dr Adamem Mokryszem, prezesem Grupy Mokate oraz dr Katarzyną Mokrysz, dyrektor generalną Jak w zmieniających się realiach rynkowych odnajduje się firma Mokate? Jaką strategię dalszego rozwoju biznesu przyjęliście na najbliższe miesiące, może lata? Adam Mokrysz: Lubimy wyzwania, które wymagają odważnych, wizjonerskich działań. Dzięki naszemu doświadczeniu i wytrwałości od wielu lat rozwijamy się międzynarodowo. Nasza działalność eksportowa stanowi ponad 80 procent przychodów Grupy. Dalszy jej rozwój jest możliwy dzięki temu, że postawiliśmy na innowacyjność […]
Grupa Mokate rozwija się międzynarodowo – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie