Wspólnota nie tylko z nazwy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” ma w swoich zasobach prawie 7 tysięcy mieszkań. To spora część tkanki miejskiej Będzina, dlatego warto zauważyć, że jako dobry i racjonalny gospodarz prowadzi efektywną politykę w trosce o wspólne dobro

Będzin to historyczna stolica regionu dąbrowskiego, którą obecnie zamieszkuje około 60 tys. ludzi. Znaczna ich część, bo ponad 20 tys. osób, mieszka w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie, która powstała w 1959 roku. Zasoby spółdzielni to ponad 130 budynków. Rozlokowane w różnych częściach miasta tworzą poszczególne osiedla: Syberka, Zamkowe, Warpie, Gzichów, Koszelew. Tym samym budynki spółdzielni mają istotne znaczenie w strukturze mieszkaniowej a wygląd – zarówno budynków, jak i całych osiedli – w istotny sposób wpływa na wizerunek miasta.

– Mamy świadomość tego oddziaływania, dlatego prowadzimy długofalową politykę polepszania wizerunku i estetyki budynków a zarazem całych osiedli w powiązaniu z poprawą warunków zamieszkiwania. Zdajemy sobie sprawę, że nie tylko mieszkańcy zasobów spółdzielni, ale wszyscy mieszkańcy miasta stanowią wspólnotę. Dbanie o jej komfort należy do naszych zadań – mówi Paweł Wiśniewski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie.

Spółdzielnia regularnie prowadzi termomodernizacje poszczególnych budynków, wraz z naprawą i wymianą infrastruktury. Remontuje chodniki, buduje miejsca postojowe, wymienia śmietniki. Dostrzega również potrzeby osób niepełnosprawnych: obniżane są krawężniki przy chodnikach, budowane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, tak, aby budynki i ich otoczenie mogły być przyjazne dla mieszkańców. Aktualnie zakończono kolejny etap termomodernizacji obejmujący dwanaście budynków, na które wsparcie finansowe zarząd spółdzielni pozyskał ze środków Unii Europejskiej.

– W perspektywie najbliższych lat planujemy przeprowadzić docieplenia w kolejnych czterdziestu trzech budynkach. Również w ramach tych zadań zostanie uwzględniona modernizacja i wymiana infrastruktury towarzyszącej – mówi Paweł Wiśniewski. 

Obecnie wniosek aplikacyjny do POIiŚ dla czternastu budynków został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany do dofinansowania. – Oczekujemy na zaproszenie ze strony Instytucji Wdrażającej Program do zawarcia umowy o dofinansowanie tego zadania. Po jej podpisaniu będziemy mogli wszcząć postępowania przetargowe. Dodatkowo jeszcze w tym roku planujemy złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE dla kolejnych czternastu najbardziej energochłonnych budynków w naszych zasobach – wyjaśnia Paweł Wiśniewski. 

Pozostałe do docieplenia budynki mamy zamiar objąć dofinansowaniem ze strony WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytem z premią termomodernizacyjną z BGK. Zadania te wpłyną zarówno na poprawę efektywności energetycznej budynków, jak i poprawę warunków zamieszkiwania a także na wzrost estetyki szeroko pojętej tkanki miejskiej Będzina.

Ale to nie wszystko, w ubiegłym roku spółdzielnia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla podmiotów zewnętrznych uzyskała zysk w wysokości przekraczającej 1 mln zł. Zysk ten w całości został przekazany na pomniejszenie kosztów eksploatacji mieszkań dla członków spółdzielni. A to przełożyło się na utrzymanie w odpowiednich ryzach poziomu opłat czynszowych, pomimo wzrostu kosztów utrzymania budynków.

Doceniają to mieszkańcy i widzą także zewnętrzne gremia ekspertów. SM „Wspólnota” to solidny kandydat do tytułu Symbolu Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Kartuzy z perspektywami

pon. mar 30 , 2020
Kartuzy to stolica Kaszub – urokliwe miasteczko malowniczo położone w centrum tego pomorskiego regionu, które ma szansę ponownie stać się kurortem wypoczynkowym, tak jak w okresie międzywojennym W granicach administracyjnych Kartuz znajduje się kilka jezior, które dotąd w konsekwencji zaniedbań powojennych pozostawały zanieczyszczone. Dzięki staraniom burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego i pracowników Urzędu Miejskiego już wkrótce ma się to zmienić. Gmina w 2019 roku pozyskała 45 mln zł na projekt pn. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie