Fundusze Norweskie sfinansują innowacyjne inwestycje związane z obszarami wodnymi. Firmy mogą się ubiegać nawet o 2 mln euro wsparcia

Nawet 2 mln euro dofinansowania z Funduszy Norweskich mogą pozyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w nowym konkursie uruchomionym na początku lutego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

FOT. ARC.

O wsparcie mogą się w nim ubiegać te firmy, które prowadzą działalność związaną z turystyką, zrównoważonym rozwojem lub dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wodnym. Nabór w konkursie, ukierunkowanym na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, potrwa jeszcze do końca marca br.

– Konkurs Blue Growth, dotyczący innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich, jest adresowany do przedsiębiorców, którzy działają właśnie w branży szeroko rozumianej gospodarki wodnej, ale też turystyki związanej z wodami, jak i w obszarach związanych z zanieczyszczeniem wód i technologiami, które mogą się przyczynić do zmniejszenia skali tego problemu – mówi agencji Newseria Biznes Monika Karwat-Bury, ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

„Blue Growth – innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” to konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany z Funduszy Norweskich. PARP właśnie ogłosił jego drugą edycję. O dofinansowanie wynoszące od 200 tys. do nawet 2 mln euro mogą się ubiegać projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych, ekologii i turystyki, które poskutkują zastosowaniem w firmie nowych procesów lub rozwiązań czy też wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług.

– Co ważne, jest to konkurs dla takich projektów, które będą przynosiły zyski. To oznacza, że powinny to być przedsięwzięcia biznesowe, które w wyniku inwestycji zapewnią nowe przychody i zyski. Innymi słowy, mają się przyczynić do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorcy – mówi Monika Karwat-Bury.

– O wsparcie mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani na terenie Polski i jest to potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. Ponadto podmioty ubiegające się o wsparcie powinny spełnić dwa warunki. Po pierwsze, powinny mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy trwający 12 miesięcy. Po drugie, w co najmniej jednym roku obrotowym trwającym co najmniej 12 miesięcy w ciągu trzech ostatnich lat powinny osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 tys. euro. Do przeliczenia kwoty przychodów ze sprzedaży na złote stosujemy średni kurs NBP z dnia otwarcia naboru – precyzuje Dominika Wieczorek, kierowniczka Sekcji Obsługi Funduszy Norweskich w PARP.

Dofinansowanie otrzymane w konkursie Blue Growth przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć na inwestycje, np. na zakup maszyn, roboty budowlane, eksperymentalne prace rozwojowe albo usługi doradcze. Beneficjenci będą musieli zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu projektu. Co istotne, projekt może być realizowany samodzielnie przez wnioskodawcę, ale ponieważ jest on finansowany z Funduszy Norweskich, na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorstwa współpracujące z norweskimi partnerami.

– Nabór został uruchomiony 1 lutego, a wnioski można składać do 31 marca tego roku. Należy zgłaszać je za pośrednictwem generatora wniosków – specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Należy wejść w zakładkę „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, gdzie znajduje się link do generatora – mówi Dominika Wieczorek.

Co istotne, niektóre sektory, choć są kojarzone z gospodarką morską, są wykluczone bądź mają ograniczone możliwości ubiegania się o wsparcie w konkursie. Dotyczy to np. transportu wodnego.

– Wynika to z zasad pomocy publicznej. Przykładowo projekty związane z zakupem nowej floty łodzi i statków nie będą dofinansowane, jeśli mają świadczyć usługi transportowe. Tacy przedsiębiorcy mogą jednak liczyć np. na dofinansowanie z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej czy modernizacji floty wodnej w zakresie odnawialnych źródeł zasilania energią – wyjaśnia Monika Karwat-Bury. 

To druga edycja konkursu Blue Growth. Pierwsza odbyła się w 2019 roku i spośród 28 złożonych wniosków o dofinansowanie PARP wyłonił 12 innowacyjnych projektów, które otrzymały finansowe wsparcie. Jednym z największych była m.in. organizacja przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, która w poprzedniej edycji konkursu dostała niemal 1,5 mln zł dofinansowania. Port w nowym kształcie pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających i zapewni im możliwość zatankowania paliwa, odbiór nieczystości, wykonanie drobnych napraw oraz dostęp do prądu i wody pitnej. Przystań będzie zasilana energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na pomostach pływających.

 W poprzedniej edycji dofinansowane zostały projekty, które dotyczyły głównie budowy lub modernizacji przystani jachtowych i małych portów na jeziorach. Były to także projekty skupione na aspektach środowiskowych, czyli np. na infrastrukturze odbioru odpadów ze statków, na infrastrukturze sanitarnej. Bardzo wspieramy takie projekty i liczymy, że w tym konkursie podobne również zostaną złożone. Są też jednak inne przykłady, jak np. projekt dotyczący farm wiatrowych na otwartym morzu, związany z ograniczaniem strat przy migracjach ptaków nad nimi – wymienia ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

Podziel się:

Nastepne

Po pandemii firmy przestawiają się na nowe modele zarządzania. Potrzebne większe zaangażowanie pracowników w realizację strategii przedsiębiorstwa

śr. lut 23 , 2022
Pracownicy, którzy nie wiedzą, jak ich praca przekłada się na realizację strategicznych celów firmy, nie są wystarczająco zmotywowani i pomimo systemu zachęt mniej chętnie angażują się w nowe inicjatywy – wskazują eksperci AICPA & CIMA. Ich zdaniem większe zaangażowanie zespołów jest warunkiem kluczowym dla sukcesu przedsiębiorstw. Dlatego tak istotna jest współpraca między działami finansowymi, które mają wpływ na cele i strategie, oraz HR, które odpowiadają za kapitał ludzki. Na tych dwóch elementach powinny się opierać nowe modele zarządzania […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie