KE zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

W poniedziałek, 12 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła program krajowy pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE).

KE zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 – Monitor Rynkowy
© European Union 2015 – Source EP

Program FERS identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Duży nacisk zostanie położony na rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie oraz kształcenie kadr dla gospodarki. W ramach programu wspierane będzie tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowywane będą również projekty wzmacniające system ochrony zdrowia i poprawę dostępności usług publicznych.

“Wśród tych działań zaplanowaliśmy inicjatywy, które w sposób kompleksowy rozwiązują problemy społeczne występujące powszechnie w Polsce, np. w zakresie dostępu do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech czy też wykluczenia cyfrowego” – napisano w komunikacie resortu funduszy i polityki regionalnej.

Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE).

Zatwierdzenie programu przez KE kończy etap konsultacji, negocjacji i uzgodnień, w które zaangażowanych było szereg instytucji rządowych, przedstawicieli władz regionalnych, partnerów społecznych oraz organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Podziel się:

Nastepne

<strong>PREVAC: w trosce o środowisko naturalne</strong>

wt. gru 13 , 2022
Wzajemna tolerancja i szacunek, przyjazne środowisko pracy oraz kultura organizacyjna to wartości, którymi PREVAC zbudował solidne fundamenty firmy. Teraz stawia na filozofię GoGreen. Świadome działania w zakresie minimalizacji skutków zmian klimatycznych są nieodłącznym i istotnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju, ponieważ właśnie dbałość o intensywny rozwój, a także podejmowane działania budują społeczną świadomość proekologiczną. PREVAC wie, jak ważne jest świadome korzystanie z zasobów naturalnych, dlatego stara się w sposób odpowiedzialny wykorzystywać […]
<strong>PREVAC: w trosce o środowisko naturalne</strong> – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie