KE zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

W poniedziałek, 12 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła program krajowy pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE).

© European Union 2015 – Source EP

Program FERS identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Duży nacisk zostanie położony na rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie oraz kształcenie kadr dla gospodarki. W ramach programu wspierane będzie tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowywane będą również projekty wzmacniające system ochrony zdrowia i poprawę dostępności usług publicznych.

“Wśród tych działań zaplanowaliśmy inicjatywy, które w sposób kompleksowy rozwiązują problemy społeczne występujące powszechnie w Polsce, np. w zakresie dostępu do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech czy też wykluczenia cyfrowego” – napisano w komunikacie resortu funduszy i polityki regionalnej.

Budżet programu to ok. 4,9 mld euro (4 mld wkładu UE).

Zatwierdzenie programu przez KE kończy etap konsultacji, negocjacji i uzgodnień, w które zaangażowanych było szereg instytucji rządowych, przedstawicieli władz regionalnych, partnerów społecznych oraz organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Podziel się:

Nastepne

<strong>PREVAC: w trosce o środowisko naturalne</strong>

wt. gru 13 , 2022
Wzajemna tolerancja i szacunek, przyjazne środowisko pracy oraz kultura organizacyjna to wartości, którymi PREVAC zbudował solidne fundamenty firmy. Teraz stawia na filozofię GoGreen. Świadome działania w zakresie minimalizacji skutków zmian klimatycznych są nieodłącznym i istotnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju, ponieważ właśnie dbałość o intensywny rozwój, a także podejmowane działania budują społeczną świadomość proekologiczną. PREVAC wie, jak ważne jest świadome korzystanie z zasobów naturalnych, dlatego stara się w sposób odpowiedzialny wykorzystywać […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie