Kolejne „naj” w Porcie Gdynia

Najlepsze w historii wyniki finansowe, realizacja największej dotychczas inwestycji, konsekwentna rozbudowa, poszerzanie wachlarza usług i ambitne plany na przyszłość. Port Gdynia, lider wśród polskich portów na Bałtyku, sięgając po kolejne „naj”, konsekwentnie buduje swoją markę na świecie

Ubiegłoroczny rekord – 23,5 mln ton przeładowanych w porcie towarów – musiał zmotywować gdyńskich dokerów do podkręcania wyników. Widać to po pierwszym kwartale 2019 r.: dał on kolejny wzrost, o 14 proc. RDR. I hossa trwa nadal, bowiem według prognoz z wyników za II kwartał znów powieje optymizmem. Te dobre wiatry, tak potrzebne na morzu, wieją dla Portu Gdynia od lat.

– Rekordowe wyniki nie biorą się znikąd. Są efektem prowadzonej przez nas od lat rozsądnej polityki rozwoju. Dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu naszych atutów możemy realizować kolejne inwestycje infrastrukturalne, zwiększające naszą konkurencyjność wśród portów w obszarze Morza Bałtyckiego. Stale wkraczamy na nowe rynki. Staramy się wsłuchiwać w potrzeby naszych partnerów biznesowych. To popłaca, bowiem dziś Port Gdynia to uznana marka, znana z wysokiej jakości i wydajności przeładunkowej – mówi Adam Meller, prezes zarządu ZMPG S.A. 

Osiągnięte przez gdyński port wyniki pozwalają firmie kontynuować strategię biznesową i planować kolejne inwestycje. A tych nie brakuje. Obecnie najważniejsze z nich to: budowa Portu Zewnętrznego wychodzącego w morze, pogłębienie kanału portowego, powiększenie obrotnicy i przebudowa nabrzeży. Na szczególną uwagę zasługuje Centrum Logistyczne na terenie Portu Zachodniego w Porcie Gdynia. Aktualnie na ukończeniu jest pierwszy z jego czterech magazynów. Będzie to magazyn wysokiego składowania o wysokości użytkowej 10,5 m i powierzchni 11 tys. m2. Koszt inwestycji wyniesie 53 mln zł brutto. Dzięki niej znacząco zwiększy się dostępna powierzchnia magazynowa portu, która aktualnie wynosi 190 tys. m2. Pierwsze ładunki w postaci wysokoprzetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach trafią do magazynu jeszcze przed końcem września. 

Zaproszenie do dialogu

Jednym z celów powołania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. było zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową oraz efektywne planowanie i rozwój portu. To zadanie niełatwe, bowiem całkowita powierzchnia terenów objętych zarządem ZMPG jest porównywalna z blisko… 1400 boiskami piłkarskimi. Jednak, jak pokazują wskaźniki finansowe, zadanie to port realizuje w stopniu wysoko zadowalającym. Nie powinno zatem dziwić, że współpracą i korzystaniem z terenów portu zainteresowane są największe światowe podmioty rynku morskiego. 

Ważną częścią Portu Gdynia jest Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT). Zajmujący ponad 50 ha, posiadający nabrzeże przeładunkowe o długości 800 m, z pięcioma stanowiskami do obsługi statków kontenerowych, terminalem kolejowym z trzema torami czy magazynem o powierzchni 20 tys. m2, jest to drugi pod względem wielkości przeładunków terminal kontenerowy w Polsce (około 400 tys. TEU rocznie) i zarazem jeden z największych terminali w rejonie Bałtyku. Zgodnie z obowiązkiem prywatyzacyjnym, w 2003 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia sprzedał 100% udziałów w spółce BCT, pozostając równocześnie właścicielem gruntów i budynków, w których działa terminal. W duchu realizacji ustawowego wówczas zadania zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą portową, podpisano umowę 20-letniej dzierżawy z Międzynarodowym Operatorem Terminali Kontenerowych (ICTSI) z siedzibą na Filipinach. Umowa ta wygasa w 2023 r., dlatego już teraz ZPMG zaprosił do rozmów potencjalnych zainteresowanych dzierżawą i wykorzystaniem gruntów, na których znajduje się Bałtycki Terminal Kontenerowy. Rozmowy odbywać się będą w ramach dialogu technicznego. To przewidziana w prawie zamówień publicznych formuła, stanowiąca punkt wyjścia dla zamawiającego. Ten, dzięki konsultacjom z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami, ma możliwość opracowania takiej dokumentacji przetargowej, jaka będzie w jak największym zakresie odpowiadała jego potrzebom.

— Dialog techniczny jest etapem przedprzetargowym i ma na celu m.in. wyłonić zainteresowanych dzierżawców, pozyskać dane o ich sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej oraz o ich planowanej działalności na terenie portu. Ten etap pozwoli również na konsultacje z największymi koncernami w branży, a to przyczyni się do budowy długoterminowej polityki rozwoju portu w Gdyni — podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Po zakończeniu konsultacji zebrane dane zostaną poddane wnikliwej analizie. Rozpisanie przetargu planowane jest na koniec roku. 

Na zielono – nie tylko wskaźniki

Dynamiczny rozwój to nie wszystko, bo Zarząd Morskiego Portu Gdynia nie zapomina też o ekologii. Stale unowocześnia technologie i procedury, aby maksymalizować jakość i wydajność; nie tylko z pobudek ekonomicznych, ale także z troski o środowisko naturalne. Pomocne jest przy tym wdrażanie unijnych standardów zawierających się w idei green port. Przykład? Stanowisko do przeładunku chemikaliów płynnych. Automatyzacja pomp, systemy awaryjnego rozłączania czy praca w specjalnej wannie przeciwrozlewowej sprawiają, że procesy przeładunkowe w terminalach odbywają się w zgodzie z restrykcyjnymi normami ekologicznymi. Zastosowane w Porcie usprawnienia mają nie tylko skrócić czas obsługi chemikaliowców, ale także ograniczyć ich możliwy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Takie proekologiczne działania są zauważane i doceniane. Podczas spotkania Komitetu Monitorującego Unii Europejskiej, które odbyło się 16 maja br. w Palandzie na Litwie, uhonorowano kilka projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG 2014–2020 dla Południowego Bałtyku. Jedną z wyróżnionych inicjatyw jest Water Innovation System Amplifier (WISA): Test – beds for water innovation. ZMPG S.A. jest jednym z partnerów tego projektu. Głównym wyzwaniem, którym zajmuje się WISA, jest zwalczanie skutków środowiskowych wynikających z koncentracji ludności i działalności gospodarczej w centrach miast i strefach przybrzeżnych. 

Czy sukcesy ZPMG S.A. zaskakują? Nie powinny, choć – wiadomo: zawsze cieszą. Najwyższa jakość zarządzania i stale rosnące liczby obsługiwanych przeładunków to wyraźny sygnał, że Port w Gdyni podąża ścieżką wzrostu gospodarczego, doskonale wykorzystuje potencjał Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych, a co nie mniej istotne, czyni to w ramach zrównoważonego rozwoju.

Jakub Lisiecki

Podziel się:

Nastepne

Jedyna taka konferencja skierowana do liderów marketingu!

czw. lip 4 , 2019
Golden Marketing Conference to wyjątkowe, dwudniowe wydarzenie, które przez pięć edycji wypracowało pozycję lidera wśród imprez marketingowych. Od pierwszej edycji, w 2015 roku, GMC przyciągnęło około 3 200 uczestników. Sposobem na wyróżnienie się z tłumu podobnego typu wydarzeń jest wyjątkowo wyselekcjonowany dobór prelegentów odpowiadających za marketing w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. To także długie, nawet 90 minutowe prelekcje oraz szeroki wachlarz tematyczny i skondensowana wiedza dla specjalistów.  Dzięki dużemu zainteresowaniu formatem […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie