Krasocin pięknieje

Piękno krajobrazu, dynamiczny rozwój i inwestycje w bezpieczeństwo to główne atuty świętokrzyskiej gminy

Natura nie poskąpiła uroku Krasocinowi i jego okolicom. Obecnie jednak największy potencjał gminy stanowią: dynamiczny progres gospodarczy, inwestowanie w nowoczesne kształcenie, przebudowa dróg lokalnych, racjonalna gospodarka odpadami oraz dbałość o bezpieczeństwo, tradycję i kulturę.

W ciągu minionych siedmiu lat władze z determinacją rozwijały gospodarkę wodno-ściekową, przeznaczając na ten cel aż 14 mln zł. Dzięki tej inwestycji obecnie stopień zwodociągowania gminy wynosi 99%, a długość sieci liczy 190 km i 2350 przyłączy. Wzrasta dostęp meszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej; na dzień dzisiejszy obejmuje ona 68% ludności, liczba ta będzie rosła.

– Wizytówkę Krasocina stanowi nasza najwyższa dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, na którym nie można oszczędzać – mówi Ireneusz Gliściński, wójt gminy Krasocin. – Zainwestowaliśmy już 6 mln zł w najnowszy sprzęt dla straży pożarnej, w tym trzy samochody. Pojawiły się ścieżki rowerowe oraz chodniki, bezpiecznie prowadzące dzieci do szkół. Ponadto gmina została wyposażona w defiblyratory niezbędne w razie konieczności natychmiastowej interwencji.

Warto podkreślić, że w trosce o bezpieczeństwo kierowców został wdrożony program przebudowy dróg lokalnych. Budżet przeznaczony na infrastrukturę drogową w latach 2011–2018 wynosi 12 mln zł. Dzięki niemu przebudowano już ponad 50 km dróg.

Nocą gmina jaśnieje za sprawą nowego, energooszczędnego oświetlenia typu LED. Takie rozwiązenie nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo, ale podkreśla ekologiczne idee przyświecające rozwojowi gminy.

W Krasocinie dużo dzieje się również z myślą o najmłodszych: wkrótce ma powstać trzecie przedszkole, w kolejnych planach jest budowa żłobka w ramach projektu „Maluch”. Siedem szkół jest w trakcie ostatniego etapu termomodernizacji. Wszystkie posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu, a uczniowie cieszą się z nowoczesnych placów zabaw, zaś gimnazjaliści
z boisk wielofunkcyjnych.

– Stawiamy na nowoczesne kształcenie, gdyż chcemy zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki dobrego startu w przyszłość – podkreśla Ireneusz Gliściński. Rzeczywiście: jako nauczyciel z wykształcenia, wójt wraz z Radą Gminy przez swoje dwie kadencje przeznaczyli już na oświatę około 7 mln zł.

W Krasocinie nowoczesność opiera się o tradycję. Tu umożliwia się przyjazne i efektywne przyswajanie wiedzy. Podtrzymywana jest także idea tradycyjnego, międzypokoleniowego, rodzinnego spędzania czasu – wybudowano siedem Otwartych Stref Aktywności (OSA) dla seniorów i najmłodszych.

Rozkwit to w przypadku Krasocina bardzo trafne określenie – tutaj, oprócz rozwoju gospodarczego czy bujnej roślinności, rozkwita również kultura. Stałym elementem życia kulturowego stał się coroczny ogólnopolski konkurs poetycki im Feliksa Raka, miejscowego poety, dzięki któremu młodzież może pokazać swoje talenty. Gmina organizuje również różne rekonstrukcje historyczne, które w ciekawy sposób przypominają i uczą o ważnych dla kraju wydarzeniach. Ciekawostką jest również działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin, jednej z lepszych młodych orkiestr w kraju. 

W najbliższych latach planowana jest odnowa Wiatraka Krasocin. Ma on się stać główną siedzibą Muzeum Chleba, a skrzydła znów pójdą w ruch. Wartymi obejrzenia turystycznymi obiektami są również ruiny zboru ariańskiego Gruszczyn, zespół dworski Ludynia, czy liczne zabytkowe kapliczki z Grotą NMP w Krasocinie.

– Zabytki to perły przeszłości, a my chcemy je pielęgnować, aby młode pokolenie mogło naocznie zetknąć się z historią – zaznacza Ireneusz Gliściński. – Krasocin pięknieje, a my dołożymy wszelkich starań, by ten trend trwał.

Agnieszka Moj

Podziel się:

Nastepne

Recepta na zrównoważony rozwój

pt. kwi 27 , 2018
Reńska Wieś z powodzeniem przekształciła się z gminy wiejskiej w obszar aktywności inwestycyjnej, w której dochód na mieszkańca wzrósł dwukrotnie Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem – tak można podsumować ostatnie 25 lat funkcjonowania położonej w województwie opolskim Reńskiej Wsi. Około 82% jej obszaru to tereny rolne, co zawsze powodowało, że budżet gminy był mocno ograniczony. Pomimo tej specyfiki racjonalne zarządzanie zaowocowało inwestycjami i systematycznym rozwojem na wielu płaszczyznach. […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie