KZN Bieżanów: tradycja i nowoczesność

Od ponad siedmiu dekad Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów produkują i dostarczają kluczowe elementy infrastruktury szynowej, będąc niekwestionowanym symbolem branży

Mocne CV

Firmę utworzono w 1945 r., początkowo funkcjonowała jako Warsztaty Naprawy Nawierzchni Stalowej, które kilka miesięcy później otrzymały nazwę Warsztaty Drogowe, by w kolejnych latach, wraz z przenosinami na tereny aktualnej lokalizacji w krakowskim Bieżanowie, przyjąć do dziś znaną nazwę: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”. Przez kolejne lata firma stanowiła ważne ogniwo w procesie inwestycyjnym zawiadywanym przez Polskie Koleje Państwowe, dostarczając kluczowych elementów infrastruktury szynowej: rozjazdów, układów torowych, stalowych konstrukcji mostowych, szyn zgrzewanych, czy materiałów podsypkowych. KZN „Bieżanów” na trwale wrósł w krajobraz polskiego kolejnictwa, stając się – w branży nawierzchniowej – jednym z jego niewątpliwych symboli.

Spowolnienie inwestycji kolejowych w końcówce ubiegłego wieku wymusiło daleko idące zmiany. Jeszcze na początku lat. 90. firma została wydzielona z PKP. Profil produkcyjny ograniczał się wówczas wyłącznie do rozjazdów kolejowych. W kolejnych latach nastąpiła daleko idąca dywersyfikacja produkcji, otwarto się na sektor nawierzchni tramwajowych, zaczęto tworzyć podwaliny oddziału wykonastwa robót torowych. Wreszcie prywatyzacja firmy w 2005 r. otworzyła możliwości rozwoju i zaowocowała stworzeniem silnej grupy kapitałowej, owocując zarazem szybkim unowocześnianiem produkcji i wdrażaniem innowacji w skali światowej.

W ostatnich latach firma nabyła udziały w spółkach: handlowo-dystrybucyjnej Trade Port z Katowic, Nasycalni Podkładów w Czeremsze oraz Vistula Rail Operator, zajmującej się obsługą bocznic i usługami logistycznymi. W 2013 r. z KZN „Bieżanów” wydzieliło spółkę KZN Rail (realizacja inwestycji związanych z nawierzchnią szynową) oraz założyło wraz z bliźniaczym podmiotem z Hiszpanii firmę KZN & Talegria (zajmującą się produkcją i sprzedażą konstrukcji dedykowanych dla systemów kolei dużych prędkości). Od 2015 roku a w skład grupy wchodzi także spółka KZN Bahntechnik (sprzedaż i dystrybucja produktów w Niemczech).

Tak powstawała Grupa KZN Bieżanów, składająca się obecnie z siedmiu spółek. To aktualnie jeden z najprężniej rozwijających się podmiotów w branży nawierzchni szynowej w Europie, którego przychody w ostatnich latach oscylują już wokół pół miliarda zł rocznie, co pozwala zaliczać ten podmiot do grona kilkuset największych przedsiębiorstw w Polsce.

Mocny lider

Dziś KZN Bieżanów jest jedną z największych polskich firm produkujących nawierzchnie dla kolei, przemysłu, miejskich systemów transportu szynowego (tramwaj i metro). Swoje produkty sprzedaje w kraju i za granicą. W oferowanym asortymencie znajdują się zarówno rozjazdy przeznaczone do eksploatacji na liniach kolejowych dużych prędkości, jak i te dedykowane dla standardowych szlaków kolejowych czy bocznic. W subbranży rozjazdowej spółka osiągnęła dziś bez wątpienia status jednego z europejskich liderów i symboli.

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” osiągnęły możliwości produkcyjne oscylujące wokół niespełna 20 tys. ton/rok wszystkich typów rozjazdów, części rozjazdowych i innych elementów nawierzchni szynowej. Nacisk kładziony na innowacje produktowe powoduje, że coraz większą część asortymentu wytwarzanego na naszych halach produkcyjnych stanowią konstrukcje innowacyjne, w tym te związane ze standardami infrastruktury dla kolei dużych prędkości.

Przed naszą spółką i grupą kapitałową rysują się duże możliwości rozwoju, których efektem ma być zwiększenie udziału w polskim i zagranicznym rynku nawierzchni szynowych, dalszy rozwój technologiczny i czynny udział w budowaniu solidnych podstaw całej naszej branży – mówi prezes Rafał Leszczyński. – Dostarczamy produkty o najwyższej jakości, zaawansowane technicznie i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania, wyznaczające nowe standardy na rodzimym rynku. Dlatego też dużą wagę przykładamy do innowacyjności. ]

Pion technologiczny KZN „Bieżanów” stale poszukuje nowych rozwiązań technicznych oraz usprawnień elementów konstrukcyjnych, które pozwolą nam i naszym klientom cieszyć się trwalszymi, łatwiejszymi i tańszymi w obsłudze oraz bezpieczniejszymi elementami nawierzchni szynowej. Tak wdrożone zostały rozjazd z krzyżownicą z ruchomym dziobem dedykowany dla linii kolejowych o Prędkości maksymalnej 250 km/h, krzyżownice bainityczne, czy zwrotnice monoblokowe dla nawierzchni tramwajowych.

Innowacja na miarę giganta

Jednym z przełomowych innowacyjnych rozwiązań w branży jest opracowana w KZN „Bieżanów” innowacyjna technologia produkcji i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych. Dotyczy ona zwłaszcza umożliwiających szybki transport bardziej zaawansowanych technologicznie konstrukcji dedykowanych do prędkości 160, 200 czy 250 km/godz, gdzie każde odstępstwo od założeń konstrukcyjnych generuje wielkie problemy utrzymaniowo-eksploatacyjne. Rzecz w tym, że obecnie w Polsce w większości przypadków te rozjazdy, stanowiące kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy, po zmontowaniu i odbiorze technicznym w zakładzie producenta, są demontowane i dostarczane na plac budowy w częściach, gdzie następuje ich ponowne złożenie.. W trakcie za- i rozładunku rozmontowane konstrukcje rozjazdowe narażone są na odkształcenia i uszkodzenia. Niekontrolowany proces logistyczny powoduje, że układ geometryczny rozjazdu ulega bardzo często degradacji .

W KZN „Bieżanów” postanowiono temu zaradzić. Opracowano innowacyjne rozwiązanie gwarantujące wysoką jakość początkową zabudowywanych konstrukcji rozjazdowych. Technologia ta zabezpiecza bloki rozjazdów kolejowych przed odkształceniami i uszkodzeniami na etapach załadunku w zakładzie produkcyjnym, transportu i rozładunku w miejscu zabudowy. Bazą systemu są specjalnie zaprojektowane i zbudowane wagony-platformy o nazwie „Switcher” zintegrowane z bezpiecznym i precyzyjnym systemem dźwigowym oraz modułami mocowania i usztywnienia w trakcie transportu i przenoszenia.

To, innowacyjny, opatentowany, całkowicie niepowtarzalny i zbudowany od podstaw system logistyczny przygotowany koncepcyjnie przez nasze Biuro Badawczo-Rozwojowe – zaznacza prezes R. Leszczyński. – Obok tych innowacji źródłem sukcesu firmy jest ugruntowana marka. Ponad 70 lat tradycji to kapitał pozwalający mówić nam o sobie jako o ekspertach w branży nawierzchni szynowych. Wieloletnia, nieprzerwana obecność w tym segmencie rynku przekłada się na głęboko zakorzenione w naszej firmie know-how, którego nośnikiem jest doświadczona kadra wraz z wypracowywanymi i stale przez siebie unowocześnianymi procedurami działania i technologiami. Naszym potencjałem są ludzie – to kapitał pozwalający realizować najtrudniejsze projekty. Sprzyja temu także staranne, elastyczne i profesjonalne podejście do każdego kontrahenta i każdego zamówienia, kultura organizacji oraz potencjał finansowo-techniczny.

Potwierdzeniem, a jednocześnie gwarancją najwyższych standardów organizacji oraz wysokiej jakości produkowanych wyrobów i oferowanych przez KZN „Bieżanów” usług są także wdrożone systemy zarządzania jakością – ogólny ISO oraz branżowy IRIS International Railway Industry Standard, który firma zaimplementowała jako pierwsza w Polsce w branży nawierzchni szynowej.

Nie działamy w biznesowej próżni, nie jesteśmy też monopolistą, który nie pozostawia kontrahentom alternatywy. Opinia rynku dotycząca naszych produktów i usług pozostaje stałym wyznacznikiem naszego sukcesu. O klienta walczymy przede wszystkim jakością obsługi, standardem wykonania, innowacyjnością rozwiązań, kompleksową ofertą i bogatym pakietem usług posprzedażowych – wylicza prezes R. Leszczyński.

Marek F. Klimek

Podziel się:

Nastepne

Szkoła Suzuki Tychy, czyli nauka bez zadęcia

czw. sie 31 , 2017
Już od 15 lat funkcjonuje Tyska Szkoła Suzuki – szczególne miejsce na muzycznej mapie Polski, gdzie dzieci już od drugiego roku życia uczą się gry na instrumentach Metodą Suzuki. –Nie prowadzimy przesłuchań czy selekcji, nie sprawdzamy kompetencji, bo każdy rodzi się z talentem – podkreślaElżbieta Węgrzyn, dyrektor Szkoły Suzuki w Tychach. –Panuje u nas bardzo swobodna atmosfera, a z racji obecności rodziców – wręcz rodzinna. Unikamy typowo instytucjonalnego „nadęcia”. Szkoła […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie