List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

W Ministerstwie Klimatu podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Inicjatywa ma służyć rozwojowi rynku offshore w Polsce.

Stronami porozumienia są Minister Klimatu, Minister Obrony Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, a także przedstawiciele inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Przedstawiciele rządu RP oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej rozpoczynają współpracę, której rezultatem będzie wypracowanie, podpisanie oraz wdrożenie tak zwanej „Polish Offshore Sector Deal” czyli „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” przez przedstawicieli rządu RP, inwestorów oraz podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Realizacja morskich farm wiatrowych jest szansą na rozwój gospodarczy Polski poprzez wykorzystanie potencjału energetycznego Bałtyku, co jednocześnie zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz pomoże w procesie dekarbonizacji. 

„Wszyscy dołożymy wszelkich starań, aby to wielkie dzieło zrealizować. Mamy doświadczenie w przeładunkach lądowych konstrukcji farm wiatrowych, realizowanych na terenach terminali kontenerowych oraz przewagę w postaci dogodnej lokalizacji. Myśląc o odnawialnych źródłach energii w koncepcji green port, przewidzieliśmy teren dla sektora offshore wind na końcu Portu Zewnętrznego Należy również pamiętać o kwestii „local content”. Rozwój offshore niesie ze sobą duże możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej” – komentuje Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Podpisanie jest szczególnie ważne dla Portu Gdynia, który stanie się portem instalacyjnym polskich farm wiatrowych na Bałtyku. Port Gdynia – najbliżej położonym (od strony wschodniej) względem obszarów morskich przewidzianych na lokalizację farm wiatrowych – spełnia wszystkie warunki nawigacyjne do obsługi statków instalacyjnych typu „jack-up” oraz „dynamic positioning”. Ponadto jako jedyny w Polsce, prowadzi badania służące rozwojowi sektora offshore, w szczególności utworzeniu zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych, a także aktywnie uczestniczy w tworzeniu lokalnego zaplecza obejmującego gminy Kosakowo, Rumia oraz Miasto i Gminę Gdynia (w 2019 roku podpisano List Intencyjny o współpracy).

Polskie morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski w gospodarce niskoemisyjnej. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju, wygeneruje około 60 miliardów złotych wartości dodanej do PKB i 15 miliardów wpływów z tytułu podatków CIT i VAT. Będą to gigantyczne inwestycje, warte miliardy złotych, do zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni port oraz rozległe zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

Podziel się:

Nastepne

Suzanne Collins - Ballada ptaków i węży

pt. lip 3 , 2020
Dziesiąte Głodowe Igrzyska rozpoczyna poranek dożynek. Na Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow przygotowuje się, by jak najlepiej wykorzystać szansę na chwałę – jako mentor. Jego rodzinny dom podupadł i kruchy los mężczyzny zależy teraz od tego, czy Coriolanus zdoła pokonać innych mentorów urokiem i sprytem. Tyle że los nie bardzo mu sprzyja. W udziale przypadła mu dziewczyna z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Losy obojga splotą się ciasno – każda decyzja, […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie