Między nauką a gospodarką nie powinno być barier

Celem ministerialnego programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) jest wspieranie rozwoju poszczególnych regionów Polski poprzez wzmacnianie potencjału badawczego jednostek naukowych

Realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski od ubiegłego roku w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) projekt pn.: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  szansą dla gospodarki żywnościowej” wpisuje się w działania zgodne z regionalną gospodarką oraz Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).

Najsilniejsze akcenty w ramach projektu zostały postawione na wypracowanie form aktywności o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, które posłużą wzmocnieniu potencjału w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Głównym założeniem projektu jest budowanie strategii wzmacniania potencjału nauk rolniczych, który wpłynie na poziom innowacyjnych produktów, technologii i usług branż przemysłu rolno-spożywczego, w szczególności związanych z technologiami produkcji i przetwarzania żywności.

– Zależy nam na opracowaniu takich rozwiązań, które trafią do przedsiębiorstw, podniosą ich konkurencyjność i stworzą warunki dalszego ich rozwoju. W ramach projektu wypracowaliśmy strategiczne programy badawcze oraz priorytetowe kierunki badań, które zlokalizowane są w 5 obszarach związanych ze środowiskiem, surowcami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produktami ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi oraz modyfikacją procesu przetwarzania i projektowania produktu. Nasze priorytety badawczo-rozwojowe oczywiście wynikają z zapotrzebowania gospodarki na konkretne rozwiązania. Zależy nam na osiągnięciu dużej skuteczności związanej z transferem technologii, wynalazków, wykonanymi usługami, ekspertyzami dla przedsiębiorstw. Temu przedsięwzięciu ma służyć m.in. 9 powołanych wyspecjalizowanych laboratoriów do współpracy z gospodarką – wyjaśnia prof. Czesław Puchalski, kierownik projektu.

Silna specjalizacja regionalna wiąże się nie tylko z prowadzeniem zaawansowanych badań na poziomie eksperckim, ale również z kształceniem studentów pod kątem przyszłych specjalizacji oraz weryfikacją dotychczas opracowanych rozwiązań i optymalizacją ich w oparciu o prowadzone badania. W ramach wypracowanych priorytetowych kierunków badawczych podjęte zostały badania przez ponad 40 zespołów naukowych z udziałem instytucji zagranicznych. Dzięki wsparciu ze strony projektu udało się w tym roku opracować 20 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych, 8 patentów oraz kilkadziesiąt wdrożeń, ekspertyz, usług badawczych.

Kolejny istotny obszar naszej aktywności to transfer wiedzy do gospodarki – zarówno w postaci gotowych rozwiązań jak i patentów, co stanowi ważny krok na drodze do tworzenia spółek spin-off oraz wzmocnienie efektów edukacyjnych, które bezpośrednio wynikają z prowadzonych badań.

– Nieustannie rozwijamy potencjał nauk rolniczych, z którego korzystają nasi studenci i doktoranci, dzięki temu włączamy się w strategię na rzecz rozwoju wykształconej, nowoczesnej kadry dla polskiej gospodarki – dodaje  prof. Czesław Puchalski.

Ważnym obszarem działania w ramach budowania potencjału nauk rolniczych jest otwarcie się na Europejską Przestrzeń Badawczą. W ramach tych aktywności przewidziano realizację międzynarodowych projektów badawczych, mobilności kadry, przepływ wiedzy, technologii, integracje z europejską infrastrukturą badawczą. Dzięki temu istotnie zwiększy się nasz potencjał badawczy oraz nastąpi podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry naukowej.

Tworzenie platformy dla współpracy z gospodarką oraz nieustanne wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego, w tym nowoczesnej infrastruktury badawczej – to obszary, które pozwolą naukom rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego na wpisanie się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).

– Docelowo pragniemy wzmocnić aktywności prowadzące do certyfikowania produktów tradycyjnych i regionalnych w oparciu o laboratoria akredytowane. Między nauką a gospodarką nie powinno być barier. Synergizowanie jej ze światem biznesu i wzajemne przenikanie się myśli naukowo-technologicznej w ich zakresie oraz wsłuchiwanie się w potrzeby, które komunikują same przedsiębiorstwa, stanowi przyszłość obu tych obszarów i jest gwarantem sukcesu w zakresie budowania gospodarki innowacyjnej – podsumowuje naukowiec.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Księga magii

pon. lst. 30 , 2020
Nowa antologia po bestsellerowej Księdze mieczy ze świata epickiej fantasy – tym razem w roli głównej wiedźmy, czarodzieje i mroczne obrzędy. Każdy Frodo ma swojego Gandalfa. . . i Sarumana. Czym byłby Harry Potter bez Albusa Dumbledore’a. . .i Severusa Snape’a? Bohaterowie dysponujący odwieczną mądrością i różnymi mocami, posiadający tajemną,często zakazaną wiedzę, czarodzieje i czarodziejki są kształtowani – lub zniekształcani – przez potężną magię,którą chce nimi zawładnąć. W tomie siedemnastu […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie