Studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej to nie tylko doskonałe wykształcenie, lecz także prawdziwe inwestowanie w przyszłość. Z dr. Katarzyną Strzałą-Osuch, prof. PSW, rektor uczelni, rozmawia Joanna Gulewicz  Od lat Powiślańska Szkoła Wyższa przyciąga najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, zapewniając im znakomity start na rynku pracy. Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie uczelni?  Kluczowym aspektem sukcesu jest innowacyjne podejście do kształcenia. Uczelnia konsekwentnie wprowadza nowoczesne metody nauki, co pozwala absolwentom legitymować się unikalną […]

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny otwiera swoje arkana wiedzy i opracowywanych technologii na dzieci  Współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pn.: „Łukasiewicz dla dzieci – zajęcia edukacyjne i warsztaty” realizowany w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa” (nr projektu NdS/547246/2022/2022) stawia sobie za cel zwiększenie kompetencji naukowo-dydaktycznych pracowników instytutu i poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci. Projekt jest podzielony na cztery […]

Badanie wpływu dopasowania obuwia na zdrowie społeczeństwa to istotny kierunek badań prowadzony przez naukowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego. Projekt realizowany pod kierownictwem dr hab. inż. Katarzyny Ławińskiej skupia się na kompleksowym podejściu do zdrowia stóp, z uwzględnieniem aspektów konstrukcji, materiałów i właściwego doboru obuwia. Zdrowie jest złożoną kwestią, w której wiele czynników współgra, decydując o ogólnej kondycji człowieka. Naukowcy z Łodzi zdają sobie sprawę, że właściwe […]

W dzisiejszym dynamicznym świecie gospodarczym firmy często muszą stawić czoła trudnym wyzwaniom, a niekiedy nawet otworzyć restrukturyzację. Jednak restrukturyzacja nie oznacza upadłości – dla niektórych firm to początek nowej drogi. Proces restrukturyzacji staje się kluczowym elementem w odbudowie zdolności konkurencyjnych i utrzymaniu stabilności ekonomicznej. Restrukturyzacja to złożony proces, który obejmuje przegląd i zmiany w strukturze organizacyjnej, finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa. Celem jest poprawa efektywności, zwiększenie konkurencyjności oraz ochrona interesów wszystkich […]

Liczący sobie ponad 40 lat sosnowiecki „Hutnik” to nie tylko nazwa spółdzielni mieszkaniowej, ale także symbol dynamicznego rozwoju, współpracy społecznej i troski o dobro mieszkańców. Długotrwały sukces tej instytucji z pewnością nie byłby możliwy bez determinacji obecnych władz, które swoją pracą wniosły znaczący wkład w modernizację osiedli i poprawę warunków życia mieszkańców. Jednym z kluczowych osiągnięć spółdzielni jest projekt „Bezpieczne Osiedle”, realizowany od roku 2012. Inicjatywa ta skupia się na […]

Gmina Kozienice cieszy się dużą popularnością w całej Polsce zarówno ze względu na doskonałe walory turystyczno-przyrodnicze, jak też sprawność w pozyskiwaniu i realizowaniu funduszy inwestycyjnych. Z Piotrem Kozłowskim, burmistrzem Gminy Kozienice, rozmawia Joanna Gulewicz Są państwo wzorem dla innych gmin w sprawnym pozyskiwaniu funduszy unijnych i inwestycji – zarówno tych realizowanych z partnerami zewnętrznymi, jak i ze środków unijnych. Inwestycje zapewniają gminie nieustanny rozwój. W obecnym budżecie zaplanowaliśmy około 70 […]

Od 1 stycznia 2019 roku przy Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęło swoją działalność Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych. Budowa laboratorium została zaplanowana zgodnie z założeniami projektu, który otrzymał finansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID). Na realizację działania uczelnia otrzymała blisko 12 mln zł, z czego 80% środków przeznaczono na zakup aparatury badawczej. – Projekt przyczynił się do utworzenia nowoczesnego laboratorium działającego w zakresie inżynierii mechanicznej, […]

W tym roku Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu świętował swoje 20-lecie. O tym, co decyduje o sukcesie wydziału, z dziekanem, dr hab. Stanisławem Iwanem, prof. PM rozmawia Joanna Gulewicz Ten rok przyniósł wiele sukcesów, prawda? Zgadza się, uruchomiliśmy kolejne laboratorium automatyzacji procesów magazynowych, które zostało wyposażone w unikalny sorter firmy Vitronic. To ogromne wsparcie dla procesu dydaktycznego. Już w tej chwili pracujemy nad utworzeniem kolejnych laboratoriów, których otwarcie planujemy na rok 2024. […]

Dlaczego  fotokataliza jest tak ważna w kontekście ekologicznego budownictwa? Z prof. dr hab. inż. Magdaleną Janus z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie rozmawia Joanna Gulewicz Fotokatalizą i zastosowaniem fotokatalizatorów zajmuje się pani profesor od ponad 20 lat, a w ramach projektu TANGO, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zajmowała się pani badaniem nowej i tańszej metody opracowania fotoaktywnych cementów. Gdzie takie cementy znajdą […]

Profesor uczelni dr Jacek Stańdo, zastępca Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, jako absolwent matematyki i informatyki, zamiłowanie do nowoczesnych technologii rozwija od lat. Obecnie z powodzeniem przekazuje je swoim uczniom. – Jako jedni z pierwszych w Polsce realizowaliśmy matury w formie zdalnej już wiele lat temu. Moim największym marzeniem jest zbudowanie inteligentnego systemu do nauczania matematyki. Do tej pory udało mi się już stworzyć system generatorowy, wspomagający […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie