Parlament Europejski wszczął dochodzenie ws. poszanowania praw podstawowych przez Frontex

Parlament Europejski wszczął dochodzenie ws. poszanowania praw podstawowych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Nowa Grupa Robocza PE ds. Frontexu (FSWG) oficjalnie rozpoczęła prace we wtorek, 23 lutego, wyborem przewodniczącej i sprawozdawczyni.

Parlament Europejski wszczął dochodzenie ws. poszanowania praw podstawowych przez Frontex – Monitor Rynkowy
© European Union 2017 – Source : EP

Roberta Metsola (EPL, Malta) została wybrana na przewodniczącą Grupy, natomiast Tineke Strik (Zielolni/EFA,Holandia) będzie odpowiedzialna za stworzenie raportu z zaleceniami. Zadaniem grupy jest ocena wszystkich aspektów funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w tym przestrzegania przez nią praw podstawowych.

Po wyborze na stanowisko przewodniczącej FSWG wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że eurodeputowani są zdeterminowani, aby padły jasne odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz przedstawić rekomendacje dla pracy Agencji.

„Dochodzenie skupi się na różnych kwestiach, m.in. przestrzeganiu i poszanowaniu praw podstawowych, wewnętrznym zarządzaniu Agencją, a także upewnieniu się, że standardy dotyczące transparentności i odpowiedzialności będą tam respektowane” – zaznaczyła Metsola.

Dodała, że tak duży zakres został obrany celowo, aby skupić się na różnych aspektach działań Agencji oraz jej roli w szerszym kontekście działań UE w tej kwestii.

Europosłanka wyraziła nadzieję, że proces zapewni klarowność oraz zaufanie ze strony tych, którzy przyglądają się roli UE w zarządzaniu jej zewnętrznymi granicami.

„Naszą pracę rozpoczniemy natychmiast, a najważniejszymi z zadań będą rozmowy z komisarz (ds. wewnętrznych) Ylvą Johansson  i dyrektorem wykonawczym Frontexu (Fabrice Leggeri) oraz zaplanowanie wizyty w siedzibie Frontexu w Polsce w najbliższym możliwym terminie” – podkreśliła.

Europosłanka Tineke Strik, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie raportu o wnioskach prac FSWG, powiedziała, że zadaniem Parlamentu Europejskiego jest pociągnięcie do odpowiedzialności agencji UE w przypadku nieprawidłowego zarządzania i naruszeń praw podstawowych.

„Zarzuty wobec Frontexu o udziale w procederze odsyłania imigrantów są niepokojące i wymagają drobiazgowego dochodzenia, ponieważ osoby przybywające do naszych granic muszą mieć gwarancję poszanowania ich praw człowieka” – zaznaczyła Strik.

„Dochodzenie przyjrzy się faktom i zakończy przedstawieniem rekomendacji, które zapewnią działanie Frontexu zgodnie z prawami podstawowymi, ale również przejrzystość i odpowiedzialność w przyszłości” – dodała.

Europosłanka poinformowała, że pierwszym krokiem w tym procesie będą przesłuchania wszystkich zaangażowanych stron, od osób zatrudnionych w Agencji, po Komisję Europejską i dziennikarzy śledczych. Oceniła, że „otwarty i demokratyczny proces jest jedyną metodą na przywrócenie zaufania do umiejętności zarządzania naszymi granicami przez Frontex, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wobec praw podstawowych”.

Czternastu posłów – po dwóch z każdej grupy politycznej – oceni działalność i organizację Frontexu, w tym jej wzmocnioną rolę i zasoby w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania granicami oraz prawidłowego stosowania przepisów prawa UE. W ciągu pierwszych czterech miesięcy swojego istnienia FSWG ma przeprowadzić dochodzenie wyjaśniające, gromadząc wszelkie istotne informacje i dowody dotyczące domniemanych naruszeń praw podstawowych, w które zaangażowana była Agencja.

Posiedzenia Grupy Roboczej ds. Frontexu będą odbywać się dwa razy w miesiącu, a jej przewodnicząca będzie regularnie raportować o postępach w pracy grupy Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Wśród członków grupy jest polski europoseł Patryk Jaki (EKR/PiS).

O tym, że statki Frontexu uczestniczyły w morskich operacjach „wypychania” uchodźców i migrantów usiłujących przedostać się do Unii Europejskiej przez wody greckie, doniosły media.

Odpychanie, w wyniku którego uchodźcy i migranci są zmuszani do powrotu przez granicę bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i bez możliwości ubiegania się o azyl, jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP NewsImage

Parlament Europejski wszczął dochodzenie ws. poszanowania praw podstawowych przez Frontex – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Trwają ostatnie prace nad projektem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wiosną ma trafić pod obrady rządu

pt. lut 26 , 2021
Instytucja nazywana roboczo Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego ma przejąć od energetycznych spółek Skarbu Państwa ich aktywa węglowe. W zamyśle autorów tego projektu ma on służyć bezpieczeństwu energetycznemu kraju i stopniowemu wygaszaniu wydobycia węgla. Spółki energetyczne będą za to mogły skupić się na inwestycjach w odnawialne źródła energii i bloki gazowo-parowe, na które potrzebne są wielomiliardowe nakłady. Projekt wkrótce zostanie pokazany spółkom energetycznym i stronie społecznej, następnie trafi do konsultacji publicznych, a w ciągu miesiąca–dwóch zostanie […]
Trwają ostatnie prace nad projektem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Wiosną ma trafić pod obrady rządu – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie