PG Silesia: Kopalnia z przyszłością

PG Silesia to godny naśladowania wzór nowoczesnej kopalni węglakamiennego

Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o. produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla energetyki, ale również specyficzne jego rodzaje do sprzedaży detalicznej. Sprzedaje też gaz kopalniany i kamień do celów budowlanych. Ponadto dostarcza rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych.

Spółka zmodernizowała ponadstuletnią głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego „Silesia”, a obecnie swoją działalność prowadzi na terenie miast: Czechowice-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina i Miedźna, około 40 km od granicy polsko-czeskiej. Jej zasoby bilansowe przekraczają 500 mln ton węgla niskosiarkowego, a zasoby bilansowe metanu przekraczają 1,1 mld m3. Od momentu przejęcia kopalni w grudniu 2010 r. czeska grupa EPH zainwestowała w jej rozwój ponad 1 mld zł. W latach 2011–2013 zakupiono cztery kombajny chodnikowe z wyposażeniem przodkowym oraz dwa najnowocześniejsze kompleksy ścianowe. Zmodernizowano istniejącą infrastrukturę podziemną i wydrążono wiele kilometrów nowych wyrobisk. Zmodernizowano Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla i wybudowano nowy podziemny zbiornik węgla. Z początkiem 2013 r. oddano do użytku pracowników nowe łaźnie, a latem uroczyście uruchomiono w pełni zmodernizowany szyb nr 2.

W ciągu siedmiu lat do chwili obecnej zatrudnienie zwiększyło się z 738 pracowników do ok. 1650 w chwili obecnej. W 2012 r. podpisano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, dzięki czemu spółka dysponuje nowoczesnymi rozwiązaniami wynagradzania i zatrudniania pracowników. Wprowadziła także niespotykany w polskim górnictwie system pracy 24/7.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym. Spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów należy bezpośrednio do pracowników. Jako część lokalnej społeczności wspiera rozwój społeczny, biorąc czynny udział w zapewnianiu zawodowych i edukacyjnych możliwości oraz w ogólnie rozumianym rozwoju regionu.

Michal Heřman, prezes zarządu PG SILESIA:

– PG SILESIA to szczególna kopalnia na mapie polskich zakładów górniczych. Determinacja załogi, jej walka o utrzymanie miejsc pracy, a także ogromne zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków to przykład godny naśladowania. Udowodniliśmy, że warto było zainwestować, by przywrócić życie tej kopalni. Dziś PG SILESIA stanowi wzór dobrze funkcjonującego i nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dowodem na to jest fakt, że nasza efektywność to prawie tysiąc ton czystego węgla na pracownika – jeden z najlepszych wyników w Polsce. I w tym kierunku będziemy podążać w kolejnych latach: chcemy być kopalnią nowoczesną, efektywną i co najważniejsze – bezpieczną.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Gliwice: Odpady wzorowo zabezpieczone

pon. paź 30 , 2017
Składowisko odpadów w Gliwicach to wzór ekologicznego podejścia do trudnego problemu gromadzenia i zabezpieczenia śmieci – Misją Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów jest zapewnienie mieszkańcom Gliwic oraz firmom z naszego regionu bezpiecznego miejsca do składowania oraz utylizacji odpadów komunalnych i innych z wyłączeniem niebezpiecznych – zaznaczaEdward Mazur, prezes zarządu spółki, związany od lat z szeroko pojętą ekologią.– Realizujemy ten cel przy zapewnieniu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, zarówno w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie