Gliwice: Odpady wzorowo zabezpieczone

Składowisko odpadów w Gliwicach to wzór ekologicznego podejścia do trudnego problemu gromadzenia i zabezpieczenia śmieci

– Misją Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów jest zapewnienie mieszkańcom Gliwic oraz firmom z naszego regionu bezpiecznego miejsca do składowania oraz utylizacji odpadów komunalnych i innych z wyłączeniem niebezpiecznych – zaznaczaEdward Mazur, prezes zarządu spółki, związany od lat z szeroko pojętą ekologią.– Realizujemy ten cel przy zapewnieniu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców Gliwic, zarówno w aspekcie finansowym, jak i ekologicznym.

Przykładem pomyślnie ukończonych działań biznesowych i proekologicznych jest bioelektrownia zamieniająca biogaz w energię elektryczną, która jest w całości sprzedawana do sieci energetycznej, podobnie jak funkcjonująca mała farma fotowoltaiczna na dachach budynków. Miarą jakości proekologicznych działań jest ograniczenie efektu cieplarnianego wynikające ze spalania biogazu w ilości 1,4 tys. ton rocznie.

W ramach zakładu funkcjonuje sortownia odpadów wielkogabarytowych. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy mogą zdeponować wiele frakcji (odpady budowlane, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zielone chemikalia oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Mają pewność, że zostaną one prawidłowo zagospodarowane. Na terenie przedsiębiorstwa funkcjonuje również kompostownia pryzmowa wytwarzająca kompost na potrzeby rekultywacji i okryw zielonych. Składowisko otaczają drzewa i krzewy, które z czasem utworzą naturalną zieloną barierę.

– Współpraca ze szkołami, uczelniami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Muzeum w Gliwicach, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na stałe wpisuje się w katalog naszych działań – podkreśla Edward Mazur.– Dzięki przychylności i pomocy włodarzy miasta Gliwice możemy realizować naszą misję, a szczególny nacisk kładziemy na działania oświatowe z myślą przewodnią „jeśli zbiórka selektywna – to tylko u źródła”.

Składowisko dla miasta Gliwice powstało przy drodze wylotowej w kierunku Rybnika na pow. 55 ha w lokalnym zagłębieniu po wyrobiskach gliny. Teren składowiska jest ogrodzony, monitorowany, odwodniony, ze zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownią na odcieki i wody opadowe. Monitorowana jest również najstarsza kwatera, która została już zamknięta i zrekultywowana.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Elbląski model rozwoju

pon. paź 30 , 2017
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu rozpoczęła jubileuszowy rok akademicki. Uczelnia od 20 lat systematycznie inwestuje w nowoczesne i wysokiej jakości kształcenie. Świetnie układa się jej współpraca z biznesem W elbląskiej uczelni mocno stawia się na rozwój oraz realizację nietuzinkowych projektów, również tych z udziałem przedsiębiorców działających w województwie warmińsko-mazurskim. –Przygotowujemy się do realizacji dwóch projektów infrastrukturalnych– mówiprof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie