Powiat toruński nieustannie inwestuje

Trzeba przyznać, że skala inwestycji powiatu oraz pozyskanych na nie dofinansowań na prawie 80 mln zł (a wszystko to w perspektywie zaledwie 3 lat) budzi podziw. 

Powiat toruński nieustannie inwestuje – Monitor Rynkowy

– Robimy, co w naszej mocy, aby sprostać potrzebom naszej społeczności – mówi Marek Olszewski, starosta toruński.

W latach 2019 – 2021 powiat toruński pozyskał ponad 39 mln zł dofinansowania ze źródeł krajowych. Zaliczyć tu można środki pochodzące z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, PFRON-u, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy też te pochodzące z porozumień z lokalnymi samorządami. Pulę tę przeznaczono na remonty dróg, budowę hali sportowej, Środowiskowego Domu Samopomocy (SDŚ) czy realizację projektów edukacyjnych w szkołach.

Środki zagraniczne, pochodzące z UE, opiewają na kwotę przekraczającą 38 mln zł. Spożytkowano je na modernizację budynków powiatowych szkół, budowę dróg rowerowych oraz wdrożenie Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0.

Powiat toruński nieustannie inwestuje – Monitor Rynkowy

Nowoczesna hala w Gronowie

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja dużej inwestycji za ponad 12 mln zł: budowa nowoczesnej hali sportowej przy CKU w Gronowie.

Powiat toruński nieustannie inwestuje – Monitor Rynkowy

– Inwestycja jest na ostatnim etapie realizacji. Zasadnicza konstrukcja budynku jest gotowa. Zamontowane zostały instalacje wewnętrzne, w tym wentylacyjna, grzewcza, wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Trwają prace wykończeniowe oraz montaż wyposażenia sportowego obiektu. Prace w otoczeniu obiektu zostały już zakończone – mówi Michał Ramlau, wicestarosta toruński.

Co zastaniemy? Pełnowymiarowe pole do gry w koszykówkę i siatkówkę; w łączniku między halą a głównym budynkiem szkoły – pomieszczenia techniczne, kotłownię, szatnie, toalety, magazyn na sprzęt, salę fitness, siłownię; w pełni ekologiczny system ogrzewania oparty o kaskadowo połączone pompy ciepła; zaś na dachu hali –  instalację fotowoltaiczną.

Poprawa jakości życia

Kolejne inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu toruńskiego. W ostatnich latach zmodernizowano pracownie do nauki zawodu w ZS im. UE w Chełmży oraz w ZSP w Chełmży. Zakupiono też laptopy i interaktywne monitory. Zadbano także o osoby niepełnosprawne. W ZSP w Chełmży, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) w Chełmży, a także w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu, zbudowano windy. Poprawiono warunki korzystania z usług PPP w Dobrzejewicach. Klienci tej filii poradni mogą cieszyć się nowoczesnym budynkiem. 

Powiat toruński nieustannie inwestuje – Monitor Rynkowy

W 2021 roku rozpoczęła się budowa wspomnianej hali sportowej, budowa hali maszyn rolniczych oraz Muzeum Techniki Rolniczej przy ZS CKU w Gronowie. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Osieku nad Wisłą już wkrótce będą korzystać z nowego, przestronnego, dostosowanego do ich potrzeb budynku. Warto też wspomnieć o ciągle rozwijającej się sieci powiatowych dróg rowerowych (już ponad 200 km) oraz remontach dróg powiatowych. Powstają bezpieczne przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe.

Od 2021 roku starostwo we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i społecznikami realizuje kampanię „Powiat Dobrych Ludzi”. Zebrana krew w 2022 roku mogła pomóc ponad 1650 potrzebującym.

W obliczu aktualnych wyzwań

Jesteśmy świadkami i uczestnikami trudnych czasów. Pandemia, wojna i związany z nią napływ uchodźców z Ukrainy, wzrost cen energii  to dużo wyzwań, które spoczywają m.in. na barkach samorządów.

W powiecie toruńskim, po wprowadzeniu reżimu sanitarnego związanego z COVID-19 kontynuowano – poza krótkimi okresami pełnego lockdownu – funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w formie bezpośredniej obsługi interesantów. Umożliwiono także mieszkańcom składanie dokumentów do Wydziału Architektury i Budownictwa poprzez wrzutnie znajdujące się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego. 

Kiedy zaczęli napływać uchodźcy wojenni z Ukrainy, powiat zajął się koordynacją działań pomocowych na terenie gmin. Stworzono bazę danych gmin i sołectw oraz organizacji prowadzących działania pomocowe, wraz ze wskazaniem instytucji i ośrodków, w których można przekazywać pomoc w formie materialnej oraz finansowej. Powiat zorganizował koncert „Piosenki zamiast karabinów”. Zebrano ponad 12 tys. zł, które przekazano na pomoc uchodźcom. Przekazano także  niezbędne środki higieniczne.

Istotny wzrost cen energii przełożył się w ostatnich tygodniach na wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Toruniu i jednostkach mu podległych programu oszczędzania energii, którego zasadnicze wytyczne zostały sformułowane oddolnie przez pracowników.

Obok wielu wyzwań znaleziono czas na docenienie starań samorządowców. W czerwcu 2022 roku zorganizowano Galę Samorządową Powiatu Toruńskiego. Starosta wyróżnił gospodarzy gmin powiatu: wójtów, burmistrzów oraz przewodniczących rad, którzy swoją służbę pełnią minimum trzy kadencje. Podczas gali po raz pierwszy wręczono Statuetki im. Adama Czarlińskiego. Laureatami zostali prof. Alicja Grześkowiak i Jan Wyrowiński.

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Nagroda Nobla z ekonomii przyznana za badanie nad kryzysami finansowymi. Eksperci uspokajają: kolejny nam w tej chwili nie grozi

wt. paź 11 , 2022
Tegoroczna nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana za wieloletnie badania nad bankami i kryzysami finansowymi. Otrzymali ją Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig  i Ben S. Bernanke, czyli były prezes amerykańskiego Fedu. – Większość dzisiejszych regulacji, które dotyczą sektora bankowego, wynika właśnie z ich badań – mówi prof. dr hab. Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. – Jako społeczeństwo potrzebujemy lepszego regulowania banków, żeby ich błędy nie przekładały się na duże koszty społeczne w postaci kryzysów, bezrobocia, utraty miejsc pracy […]
Nagroda Nobla z ekonomii przyznana za badanie nad kryzysami finansowymi. Eksperci uspokajają: kolejny nam w tej chwili nie grozi – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie