Przyszłość leży w fotokatalizie

W jaki sposób zwiększyć wydajność procesów fotokatalitycznych? Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego znają odpowiedź

Naukowcy pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Macyka, prodziekana ds. badań i współpracy Wydziału Chemii UJ realizują projekt pt.: „W poszukiwaniu materiałów umożliwiających lepsze wykorzystanie energii słonecznej w fotokatalitycznych reakcjach egzo- i endoenergetycznych (INGENIOUS)”. Projekt uzyskał finansowanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM (Projekt numer POIR.04.04.00-00-3D74/16-003-01, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Jego głównym celem jest zrozumienie mechanizmów stojących u podstaw procesów fotokatalitycznych, czyli reakcji chemicznych zachodzących w obecności światła i fotokatalizatora.

– Przeprowadzenie reakcji fotokatalitycznego utleniania jest stosunkowo łatwe, trudniej natomiast przeprowadzić reakcję w przeciwnym kierunku, polegającą na zamianie energii fotonów na chemiczną. To tak, jakby porównać spalanie drewna z jego wytworzeniem w procesie fotosyntezy. W przypadku pierwszego procesu do inicjacji wystarczy iskra, zaś drugi wymaga znacznego wkładu energii. Co więcej, zrealizowanie procesu naśladującego fotosyntezę w laboratorium jest znacznie trudniejsze – podkreśla prof. Wojciech Macyk.

Najtrudniejsze okazuje się skuteczne wykorzystanie wygenerowanych ładunków powstałych w wyniku absorpcji światła przez fotokatalizator. Ładunki te uczestniczą w reakcjach utleniania i redukcji, jednak wydajność ich wykorzystania rzadko przekracza kilka procent, nawet w przypadku reakcji utleniania organicznych zanieczyszczeń wody czy powietrza.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego postawili sobie za cel usprawnienie degradacji zanieczyszczeń oraz wydobycie z niej maksymalnego potencjału poprzez zwielokrotnienie wydajności reakcji. By tego dokonać, Grupa Fotokatalizy pracuje nad materiałami, które pozwolą połączyć katalizę z fotokatalizą, dzięki czemu znacznie ograniczona zostanie liczba fotonów koniecznych do przeprowadzenia procesu. 

Już w tej chwili naukowcy mają pierwsze obiecujące wyniki. W swoich badaniach starają się kontrolować nie tylko skład chemiczny materiałów wykorzystywanych jako katalizatory i fotokatalizatory, ale również ich właściwości wynikające z połączenia różnych materiałów, wytworzenia zaawansowanych struktur, np. materiałów porowatych, kryształów fotonicznych i innych. Aby zwiększyć szansę sukcesu grupa prof. W. Macyka współpracuje z zespołami z czterech kontynentów, z uniwersytetów w Toronto, Ulm, Kioto i Sydney.

– Naszym celem jest opracowanie rozwiązań, które pozwolą przeprowadzić niektóre etapy reakcji wykorzystując zjawisko fotokatalizy, a inne – katalizy. Oczywiście wykorzystanie światła wciąż pozostaje konieczne, ale dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię świetlną cały proces jest znacznie prostszy, szybszy i przede wszystkim bardziej wydajny – podkreśla naukowiec.

Fotokataliza jest użyteczna przede wszystkim w procesach oczyszczania powietrza w obecności światła. Wyniki prac badawczych mogą zupełnie zmienić postrzeganie takich problemów, jak chociażby pozbywanie się lotnych związków organicznych i gazów powstających na przykład w produkcji rolniczej. Dzięki znacznemu zwielokrotnieniu wydajności procesów fotokatalitycznych będzie można rozszerzyć zakres ich stosowania.

Joanna Gulewicz

 

Podziel się:

Nastepne

Geologia nowej ery

pon. kwi 29 , 2019
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie oraz Politechniką Warszawską zakończył prace w ramach przedsięwzięcia „RID – Rozwój Innowacji Drogowych” Projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jego głównym założeniem było zestandaryzowanie wszelkich dotychczasowych informacji dotyczących badań podłoża budowlanego. W 1998 r. na zlecenie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie