Geologia nowej ery

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie oraz Politechniką Warszawską zakończył prace w ramach przedsięwzięcia „RID – Rozwój Innowacji Drogowych”

Projekt pn.: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jego głównym założeniem było zestandaryzowanie wszelkich dotychczasowych informacji dotyczących badań podłoża budowlanego. W 1998 r. na zlecenie ówczesnej Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych została opracowana instrukcja metod badania podłoża gruntowego. Ponieważ w ciągu 20 lat zmieniły się przede wszystkim uwarunkowania formalno-prawne, prawo geologiczne i górnicze czy budowlane, w oparciu o które wykonywane są pomiary, jak również prawo dotyczące ochrony środowiska, metodyki, narzędzia pomiaru czy systemy przetwarzania danych, konieczne okazało się ponowne pochylenie nad wszystkimi kwestiami i rozpatrzenie ich w świetle dostępnych metod.

Działalność naukowców skupiła się przede wszystkim na ustaleniu wytycznych w trzech częściach: dotyczących badań podłoża budowlanego, oceny statyczności skarp, wykopów i nasypów oraz geomonitoringu konstrukcji budowlanych podłoża budowlanego.

Zebrane w formie interdyscyplinarnego, analizującego każdy z aspektów z wielu różnych perspektyw opracowania naukowego wytyczne, to jedyne tak szczegółowe, zestandaryzowane i innowacyjne źródło informacji stanowiących o wszystkich możliwych formach badań podłoża budowlanego. W jego opracowywaniu brało udział ponad 100 naukowców z wiodących ośrodków akademickich i badawczych.

Interdyscyplinarne grono naukowe jest gwarantem nie tylko kompleksowości ujęcia wszystkich aspektów związanych z badaniem podłoża, lecz przede wszystkim wypracowania wspólnego, uniwersalnego dla każdej branży języka, który jest jednocześnie szczegółowy, zestandaryzowany i przystępny dla firm, także z branż niezwiązanych bezpośrednio z badaniami naukowymi.

– Zależało nam na tym, by osoby, które będą korzystały z naszej pracy, nie miały wątpliwości co do interpretacji i nie musiały się zastanawiać, w jaki sposób analizować dane zmienne – mówi dr Agnieszka Wójcik, dyrektor PIG – PIB. – Unifikacja w zakresie języka samego opracowania była jednym z największych wyzwań. Cieszymy się, że zrealizowaliśmy ten cel.

Opracowane wytyczne są dedykowane przede wszystkim dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie zostały dostosowane do aktualnych zarządzeń Dyrekcji, a co więcej, redagując je, zespół badawczy uwzględnił również etapy prowadzenia kontraktów. Unifikacja języka sprawiła także, że opracowanie jest przejrzyste dla każdego z podwykonawców działań zamierzonych przez GDDKiA, czyli firm budowlanych podejmujących się ich realizacji.

– Opracowania geologiczno-inżynierskie mają olbrzymi wpływ na optymalizację rozwiązań projektowych i wykonawczych. Ważne przy tym jest, aby język dokumentacji był zrozumiały dla projektantów i wykonawców. Realizacja badań geologicznych zgodnie ze szczegółową instrukcją badań podłoża, dopasowaną do potrzeb budownictwa drogowego, przełoży się bezpośrednio na oszczędność wydatkowania środków. Dzięki precyzyjnej ocenie podłoża będzie można uniknąć „przeprojektowywania” obiektów. Zaowocuje to w konsekwencji także zmniejszeniem ilości roszczeń wynikających z niewłaściwego rozpoznania podłoża dróg – dodaje dr Agnieszka Wójcik.

Ważne jest, że praca ta, obok realizacji najważniejszych zaleceń GDDKiA, stanowi również doskonały materiał wprowadzający przyszłych adeptów studiów geologicznych i inżynierskich w najbardziej podstawowe pojęcia z zakresu badań podłoża budowlanego. Ułatwi to znacznie w przyszłości samą komunikację między światem akademickim a przedsiębiorcami.

Joanna Gulewicz

Informacje o projekcie: 

www.pgi.gov.pl/drogi

http://rid.agh.edu.pl

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Podziel się:

Nastepne

Wiatr zmian w Dobrym Mieście

pon. kwi 29 , 2019
Racjonalizacja wydatków, walka z niegospodarnością, ambitne plany inwestycyjne. Nadchodzą nowe, lepsze czasy dla Dobrego Miasta. A wszystko za sprawą zmian u steru gminy Nowy burmistrz, Jarosław Kowalski, pełnił funkcję radnego przez ostatnie cztery kadencje. Dał się poznać jako bezkompromisowy i oddany sprawom gminy mieszkaniec. Charyzmatyczny historyk, germanista, społecznik, który od wielu lat jest znany również z zamiłowania do samochodów Volkswagen „Garbus”. Już w latach 90. na głównej ulicy Dobrego Miasta […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie