PWSZ w Elblągu kreuje rozwój regionu

O tym, jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ciągu 22 lat wyrosła na silną, regionalną uczelnię rozpoznawalną w Polsce i w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego, z jej rektorem prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Walczykiem rozmawia Danuta Klimek

Jaki jest aktualny potencjał dydaktyczny PWSZ w Elblągu?

Kształcimy na 10 kierunkach studiów I stopnia i na jednym II stopnia w czterech instytutach: Informatyki Stosowanej, Politechnicznym, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. Mamy ok. 1700 studentów, a kadra dydaktyczno-badawcza liczy 154 nauczycieli akademickich. Co roku mury uczelni opuszcza ok. pół tysiąca absolwentów. Do tej pory wydaliśmy prawie 10 tys. dyplomów I stopnia i 31 II stopnia, a także ponad 3,2 tys. dyplomów studiów podyplomowych. Od nowego roku akademickiego będziemy dodatkowo mieli nowy kierunek studiów II stopnia i dwa jednolite magisterskie.

To zasługa renomy uczelni?

O tym jestem przekonany. Nasza misja polega na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, przy współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele. Najważniejsze jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych. Studia u nas pozwalają osiągnąć najlepsze, bo praktyczne przygotowanie do zawodu, uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy już w trakcie studiów.

Jakie są sukcesy w tym dziele?

Wymierne. Już drugi rok z rzędu z otrzymaliśmy ministerialną nagrodę w konkursie Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, więc jesteśmy wśród 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o  zawodowe losy swoich absolwentów. Wśród naszych bezrobocie jest mniejsze niż 2%, a w regionie wynosi ono około 14%, więc dobrze przygotowujemy do zawodu, mury PWSZ w Elblągu opuszczają kompetentni absolwenci specjaliści. W rankingach krajowych zajmujemy czołowe lub wysokie miejsca, a w międzynarodowych plasujemy się na pozycjach wyraźnie lepszych niż średnie na wielu płaszczyznach w gronie kilkudziesięciu europejskich uczelni różnych typów.

PWSZ w Elblągu została nominowana do tytułu Most Nauki i Biznesu 2019. Jak uczelnia łączy te dwie dziedziny?

Na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy i wdrożyliśmy pilotażowy projekt praktyk zawodowych, który był prowadzony w całej Polsce w 35 uczelniach. Logika jest prosta: „pracodawco, jeśli chcesz mieć dobrego pracownika, to przyjmij go na sześciomiesięczną praktykę zawodową, a pod jej koniec zadaj temat pracy dyplomowej, która może być użyteczna w twojej firmie. Tym sposobem wykorzystasz przez rok naszego abiturienta, a potem dyplomanta i będziesz mógł ułożyć go do swoich potrzeb”. Student przecież i tak musi gdzieś praktykę odbyć i napisać konkretną pracę dyplomową, więc nie traci na tym niczego, natomiast może dostać dobre miejsce pracy. Kreujemy zatem sylwetki absolwentów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców z udziałem przedsiębiorców menedżerów i specjalistów bez uszczerbku dla ogólnego wykształcenia studenta. Wciąż zwiększamy liczbę takich umów, obecnie współpracujemy już z ponad 600 przedsiębiorcami i instytucjami.

Jakie są rezultaty tego programu?

Rozwinął się. Wiele uczelni po raz pierwszy zaczęło solidnie współpracować z pracodawcami, którzy uzyskali konstruktywną odpowiedź na swoje postulaty lepszego przygotowywania przez uczelnie absolwentów do pracy. Przedsiębiorcy przyjmują naszych praktykantów we wszystkich dziedzinach. Cel został więc osiągnięty – w programie wzięło udział ponad 7 tys. praktykantów, powstało ponad 1400 aplikacyjnych prac dyplomowych.

Jakie kierunki w pana uczelni cieszą się największym zainteresowaniem?

Naszą lokomotywą od początku jest informatyka, jesteśmy w niej mocni w skali kraju, a program kształcenia jest oceniany jako wzorcowy. Dużym wzięciem cieszy się też anglistyka wykładana na wysokim poziomie, a także kierunki nauczycielskie.

Jakie są plany na przyszłość?

Koncentrujemy się na budowaniu studiów magisterskich na czterech kierunkach technicznych: informatyka, mechanika i budowa maszyn,  inżynieria środowiska i budownictwo. Będziemy nadal powiększać dydaktyczną bazę materialną oraz dostosowywać programy kształcenia do potrzeb interesariuszy uczelni. Rozwijamy Centrum Transferu Technologii prowadzące interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości – mamy już pierwsze patenty. Dla samej uczelni bardzo ważnie jest izolowanie się od pozamerytorycznych wpływów zewnętrznych, zwłaszcza od polityki. γ

Podziel się:

Nastepne

Bezpieczna innowacja w budownictwie

czw. cze 27 , 2019
AP Geotechnika, spółka obsługująca duże inwestycje budowlane w Polsce, tworzy innowacyjny produkt na bazie popiołów i żużli z elektrowni, który będzie odporny na zmiany swojej objętości Technologia produkcji betonów popiołowych niewrażliwych na zmiany objętości to projekt współfinansowany ze środków europejskich. Zakłada poważny postęp w jakości projektowania oraz w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony środowiska. – Analizując rynek i biorąc czynny udział w badaniach, zauważyliśmy, że pojawiają się problemy z niektórymi materiałami […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie