To u nas rodzą się innowacje!

O tym, jak udało się utrzymać pozycję lidera w kształceniu z prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy UKW prof. dr hab. inż. Markiem Macko rozmawia Joanna Gulewicz

Co zdaniem pana stanowi o tym, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednym z prężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce?

Przede wszystkim synergia 50-letnich wysiłków Społeczności Akademickiej UKW: przemyślana strategia, odpowiednia struktura oraz oszczędne wydatkowanie środków. Wszystkie te aspekty pozwoliły uczelni na adaptację do zmian, a w konsekwencji również dywersyfikację oferty. 

Niebagatelne znaczenie dla prestiżu uczelni ma realizacja projektów unijnych. Które z nich są najistotniejsze i dlaczego?

Z pewnością najistotniejszy z punktu widzenia nie tylko uczelni, ale też gospodarki jest Kontrakt Terytorialny, zgrupowany w czterech dużych projektach dziedzinowych: „Innowacje społeczne”, „Medycyna i zdrowie człowieka”, „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego” oraz „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych”, obejmujących obszary ważne dla miasta i regonu. Całość wpisuje się oczywiście w krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje, a dzisiejsze inwestycje to fundament dla dalszego wzmacniania pozycji uniwersytetu. Naszym celem jest ciągły rozwój i utrzymanie pozycji lidera.

Od lat wybiegacie państwo myślą w przyszłość, stanowiąc wzór dla wielu uczelni z całej Polski. Jakie działania zostały podjęte, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i rynku pracy?

Uniwersytet stanowi część ekosystemu miasta, regionu i kraju, realizując zarówno cele naukowe i dydaktyczne, jak też gospodarcze. Aktywnie współpracujemy z władzami Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego czy przedstawicielami stowarzyszeń i klastrów. Śledząc losy absolwentów oraz konfrontując naszą wiedzę i doświadczenie z oczekiwaniami rynku, dynamicznie dopasowujemy kompetencje, w które zostaną wyposażeni studenci, a co za tym idzie, także strukturę uczelni do potrzeb rynku pracy. To u nas rodzą się innowacje i idee wpływające na rzeczywistość, a zatem to my ją kreujemy.

Jakie nowości w systemie kształcenia planujecie państwo wprowadzić w najbliższym czasie?

Kładziemy nacisk na szybką reakcję na potrzeby rynkowe w zakresie studiów magisterskich z informatyki, rozwoju mechatroniki czy humanistyki 2.0. Ustawa 2.0 daje uniwersytetowi większą samodzielność w dysponowaniu budżetem, niosąc ze sobą zwiększoną odpowiedzialność kadry zarządzającej. Powiem zatem: elastyczność, ale również realizm rynkowy.

Co jest kluczowe dla sukcesu, jeżeli chodzi o sam sposób zarządzania uniwersytetem?

Z cała pewnością przemyślana, wieloletnia strategia, realizowana przez sprawdzony zespół naukowców, dydaktyków oraz specjalistów od wsparcia administracyjnego. Cele strategiczne są przekazywane na niższe poziomy organizacyjne jako konkretne zadania do realizacji, a ich wykonywanie na bieżąco monitorowane, co umożliwia szybką reakcję. Największym dobrem są jednak ludzie to dzięki ich zrozumieniu możliwa jest realizacja misji uczelni. γ

 

Prorektor ds. rozwoju i współpracy UKW dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw., absolwent menedżerskich studiów MBA, laureat programu „Top 500 Innovators”, od 1994 r. związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor ponad 200 prac naukowych dotyczących konstrukcji rozdrabniaczy do tworzyw polimerowych, druku 3Di inżynierii odwrotnej, kierownik i główny wykonawca w kilkunastu projektach badawczych. Ponad 30-krotnie nagradzany za działalność naukową, organizacyjną i wynalazczą.

Podziel się:

Nastepne

Rozrywkowa perła Polski

czw. mar 28 , 2019
Umiejętne przyciąganie inwestorów z branży rozrywkowej sprawia, że Mszczonów staje się zarówno obowiązkowym punktem dla turystów, jak i co raz lepszym miejscem do życia dla mieszkańców Park of Poland oraz Deep Spot to hasła, które od wielu miesięcy elektryzują miłośników rozrywki. Pierwsze to nazwa największego parku rozrywki w Polsce, drugie – najgłębszego na świecie, a zarazem jednego z najlepszych i najbardziej profesjonalnych basenów dla nurków. W głośnych nie tylko w […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie