W tym tygodniu w PE: COP26, wolność mediów i roaming

Parlament Europejski skupi się w tym tygodniu m.in. na przygotowaniach do szczytu klimatycznego ONZ COP26, problemie wolności mediów oraz praworządności, a także propozycji przedłużenia roamingu. Wyłoni również trzech finalistów nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2021 r.

W tym tygodniu w PE: COP26, wolność mediów i roaming – Monitor Rynkowy
© European Union 2021 – Source : EP

Zmiana klimatu  i COP26

Przed listopadową Konferencją Klimatyczną ONZ w Glasgow (COP26), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego będzie głosować we wtorek nad swoim wkładem w stanowisko UE. Oczekuje się, że posłowie do PE zaapelują o ustanowienie ambitniejszych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i zwiększenie finansowania działań klimatycznych dla państw rozwijających się. COP26 będzie pierwszą okazją do przeprowadzenia oceny realizacji założeń Porozumienia Paryskiego.


Wolność mediów, anty-SLAPP

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z Komisją Prawną zaproponują w czwartek środki mające na celu wzmocnienie wolności i pluralizmu mediów w UE poprzez ograniczenie zjawiska uciążliwych procesów sądowych, które prowadzą do uciszania dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Propozycje Parlamentu zostaną uwzględnione w nadchodzących inicjatywach Komisji przeciwko SLAPP.


Praworządność w Słowenii

Z kolei od środy do piątku delegacja Komisji Wolności Obywatelskich uda się do Lublany, celem dokonania oceny sytuacji dotyczącej praworządności i wolności mediów w Słowenii. Posłanki i posłowie do PE spotkają się z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowisk akademickich, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dziennikarzami, jak również z prokuratorami oraz urzędnikami państwowymi wysokiego szczebla. Na zakończenie misji, delegacja zorganizuje konferencję prasową.


Roaming

Propozycja przedłużenia o dziesięć lat obowiązujących przepisów unijnych dotyczących zniesienia opłat roamingowych, które mają wygasnąć w 2022 r., zostanie poddana w czwartek pod głosowanie w Komisji Przemysłu. Odnowione przepisy zapewniłyby również podróżnym „taką samą jakość i szybkość sieci komórkowej jak w domu” oraz lepszy mobilny dostęp do służb ratunkowych dla osób niepełnosprawnych.


Nagroda im. Sacharowa 2021

Trzech finalistów do Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2021 r. zostanie wybranych w czwartek przez komisje Spraw Zagranicznych i Rozwoju we wspólnym głosowaniu.


Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii 2021

Również w czwartek Parlament Europejski przyzna pierwszą nagrodę im. Daphne Caruana Galizia za wybitną pracę dziennikarską opartą na zasadach i wartościach UE. ceremonię wręczenia nagród otworzy przewodniczący PE David Sassoli.


Europejska infrastruktura krytyczna

W poniedziałek Komisja Wolności Obywatelskich głosowała nad wnioskiem ustawodawczym mającym na celu zwiększenie efektywności ochrony unijnej infrastruktury krytycznej w odniesieniu do świadczenia priorytetowych usług, takich jak energia, transport i woda pitna. Przepisy umożliwiłyby państwom członkowskim zapobieganie, przeciwdziałanie i dokonanie odbudowy po wydarzeniach, takich jak klęski żywiołowe, akty terroryzmu lub sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego.


Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Fernando J. Múñez - Kucharka z Castamar

śr. paź 13 , 2021
Historia silnej, niezależnej kobiety, która w niełatwych czasach musi przetrwać i wywalczyć sobie pozycję. Opowieść o miłości, która jest w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu. Dostatnie życie Clary Belmonte przerywa tragiczna śmierć jej ojca. Zrozpaczona i pozbawiona protekcji młoda dziewczyna zostaje rzucona we wrogi świat. W XVIII-wiecznej Kastylii życiem kobiet rządzą namiętności mężczyzn. Nawet arystokratki padają ofiarami ich bezlitosnych gier, a los wymaga od kobiet niewiarygodnej siły. Ale Clara ma […]
Fernando J. Múñez - Kucharka z Castamar – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie