Woda i ścieki – czyste

Woda i ścieki – czyste

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne wykazuje ponadprzeciętną dbałość o środowisko i klientów. Stale podnosi swoje usługi na coraz wyższy poziom

– Naszym zadaniem jest dostarczanie wody i odbiór ścieków nie tylko mieszkańcom gminy, począwszy od Mrokowa poprzez Marysin, Magdalenkę, aż do Mysiadła, ale także obsługa zlokalizowanych w okolicy centrów handlowych, m.in. w Wólce Kosowskiej – zaznacza Kazimierz Jabłoński, prezes zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. – Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy dbać o należyty stan infrastruktury i inwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

LPK pobiera wodę z 20 studni głębinowych. Do odbiorców trafia ona z ośmiu stacji uzdatniania wody poprzez sieć o długości 215 km. Łączna wydajność stacji wynosi 7478 m3/dobę.

Aby poprawić jakość zaopatrzenia w wodę oraz sprostać wymogom prawa unijnego i polskiego, spółka w ostatnich pięciu latach przeprowadziła kompleksowy remont sześciu SUW oraz wybudowała dwie nowe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. W rezultacie mieszkańcy zapomnieli o problemach związanych z niezawodnością dostaw wody, cieszą się jej wysoką jakością, a także stosunkowo niską ceną.

Równie ważne dla środowiska jest oczyszczanie wody zużytej. LPK eksploatuje w tym zakresie trzy zautomatyzowane mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 3 tys. m3/dobę. System kanalizacji rozdzielczej ma łączną długość ok. 290 km. Urbanizacja terenu, a także rosnące wymagania
w zakresie możliwości odpowiedniego oczyszczania ścieków, wymusiły rozbudowę oczyszczalni, w związku z tym w grudniu 2016 r. podpisano wartą ok 14 mln zł umowę na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Łazach. Inwestycja ta umożliwi zarówno znaczne zwiększenie przepustowości, jak i pozwoli dostosować procesy technologiczne do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych.

– Priorytetem jest odbiorca – podkreśla prezes K. Jabłoński. – Wprowadzamy nowoczesne narzędzia umożliwiające zdalny odczyt wodomierzy, czy też zdalny kontakt i obsługę, w tym możliwość otrzymywania e-faktur, wysyłania e-mailami wszelkich zgłoszeń czy powiadamianie sms o płatnościach bądź zaległościach. Staramy się doskonalić w zakresie obsługi klientów, a ich zadowolenie sprawia nam satysfakcję.

Podziel się:

Nastepne

Nowoczesność dla ekologii

wt. lut 28 , 2017
– Nasze motto „Budujemy kanalizację, modernizujemy oczyszczalnię, opisujemy świat językiem technicznym, a tak naprawdę próbujemy ocalić piękno i niepowtarzalność otaczającej nas natury – bogactwo świata roślin i zwierząt” oddaje istotę naszego działania. Opisuje spółkę jako podmiot, który przede wszystkim swą wrażliwością ekologiczną zwraca szczególną uwagę na walory przyrodnicze okolicy oraz wpływ inwestycji na stan środowiska, uświadamiając mieszkańcom, że ich codzienne czynności w rzeczywisty sposób oddziałują na naturę całego regionu środkowej […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie