Nowoczesność dla ekologii

Nasze motto „Budujemy kanalizację, modernizujemy oczyszczalnię, opisujemy świat językiem technicznym, a tak naprawdę próbujemy ocalić piękno i niepowtarzalność otaczającej nas natury – bogactwo świata roślin i zwierząt” oddaje istotę naszego działania. Opisuje spółkę jako podmiot, który przede wszystkim swą wrażliwością ekologiczną zwraca szczególną uwagę na walory przyrodnicze okolicy oraz wpływ inwestycji na stan środowiska, uświadamiając mieszkańcom, że ich codzienne czynności w rzeczywisty sposób oddziałują na naturę całego regionu środkowej Polski – mówił Tomasz Wenecki (z lewej), zastępca prezesa spółki, odbierając EkoSymbol 2016 z rąk red. nacz. Jakuba Lisieckiego i Tomasza Karskiego z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


 

Nowoczesność dla ekologii

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, laureat EkoSymbolu 2016, dokłada starań, aby ocalić piękno i niepowtarzalność otaczającej miasto natury

Tomaszów Mazowiecki, otoczony przez kompleksy leśne Puszczy Pilickiej i częściowo należący do obszaru Natura 2000, stanowi cenną przestrzeń o najwyższych walorach przyrodniczych i wartościach krajobrazowych. Jest miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt, fragmentów naturalnej szaty roślinnej lasów, torfowisk oraz muraw. Rośnie tu ok. 400 gatunków roślin i żyje ok. 200 gatunków ptaków.

Unikatowe warunki przyrodnicze regionu skłaniają do szczególnego gospodarowania zasobami naturalnymi na terenie miasta. Właśnie dlatego zrealizowano projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, który stał się jedną z największych inwestycji miejskich w woj. łódzkim w ostatnich latach. Jego nadrzędny cel to ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury technicznej.

– Inwestycje wprowadziły miasto w nowy wymiar ochrony środowiska w Polsce, a nasze działania przywoływane są jako wzór na wykładach akademickich – zwraca uwagę Maria Chilińska, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. – W ramach projektu zastosowano nowatorskie w skali kraju rozwiązania. To skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania ścieków w aglomeracji tomaszowskiej, umożliwiający spełnienie wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska. Nie do przecenienia są też wymierne korzyści ekologiczne, a ich pozytywne dla regionu skutki będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia.

Zbudowano nową sieć kanalizacyjną (ok. 102 km), zmodernizowano istniejącą sieć sanitarną (ok. 19 km), wymieniono kolektor tłoczny ścieków (ok. 1,3 km), zbudowano nową przepompownię ścieków oraz zmodernizowano oczyszczalnię. Poziom skanalizowania aglomeracji wzrósł z 74,8% do 95,4%, a Tomaszów Mazowiecki uplasował się w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin woj. łódzkiego. Efekt? Poprawił się komfort życia mieszkańców, zwiększył potencjał rozwoju gospodarczego aglomeracji tomaszowskiej, wzrosła atrakcyjność inwestycyjna i wartość terenów.

 

 

 

Podziel się:

Nastepne

Przyszłość w innowacji

czw. mar 30 , 2017
Przyszłość w innowacji   Z Grzegorzem Benedykcińskim, burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, rozmawia Anna Knapek   Wysoki potencjał gospodarczy, dostępność komunikacyjna, kapitał ludzki, styl życia, przyjazna postawa wobec biznesu – to tylko niektóre z dziedzin, za które Grodzisk Mazowiecki otrzymał tytuł Miasta Przyszłości. Jaka w takim razie przyszłość przed gminą?  Krótko rzecz ujmując: miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki bardzo dynamicznie się rozwijają. Tym bardziej cieszy, że zarówno nasz potencjał, jak i konkretne […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie