Axis mundi w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” wzorcowo realizuje w praktyce ideę krzewienia kultury

To prawdziwe, rzeczywiste miejsce, gdzie – jak w osi świata – możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i z przyszłością. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” nieprzerwanie już od 55 lat wprowadza nowe technologie umożliwiające gościom prawdziwe uczestniczenie w szeroko rozumianej kulturze.

„Światowid” jest wojewódzką samorządową instytucją, której obszarem działania jest cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. W obecnej rzeczywistości, korzystając z umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych, Centrum aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, ze środowiskiem akademickim oraz szkołami, inspirując i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

Do Centrum może przyjść każdy – zarówno młodzież, jak i ludzie starsi znajdą w ofercie coś dla siebie, bez względu na status społeczny. „Światowid” jest bowiem miejscem, gdzie realizowana jest edukacja artystyczna w pracowniach różnych technik plastycznych, gdzie można obejrzeć dobry film i podyskutować o nim. Działające kino należy do programu Europa Cinemas, do ogólnopolskiej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz do Sieci Polskich Kin Cyfrowych – programu realizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przy współudziale Filmoteki Narodowej, pomagającemu kinom studyjnym w przejściu z analogowej do cyfrowej ery kina.

Nasze dokonania zostały docenionezauważa Antoni Czyżyk, dyrektor „Światowida”. – Otrzymaliśmy Nagrodę PISF za 2016 rok w kategorii Kino, przy czym w ciągu dziesięciu lat istnienia tej nagrody byliśmy nominowani do niej pięć razy.

Zespół pracowników Centrum, składający się z prawdziwych pasjonatów, jest przekonany, że za pośrednictwem sztuki człowiek odnosi się do siebie samego i do swojego otoczenia, a świadomość dziedzictwa kulturalnego przekłada się na wzajemne zrozumienie. Właśnie dlatego w nowocześnie wyposażonej pracowni, w technologii 3D, digitalizowane są wartościowe dokumenty, pamiątki i muzealne zabytki, dzięki czemu społeczeństwo dowiaduje się o swoim kulturalnym dziedzictwie i może przekazać tę wiedzę następnym pokoleniom.

Niemniej ważnym elementem działalności Centrum jest arteterapia, prowadzona w pracowniach ceramicznej, grafiki i szkła artystycznego. Spotykający się tam uczestnicy zajęć mogą odkryć i rozwinąć swoje talenty artystyczne, co niejednokrotnie staje się szansą na samopoznanie i pracę nad własnym potencjałem czy mocnymi stronami. Pracownicy „Światowida” organizują równolegle szkolenia dla rodziców, dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Centrum jest również organizatorem turniejów tanecznych o randze mistrzostw Europy i świata, a od 18 lat organizuje największy w rejonie Morza Bałtyckiego turniej – Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”, na który co roku przyjeżdżają do Elbląga setki zawodników i tysiące widzów. Zespół spotyka się co tydzień, dyskutując o stopniu realizacji każdego projektu, o planach i zauważonych potrzebach.

Aktualnie najważniejszym projektem jest rozbudowa i modernizacja siedziby Centrum – mówi Antoni Czyżyk. – Projekt przewiduje utworzenie nowoczesnej, dobrze wyposażonej sali kina edukacyjnego, utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Kulturalnej i Centrum Aktywności Społecznej. Istniejąca Regionalna Pracownia Digitalizacji również ma otrzymać nowe powierzchnie. Cały obiekt ma zostać powiększony o blisko 1.900 mkw. Koszt tej inwestycji w dobrze pojętą kulturę wyniesie ponad 15 mln zł, z czego MKiDN wyasygnuje 10 mln zł dotacji.

W pierwszym półroczu br. Centrum zorganizowało 100 różnych przedsięwzięć, w których wzięło udział aż 68 tys. widzów. „Światowid” przyciąga do siebie i zachęca do udziału w ponadczasowych spotkaniach z kulturą coraz większą liczbę ludzi, a ambitne plany rozwoju realizowane przez cały zespół zasługują na najwyższe uznanie.

Ewa Raj

Podziel się:

Nastepne

PWiK Suwałki: Niekończący się rozwój

pon. paź 30 , 2017
W ciągu kilkudziesięciu lat działalności PWiK w Suwałkach zmieniło oblicze miasta, w którym każdy ma dostęp do czystej, smacznej wody, a ścieki nie szkodzą pięknemu środowisku Skuteczne, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym ma pozytywny wpływ na rozwój całego miasta. Suwałki rozrastają się przestrzennie, a warunkiem tego rozwoju jest podstawowe uzbrojenie sanitarne w sieci wodociągowe, kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej. Oczekują tego inwestorzy, np. w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej, a także deweloperzy budujący nowe […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie