Bezpieczeństwo w czasach pandemii to nie mit. Wystarczy się ubezpieczyć

O tym, dlaczego warto się ubezpieczać, ochronie w czasach pandemii, a także sytuacji na rynku ubezpieczeń rozmawiamy z Jackiem Gdańskim, prezesem zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zacznijmy od przewrotnego pytania. Dlaczego warto się ubezpieczać?

W Polsce penetracja ubezpieczeniowa jest na relatywnie niskim poziomie, co wynika z tego, że rynek ukształtował się na nowo w ostatnim 30-leciu i wiele rodzajów ryzyk oczekuje na to, aby zabezpieczyć je ochroną ubezpieczeniową. Część klientów wciąż podchodzi z nieufnością do produktów ubezpieczeniowych, rezygnując z korzyści, jakie dają nowoczesne i przyjazne dla ubezpieczonych rozwiązania. W ciągu ostatnich lat wiele produktów ubezpieczeniowych, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń na życie, było postrzeganych jako drogie, skierowane do wyselekcjonowanej, wąskiej grupy klientów. Tymczasem ubezpieczenia mogą i powinny adresować potrzeby szerokiego grona odbiorców. Obecna sytuacja pandemii sprawiła, że ponownie doceniliśmy takie wartości jak solidarność i odpowiedzialność społeczną. Szczególnie ubezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności należą do tych usług, które mogą wzmacniać poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa współubezpieczonych. Warto pamiętać, że nowoczesne ubezpieczenia to nie tylko przypis składki i marża, ale być może przede wszystkim misja i odpowiedzialność.

W czasach pandemii rośnie zapotrzebowanie na bezpieczną ochronę, także ubezpieczeniową. Co państwa towarzystwo może zaproponować w tej materii swoim klientom?

To wyjątkowy czas, naznaczony niecodziennymi wyzwaniami w życiu zawodowym i prywatnym dla każdego z nas. Ten okres z pewnością przejdzie do historii jako ten, w którym doświadczyliśmy po raz pierwszy globalnej pandemii. Koronawirus sprawił, że cały świat zamarł, pozamykał granice i nas w domach, a wokół rozsiał niepewność o przyszłość, lęk o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Mimo że oswoiliśmy nową rzeczywistość, a w laboratoriach naukowcy opracowali szczepionki przeciw tej chorobie, to nadal z troską patrzymy w przyszłość. Doświadczeniem, które nadal jest ważne i pozostanie z nami z tego okresu na dłużej, jest rola i znaczenie odpowiedzialności społecznej każdego z nas, instytucji życia publicznego, w tym również firm. W odpowiedzi na obecną sytuację oraz potrzeby pracowników i pracodawców wobec utrzymującej się sytuacji pandemicznej Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przygotowało unikatową ofertę ubezpieczenia tzw. antycovidowego. W ramach tego produktu pracodawca może zapewnić swoim pracownikom ochronę ubezpieczeniową na wypadek kwarantanny lub zachorowania na COVID-19. W przypadku ciężkiego przebiegu choroby obejmującego pobyt w szpitalu pracownik otrzymuje świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Ponadto ubezpieczeni mają dostęp do pakietu usług assistance, obejmującego m.in. zdalne konsultacje medyczne i psychologiczne, zakupy z dostawą do domu, czy też opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Warto również podkreślić, że roczny koszt ubezpieczenia to zaledwie 50 zł za każdego ubezpieczonego. Nie bez znaczenia jest też to, że aby przystąpić do ubezpieczenia, wystarczy deklaracja pracodawcy, aby wszyscy jego pracownicy i współpracownicy automatycznie zostali objęci ochroną. 

Czym wyróżnia się Polski Gaz TUW?

Polski Gaz TUW został założony przez PGNIG S.A. prawie 5 lat temu, dołączając do grona towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które koncentrują swoją działalność wokół ryzyk swoich założycieli. Od początku projektu założeniem było stworzenie nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej wyróżniającej się niskimi kosztami, szybkością i sprawnością działania, jak i dostosowaniem oferty do oczekiwań klientów. Idea wzajemności, na bazie której działa Polski Gaz TUW, zakłada współdzielenie ryzyka przez członków będących równocześnie klientami, którzy uprawnieni są tym samym do uzyskania zwrotów części wpłaconych składek. Ta forma działalności ubezpieczeniowej ma w Polsce długą tradycję, a w ostatnich latach przeżywa renesans. I choć specjalizujemy się w ubezpieczaniu dużych ryzyk przemysłowych, to naszą ambicją jest stały rozwój i dywersyfikowanie naszej obecnej oferty produktowej.

Czym się wyróżniają oferowane przez państwa ubezpieczenia ochrony prawnej?

Ubezpieczenia ochrony prawnej oferujemy poprzez sieć dystrybucyjną naszego partnera, tj. PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Produkt skierowany jest do osób fizycznych, a także do małych, rodzinnych przedsiębiorstw. W ramach ochrony udostępniamy ubezpieczonym nowoczesne centrum assistance, gdzie porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. Pokrywamy również koszty zastępstwa procesowego do wysokości wskazanej na polisie. Składka ubezpieczeniowa skalkulowana jest na bardzo atrakcyjnym poziomie, a roczny koszt ochrony zaczyna się od niecałych 8 zł miesięcznie. Ubezpieczenie ochrony prawnej jest zatem produktem dla każdego, kto doświadczył wysokich kosztów usług prawniczych – w życiu codziennym czy w ramach prowadzonej działalności, a zatem właściwie dla nas wszystkich.

Jakość usług – to być może truizm, ale o niej nigdy za wiele. W ubezpieczeniach – tym bardziej. Na jakie znaczenie przekłada się ona u państwa? 

Jakość w ubezpieczeniach ma wiele wymiarów. Dotyczy ona zarówno konstrukcji produktów ubezpieczeniowych, procesu ich sprzedaży, jak również likwidacji szkód. Musimy zachowywać najwyższe standardy jakościowe i to niezależnie od oczekiwań regulatora czy rynkowych praktyk. Ważną cechą wyróżniającą Polski Gaz TUW jest przejrzystość działania, gdyż nasi klienci są – co istotne – równocześnie członkami Towarzystwa. Pozycja ta umożliwia im dostęp do informacji w znacznie większym zakresie, niż ma to miejsce w przypadku komercyjnych ubezpieczycieli, co z kolei buduje wzajemne zaufanie i stanowi fundament dla wieloletniej współpracy.

Państwa atut to również elastyczność?

Elastyczność jest jedną z cech, która wyróżnia naszą działalność, zarówno pod względem dopasowania oferty dla klienta, jak i obsługi posprzedażowej czy procesu likwidacji szkód. Jesteśmy niedużą organizacją bez rozbudowanej sieci sprzedawców i pośredników, zdolną do działania w sposób szybki i bezpośredni. Wierzymy, że na polskim rynku ubezpieczeniowym jest miejsce zarówno dla ubezpieczeniowych gigantów, jak również dla takich towarzystw jak nasze.

Czy, a jeśli tak – to jakie obawy mają państwo w związku z obecną sytuacją gospodarczą?

Branża ubezpieczeniowa w Polsce okazała się całkiem odporna na skutki pandemii COVID-19. Również nasze Towarzystwo nie odczuło jej negatywnych skutków, a rok 2020 zamknęliśmy rekordowym przypisem składki ubezpieczeniowej, zbliżając się do bariery 150 mln zł. Na bezpieczeństwo nasze i naszych klientów duży wpływ ma przede wszystkim zaangażowanie i wsparcie naszego właściciela, stabilny charakter zarządzanego przez nas portfela ubezpieczeniowego oraz stały rozwój produktowy. To wszystko nie oznacza, że Towarzystwo nie docenia potencjalnych ryzyk związanych z pandemią, bowiem wymaga to od nas szczególnej uwagi np. w relacjach z klientami.

A jakie plany rozwojowe na najbliższy czas?

Po pierwsze, chcemy utrzymać i wzmocnić pozycję lidera w ubezpieczeniach dla branży gazowniczej, w szczególności w zakresie produktów, w których się specjalizujemy, takich jak ubezpieczenia typu upstream. Staramy się także na bieżąco reagować na oczekiwania produktowe naszych klientów. W tym miesiącu wprowadziliśmy do sprzedaży ubezpieczenie antycovidowe. Zaoferowaliśmy naszym klientom korporacyjnym również ochronę przed cyberryzykami. Rosnąca świadomość ryzyk cybernetycznych, a dodatkowo skutki, jakie wywołują ataki hakerskie, sprawiają, że rynek dla produktów tego typu z pewnością będzie się rozwijał. Po trzecie, zamierzamy nadal doskonalić nasze procesy, tak by nasi klienci byli jeszcze bardziej zadowoleni ze współpracy z nami, co mierzymy w regularnych badaniach satysfakcji członków zrzeszonych w ramach Towarzystwa.

Na koniec warto także wspomnieć, że realizując wolę właściciela, Polski Gaz TUW utworzyło podmiot zależny – Polski Gaz TUW na Życie. Kluczowym projektem rozwojowym realizowanym w ramach tego podmiotu  jest konsolidacja programów emerytalnych członków Polski Gaz TUW na Życie, którą konsekwentnie realizujemy od dwóch lat w oparciu o wizję nowoczesnego, niskokosztowego i przyjaznego dla ubezpieczonych programu emerytalnego.

Tomasz Popławski

Podziel się:

Nastepne

Tama Polska stawia na ekologię

pon. mar 29 , 2021
Firma Tama powstała wiele lat temu w Izraelu. Założyli ją członkowie Kibucu, spółdzielczego gospodarstwa rolnego. Ponieważ rynek dynamicznie się rozwijał, 12 lat temu założyli przedstawicielstwo w Polsce. W krótkim czasie sprzedaż tak przyspieszyła, że otwarli własną fabrykę w Świdnicy. Wiodące produkty w Tama Polska to produkty do belowania – siatka rolnicza, sznurek rolniczy oraz folia do balotów. Sprzedaż firmy Tama na polskim rynku stale się rozwija. Mimo wysokiej pozycji rynkowej […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie