Biotechnologia: badania i kształcenie

Biotechnologia dla zdrowia i poprawy jakości życia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W jaki sposób walczyć z nowotworami, jak zwalczać alergie, co robić, aby uchronić się przed wirusami, jak walczyć z patogenami roślin, w czym mogą nam pomóc białka opiekuńcze, jak działają proteazy? to pytania, na które szukają odpowiedzi pracownicy, doktoranci i studenci Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed). 

Wydział to jedyna jednostka naukowo-badawcza wspólna dla dwóch uniwersytetów. Został powołany już ponad 25 lat temu, a wizja integracji badań naukowych i kształcenia jest kluczowa od początku powstania MWB. Ponadmiliardowe inwestycje w rozwój infrastruktury macierzystych uczelni oraz osiągnięcia w zakresie nauk biologicznych i medycznych stwarzają doskonałe warunki i zapewniają interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, biomolekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Wydział posiada najwyższą kategorię naukową A+ i jest Centrum Doskonałości EU. UG dołączył do prestiżowego programu „European Universities”, a GUMed został Uczelnią Badawczą. Tylko w ciągu ostatniego roku pracownicy MWB uzyskali 24 granty na łączną sumę niemal 37 mln zł. 

Wydział realizuje projekty z programu EU Horyzont 2020, prestiżowe granty FNP i NCN, granty Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i Europejskiej Agencji Badawczej (ERC). Osiągnięcia z tego roku dotyczą między innymi opisu pierwszego użycia i mechanizmu działania nowego leku biologicznego, Etokimab. Lek ma zastosowanie w terapii pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Prace nad tym lekiem prowadzi dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, która dołączyła do MWB z Uniwersytetu Oxford. Z kolei w zespole dr hab. Roberta Czajkowskiego opracowano skład preparatu nazwanego mikrokonsorcjum „Wielka Piątka” zawierającego 5 szczepów bakterii posiadających udokumentowaną zdolność ochrony bulw ziemniaka przed chorobami bakteryjnymi. W ramach projektu finansowanego przez ERC badania nad kluczowymi enzymami uczestniczącymi w naprawie mitochondrialnego DNA człowieka prowadzi dr hab. Michał Szymański.

Innowacyjne strategie zwalczania wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i wirusa Zika to domena dr Eweliny Król, która ostatnio została laureatką konkursu L’ORÉAL Polska. Dr hab. Anna Żaczek, w ramach projektu polsko-chińskiego, prowadzi badania nad wykrywaniem i analizą komórek nowotworowych krążących w krwiobiegu pacjenta. 

Włączanie studentów jest zasadą realizacji projektów MWB. Nowowprowadzony, innowacyjny program nauczania jest oparty na idei „Concept based learning”. Wykracza on poza proste przekazywanie informacji i skupia się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość wiążąc teorię i praktykę. W programach studiów wydział uwzględnia ideę „Responsible Research and Innovation” koncepcję odpowiedzialnych badań i innowacji zakładającą włączenie społeczeństwa w badania naukowe, otwartość nauki, prowadzenie badań naukowych w sposób etyczny i dostosowany do potrzeb społeczeństwa. 

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Best-Eko jest najlepsza

śr. lis 20 , 2019
Wszechstronna działalność i sukcesy BEST-EKO dowodzą, że firma z kapitałem innym niż gminny może bardzo skutecznie wypełniać misję proekologiczną na rynku unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania ścieków. Stąd nagroda EkoSymbol 2019 BEST-EKO to przede wszystkim oczyszczalnia ścieków i instalacja unieszkodliwiania i odzysku odpadów biodegradowalnych z prywatnym kapitałem. Sukces tego przedsięwzięcia idzie w parze ze związanymi z nim problemami. Mieszcząca się na południu Śląska firma wdraża rozmaite innowacje, produkuje ziemię bogatą w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie