Coraz bliżej uruchomienia programu FEnIKS. Podpisano porozumienia o współpracy

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wraz z przedstawicielami MKiDN, MKiŚ, MZ oraz CUPT podpisali w środę porozumienia w sprawie realizacji wybranych zadań z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Coraz bliżej uruchomienia programu FEnIKS. Podpisano porozumienia o współpracy – Monitor Rynkowy
Fot. MFiPR

Na mocy podpisanych porozumień minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister klimatu i środowiska, minister zdrowia oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, będą pełnić funkcje Instytucji Pośredniczących w realizacji programu FEnIKS. Podpisane dokumenty regulują wzajemne prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat.

W efekcie instytucje te będą odpowiadać za inwestycje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwoju OZE, ochrony środowiska, bezpiecznego i ekologicznego transportu, rozwoju ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

„Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 to największy pod względem alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej. Podpisane dziś porozumienia regulują nasze międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat” – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości podpisania porozumień w MFiPR.

Minister podkreślił, że reprezentowane instytucje posiadają ogromne doświadczenie między innymi w związku z wdrażaniem Programów Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 oraz 2014-2020.

„Jestem przekonany, że dotychczasowa nasza owocna współpraca będzie kontynuowana z sukcesami podczas wdrażania programu FEnIKS” – mówił Puda.

Szef MFiPR podkreślił, że program będzie realizowany na obszarze całej Polski.

„Wykonanie programu zadecyduje o sukcesie wykorzystania Funduszu Spójności, który jest głównym źródłem finansowania największych inwestycji w Polsce” – zaznaczył minister.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński podkreślił, że państwo polskie efektywnie działa także w obszarze środków europejskich. Minister przypomniał, że w poprzedniej perspektywie w sektorze kultury zrealizowano w naszym kraju 146 projektów o wartości ponad 3 mld zł, z czego 1/3 to były środki z budżetu państwa, a 2/3 – z funduszy wspólnotowych.

„W tej perspektywie na kulturę będzie przeznaczone 600 mln euro, o 133 mln euro więcej niż w poprzedniej. Te pieniądze zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kultury oraz atrakcyjności turystycznej miejsc dziedzictwa historycznego. Dziękuję za dobrą współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Jako instytucja pośrednicząca przyjmujemy współodpowiedzialność za sprawne wydatkowanie tych środków” – dodał Gliński.

„To kolejne środki, które będą stanowiły wsparcie w unowocześnianiu i profesjonalizowaniu placówek ochrony zdrowia. Celem zwiększania nakładów na polską ochronę zdrowia jest stałe podnoszenie standardów i tworzenie systemu przyjaznego dla pacjenta. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę możemy poszerzać spektrum usług świadczonych w gabinetach lekarskich” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zwróciła uwagę, że w stosunku do lat ubiegłych, widoczny jest znaczny wzrost wysokości środków, który jest adekwatny do skali wyzwań w sektorze energetyki. “Bardzo mnie cieszy, że wzrosły też kwoty przeznaczone na projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu i ochronę środowiska. Aby wykorzystać tak duże środki musimy działać sprawnie i efektywnie. Nasi beneficjenci oraz instytucje posiadają jednak wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów unijnych. Jestem więc przekonana, że sprostamy temu wyzwaniu z ogromnym pożytkiem dla całego społeczeństwa” – zaznaczyła Golińska.

„Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to wyjątkowy moment dla CUPT jako jednostki pośredniczącej. W ramach największego programu krajowego CUPT będzie dysponował 12,9 mld euro na inwestycje transportowe. Nadal będziemy wspierać drogi, koleje, transport miejski, inwestycje intermodalne i w portach morskich” – zaznaczyła dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Miliardy na inwestycje z FEnIKS-a

FEnIKS to największy program polityki spójności w Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i inne przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł). Środki te pochodzą z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa.

O dofinansowanie w programie FEnIKS będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej śródlądowej, terminali intermodalnych, przewoźnicy transportu miejskiego, intermodalnego i kolejowego, dostawcy usług energetycznych, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, służby nadzoru ruchu, ratownicze, straży pożarnej i inne służby publiczne, podmioty zarządzające portami lotniczymi, portami morskimi i parkami narodowymi, instytucje ochrony zdrowia, instytucji kultury, nauki i edukacji, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Prace nad programem zaczęły się ponad trzy lata temu. Program powstał przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: władz publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Negocjacje z Komisją Europejską trwały wiele miesięcy i zakończyły się 6 października tego roku zatwierdzeniem programu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Podziel się:

Nastepne

Ważą się losy nowych taryf za prąd na 2023 rok. Dziś spodziewana jest decyzja prezesa URE

pt. gru 16 , 2022
Do 17 grudnia br. prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien zatwierdzić nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej, aby mogły one zacząć obowiązywać od początku stycznia. Jednak duża część gospodarstw domowych w ogóle ich nie odczuje. Dzięki rozwiązaniom osłonowym wdrożonym przez rząd cena netto prądu dla tych, które nie przekroczą określonego limitu zużycia, zostanie zamrożona na poziomie cen tegorocznych. Natomiast za energię zużytą ponad limitem w 2023 roku będzie obowiązywać cena maksymalna na poziomie 693 zł za MWh. – […]
Ważą się losy nowych taryf za prąd na 2023 rok. Dziś spodziewana jest decyzja prezesa URE – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie