Czas odejść od przyzwyczajeń

O tym, co dzieje się na rynku zielonej energii, rozmawiamy z Dariuszem Jachowiczem, prezesem Grupy Technologicznej ASE, która w dniach 26-27 września br. organizuje w Gdańsku konferencję Green Energy Tricity.

Czas odejść od przyzwyczajeń – Monitor Rynkowy
Spodziewamy się wzrostu gospodarczego oraz przypływu wielu firm na północ w związku z budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które będą generować tanią energię. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców postanowiliśmy zorganizować w Gdańsku własną konferencję Green Energy Tricity – Dariusz Jachowicz, prezes Grupy Technologicznej ASE

Uczestniczą państwo w wielu konferencjach i seminariach poświęconych transformacji energetycznej. Jakie trendy obserwuje pan na rynku zielonej energii?

Bardzo silnie rozwijają się w tej chwili technologie wodorowe, zwłaszcza w krajach, które mają dostęp do zielonej energii w dużych ilościach. Dobrym przykładem jest Norwegia, która korzysta z energii wodnej. Nawiasem mówiąc, współpracujemy z Norweskim Klastrem Morskim, dzięki czemu gromadzimy wartościową wiedzę. Hydroelektrownie w sposób dość stabilny dostarczają energię elektryczną, a jej nadwyżki można zamienić na paliwo. Jednym z paliw jest wodór, na bazie którego można też wytworzyć paliwo płynne, czyli metanol. W Europie Zachodniej istnieją już takie instalacje do produkcji w niedużej skali. Metanol może stanowić syntetyczne, ekologiczne paliwo lotnicze. To ważne, bo lotnictwo ma istotny wkład w emisję CO2. Producenci nawozów sztucznych z kolei rozważają wytwarzanie amoniaku z wodoru, huty wchodzą natomiast w rozwiązania wodorowe, w których wodór zastępuje koks.

Nowoczesna energetyka to szeroki temat. Jak z pana perspektywy wygląda świadomość różnych rozwiązań w Polsce?

Uczestnicząc w wielu branżowych wydarzeniach, zauważam, że wiedza jest rozproszona. Wielu przedsiębiorców czy też wiele branż tkwi w swoich „silosach” –dzieje się to nawet w obrębie jednej firmy, kiedy przykładowo jeden dział inwestuje w fotowoltaikę, a drugi kupuje kotły gazowe. Brakuje przepływu informacji czy też spójności w podejmowanych działaniach. Ludzie często bazują na fragmentarycznej wiedzy, niejednokrotnie opartej na różnego rodzaju mitach. Wiele wydarzeń gromadzi różne środowiska w obrębie wąskich specjalizacji, organizowane są np. oddzielne eventy dotyczące fotowoltaiki, inne dotyczące magazynowania energii, a jeszcze inne dotyczące ciepła, co powoduje niedosyt multidyscyplinarnej wiedzy. Spółki działające w naszej grupie integrują te zagadnienia. Na polskim rynku pojawiają się też nowe zjawiska, takie jak np. ujemne ceny energii elektrycznej. Zmiana zaczyna się w naszych głowach; wygrywać będą ci, którzy będą w stanie elastycznie funkcjonować w rzeczywistości mocno fluktuujących cen energii. Czas odejść od przyzwyczajeń. Spodziewamy się też wzrostu gospodarczego oraz przypływu wielu firm na północ w związku z budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które będą generować tanią energię.

W odpowiedzi na te potrzeby przedsiębiorców postanowiliśmy zorganizować w Gdańsku własną konferencję Green Energy Tricity, w skrócie GET.

Czas odejść od przyzwyczajeń – Monitor Rynkowy
Przykładowa koncepcja stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych, z produkcją zielonego wodoru z OZE.

Jakie rozwiązania warto wziąć pod uwagę przy optymalizacji swoich procesów?

Jest to uzależnione od specyfiki każdego zakładu, ale podam kilka przykładów. Na przykład producent materiałów budowlanych czy zakład przemysłu spożywczego może zainwestować w elektrolizer, który będzie mu służył do produkcji wodoru przeznaczonego do procesów cieplnych. Może też dokonać inwestycji w magazyn ciepła, a energię elektryczną potrzebną do jego zasilenia pozyskiwać, kiedy jej cena jest bardzo niska albo zerowa czy wręcz ujemna. To przykłady rozwiązań, które pozwolą takiemu producentowi na dostosowanie się do szans, które stwarza rynek. Zanim jednak podejmie decyzje inwestycyjne, powinien je dobrze przeanalizować. Do tego służy między innymi opracowanie koncepcji, która jest pewnego rodzaju planem przejścia na „zielone” rozwiązania. Lepiej zrobić jedną, dwie czy trzy koncepcje wariantowe, gdyż stanowią one niewielki ułamek tych twardych wydatków inwestycyjnych, do których należy podchodzić z rozwagą. Przygotowujemy takie koncepcje, korzystając z wiedzy praktyków z naszej grupy technologicznej, którzy mają doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i budowie takich rozwiązań.

A propos magazynowania ciepła  na tym również państwo się znają. Mógłby pan przybliżyć kilka szczegółów?

Znanym wariantem jest magazyn ciepła oparty na wodzie. Jednak istnieją też koncepcje związane z magazynami ciepła bazującymi na parafinach. Dla procesów wysokotemperaturowych możemy wykonać magazyn ciepła oparty na rozpuszczalnych solach, dzięki czemu możemy uzyskać temperaturę nawet do 600ºC. Energetyka cieplna rozwija się bardzo dynamicznie. Chętnie porozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy wykorzystują ciepło procesowe, bo dla nich możemy przygotować dobrą koncepcję wariantową.

To wszystko, o czym rozmawiamy, wymaga kompleksowej wiedzy z wielu obszarów.

To prawda. Musimy też pamiętać o tym, że w związku z obowiązkiem raportowania ESG, który będzie poszerzał kręgi, wkrótce podmioty korzystające z paliw kopalnych będą musiały przechodzić na paliwa „zielone”. Już teraz znaczący, korporacyjni gracze zaczynają wymagać od swoich dostawców i poddostawców ograniczania śladu węglowego, zatem cały łańcuch dostaw będzie musiał iść w kierunku zeroemisyjności. Mówię tutaj o dużych markach działających m.in. na rynku dóbr konsumpcyjnych, co oznacza duży zasięg i możliwość wpływu.

Zagadnienia, o których rozmawiamy, istnieją na styku wielu dyscyplin, m.in.: elektryczności, sterowania, OZE, energoelektroniki, termodynamiki czy zaawansowanej chemii. Zapraszamy do udziału w konferencji GET, na której wraz z naszymi partnerami z różnych branż przedstawimy rozwiązania, które w sposób wielowarstwowy poruszać będą zagadnienie optymalizacji energii w zakładzie poprzez magazyny energii elektrycznej, wodór czy magazyny ciepła.

Rozmawiał: Jacek Bies

Czas odejść od przyzwyczajeń – Monitor Rynkowy
Podziel się:

Nastepne

Julia Galef - Mentalność zwiadowcy. Dlaczego niektórzy ludzie widzą rzeczy jasno, a inni nie

pt. lip 14 , 2023
Błyskotliwa książka, która pokazuje, dlaczego mózg nas oszukuje i co możemy zrobić, aby zmienić sposób myślenia. W codziennym życiu ludzie widzą to, co chcą widzieć. Innymi słowy, działamy według zasad, które autorka książki nazywa „mentalnością żołnierza”. Z takich powodów jak plemienność, myślenie życzeniowe, racjonalizacje i tym podobne mechanizmy wykazujemy skłonność do obrony idei, w które najbardziej chcemy wierzyć, a równocześnie odrzucamy te, w które nie wierzymy. Jednak jeśli chcemy częściej […]
Julia Galef - Mentalność zwiadowcy. Dlaczego niektórzy ludzie widzą rzeczy jasno, a inni nie – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie