Czas zrównoważonego rozwoju

Z Grzegorzem Szuplewskim, burmistrzem miasta Piastowa rozmawia Anna Knapek

Jak ocenia pan rozwój Piastowa w ciągu ostatnich czterech lat?

Miasto rozwija się dynamicznie przez cały ten czas. Jest dużo inwestycji, które realizujemy kierując się troską o komfort żyjących w nim mieszkańców. Wymaga to zaangażowania bardzo wielu osób i to nie tylko z urzędu miejskiego. Przejmując stery urzędu cztery lata temu postawiliśmy na kierunki rozwoju Piastowa ujęte w „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piastowa na lata 2008–2020”, czyli dokumencie przyjętym jeszcze w 2008 r., ale wskazującym ciągle aktualne cele działania. Oczywiście poszczególne programy zapisane w strategii są na bieżąco analizowane, a cały dokument zostanie wkrótce uaktualniony. To, co niewątpliwie cieszy to fakt podwojenia naszego budżetu na przestrzeni tych czterech lat, bo bez odpowiednich środków nawet najlepszy program działania nie doczeka się realizacji. Dodam, że zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie wydatki inwestycyjne na rekordowym poziomie 58,9 mln zł (39% wydatków ogółem).

Co udało się zrobić w mieście?

Zaczynając od początku, w tym czasie udało się zbudować nowe nawierzchnie blisko 30 ulic (drugie tyle czeka na podobne działanie). Wybudowaliśmy system odwodnienia północno-zachodniej części miasta, systematycznie uzupełniana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa, budujemy chodniki i dodatkowe miejsca parkingowe, których bardzo brakuje. Rozpoczęliśmy właśnie długo oczekiwaną inwestycję – budowę sieci ścieżek rowerowych. W pierwszym etapie zbudujemy ponad 3 km ścieżek. Ważnym działaniem, które rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu jest kompleksowa modernizacja terenów zielonych. Te inwestycje szczególnie skupiają uwagę mieszkańców, i bardzo dobrze, bo troska o jakość środowiska, w którym żyjemy, to nasze wspólne działanie. Piastów jest miastem, które ma problemy z jakością powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym. Dlatego w ubiegłym roku uruchomiony został program dopłat dla mieszkańców do wymiany pieców ogrzewających domy jednorodzinne. To działanie cieszy się dużym powodzeniem, w tym roku liczba wnioskodawców zwiększyła się już pięciokrotnie w stosunku do ubiegłego roku. W najbliższym czasie zakupiony zostanie dron z urządzeniem monitorującym spaliny wydostające się z kominów domowych, dzięki czemu będziemy mogli podejmować skuteczne interwencje w stosunku do osób spalających w piecach paliwa niskiej jakości lub wręcz wszelkiego rodzaju odpady. Zakupiliśmy własną stację monitorującą w sposób ciągły stan naszego powietrza, wkrótce dokupimy dodatkowe trzy urządzenia. Wraz z działającą od lat stacją pomiarową WIOŚ w Piastowie będziemy mieli pięć takich urządzeń, co jak na niewielką powierzchnię naszego miasta jest ilością wystarczającą. Trwa budowa budynków komunalnych (łącznie 37 mieszkań), które zostaną oddane do użytku w wakacje. Termomodernizujemy osiem obiektów użyteczności publicznej (w tym pięć budynków oświatowych, a także budynek urzędu). Trwa również procedura wyłonienia wykonawcy bardzo ważnej inwestycji – rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z budową nowoczesnej hali sportowej. Tę inwestycję realizujemy w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego. Większość wymienionych zadań realizujemy z poważnym dofinansowaniem uzyskanym ze środków Województwa Mazowieckiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW. 

Co będzie największym inwestycyjnym wyzwaniem na ten rok?

Oczywiście realizacja wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych, co nie jest łatwe. Bardzo ważną dla nas inwestycją jest długo wyczekiwana budowa miejskiej filii przychodni zdrowia SPZOZ „Piastun”. Umowę na realizację zadania podpisaliśmy na początku tego roku. W budynku nowej przychodni znajdą się m.in. poradnia pediatryczna, poradnia stomatologiczna, pracownia USG, punkt szczepień, punkt pobrań materiałów do badań, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz rehabilitacja. Wyzwaniem, które chcemy kontynuować, to utrzymanie dynamiki inwestycyjnej, która przynosi korzyści miastu i wszystkim jego mieszkańcom. 

Podziel się:

Nastepne

Ekologia i ekonomia

śr. maj 30 , 2018
MZK w Ostrołęce rozpoczął w Polsce erę elektrycznych autobusów i jest liderem propasażerskich nowinek Autobusy elektryczne to bliska przyszłość komunikacji miejskiej. Pionierem w tej dziedzinie jest Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce, który – jako pierwszy w Polsce – kupił i od ponad trzech lat eksploatuje dwa Solarisy Urbino 8.9 LE electric. Pasażerowie chwalą sobie brak wibracji i zanieczyszczenia powietrza, oraz bardzo mały hałas. Ładowanie, wystarczające na przejechanie ok. 220 km […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie