Nowoczesny PEC

PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie

W ciągu pięciu ostatnich lat Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim wydało łącznie na inwestycje około 7,8 mln zł, w tym 3,7 mln zł w formie pożyczek. Całkowicie zmodernizowano dwa kotły. Wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej, zbudowano 3 km sieci przesyłowych i zamontowano 25 węzłów cieplnych w nowych budynkach. Zwiększenie mocy pozwoliło pozyskiwać nowych odbiorców ciepła. Wymieniono sieci kanałowe na preizolowane. Od trzech lat w przedsiębiorstwie funkcjonuje zdalny odczyt zużycia energii cieplnej przez odbiorców.

W latach 2020 – 2021 realizowane są dwie inwestycje przy udziale środków unijnych. Pierwsza to „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” za kwotę ponad 9 mln zł brutto, w tym dotacja wynosi 3,5 mln zł. Przyczyni się ona do spadku emisji gazów cieplarnianych o 7 829,0 Mg/rok i zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 23 577,5 GJ/rok. Oznacza to zmniejszenie zużycia węgla o ok. 2 tys. ton (ok. 26% obecnego zużycia).

Drugą jest „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim” za kwotę 395 tys. zł brutto, w tym uzyskana dotacja  z UE wynosi 138 tys. zł.

– Nie zapominamy przy tym o kwestiach związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością biznesu, wspierając również często inicjatywy o zasięgu ponadlokalnym – podkreśla Jerzy Woźniak, prezes spółki. – Przedsiębiorstwo jest darczyńcą dla szeregu podmiotów, m.in. stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, szkół oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej ludziom poszkodowanym w różny sposób.

Danuta Klimek

∎ produkcja energii cieplnej – ok. 140 tys. GJ/rok
∎ 4 kotły WR 5 o mocy zainstalowanej trwałej – 19,90 MW
∎ sieć ciepłownicza wysokoparametrowa o długości ok. 11,5 km, niskoparametrowa – ok. 8,2 km, łącznie ok. 19,7 km
∎ 93 węzły cieplne, wśród nich 22 grupowe
∎ spalanie miału węglowego w ilości ok. 7500 Mg/rok

Podziel się:

Nastepne

Nowoczesna spółdzielnia

czw. sie 26 , 2021
Konsekwentna dbałość o zasoby mieszkaniowe i skuteczne zarządzanie to domena SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju Spółdzielnia należy do najmłodszych w Polsce (działa od 1996 r.), ale i największych na Śląsku – jej zasoby zlokalizowane są w czterech gminach. Powstała na bazie mieszkań zakładowych (głównie Jastrzębskiej Spółki Węglowej), przejęła budynki przede wszystkim z „wielkiej płyty” i w okresie 25 lat dzięki planowym przedsięwzięciom remontowym i modernizacyjnym oczyściła je z azbestu. Kończy się kompleksowa […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie