Czysta woda i środowisko

W Wołczynie wodę można pić bezpośrednio z kranu, a szybka rozbudowa sieci owocuje ochroną środowiska

111 lat tradycji dostarczania czystej wody mieszkańcom i 25 lat działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie zostało nagrodzone tytułem EuroSymbolu Działań Proekologicznych 2018.

Spółka eksploatuje pięć ujęć na bazie wód podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz obiektami towarzyszącymi. Zarządza mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych i eksploatuje sieci wodociągowe o dł. 140 km oraz kanalizacyjne o dł. 65 km, systematycznie je rozbudowując i podłączając do zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków kolejne miejscowości.

Ostatnie lata działalności statutowej spółki to liczne modernizacje obiektów, sieci wodociągowych, zakup nowego sprzętu oraz środków transportowych. Warto podkreślić, że rozbudowa infrastruktury zwiększa wartość terenów inwestycyjnych i ich atrakcyjność, więc powoduje wzrost konkurencyjności i potencjału gminy Wołczyn.

Począwszy od roku 2010 zakład rozpoczął starania o środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne. Obecnie spółka realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Wołczyn”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 85%. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ponad 14 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat na rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową ZWiK pozyskał około 20 mln zł dofinansowania.

Ponieważ specyfika działalności zakładu wywołuje częste relacje ze środowiskiem naturalnym, spółka dokłada wszelkich starań, aby nie skutkowały one negatywnie, a konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna przekładała się na wymierne korzyści dla mieszkańców oraz poprawę otaczającego środowiska.

– Zapotrzebowanie środków finansowych na realizację wielu zadań jest nadal duże, lecz wynika ono z celów, jakie sobie wyznaczamy – mówi Mariusz Pieńkowski, prezes ZWiK w Wołczynie. – Chcemy poprawić komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców naszej gminy, wdrażamy innowacyjne rozwiązania, modernizujemy stacje uzdatniania wody, aby jakość dostarczanej ,,kranówki” była jak najlepsza, stosujemy nowoczesne systemy monitoringu i zarządzania infrastrukturą oraz obiektami wodno-kanalizacyjnymi.

Firma umacnia swoją pozycję gospodarczą na lokalnym rynku. Jest postrzegana jako solidny pracodawca i wiarygodny partner biznesowy.

Danuta Klimek

 

– Cieszę się, że w naszej codziennej pracy, którą wykonujemy na rzecz mieszkańców, dostrzeżono, że skutecznie pozyskujemy środki finansowe, głównie unijne, na działania proekologiczne. To dzięki nim realizujemy projekty infrastrukturalne, inwestujemy w nowe technologie, w sprzęt, w ludzi. To wyróżnienie jest efektem pracy całego zespołu, któremu z tego miejsca dziękuję i gratuluję. Jestem pewien, że będzie ono mobilizacją do działań zmierzających ku temu, aby wszyscy mieszkańcy mogli bezpiecznie i komfortowo pić zdrową i czystą wodę prosto z kranu. Dziękuję za to wyróżnienie, szczególne dla nas, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia funkcjonowania – mówił Mariusz Pieńkowski, prezes ZWiK w Wołczynie odbierając EuroSymbol Działań Proekologicznych 2018

Podziel się:

Nastepne

Proekologiczna „Luiza”

czw. gru 20 , 2018
Modernizacja zasobów zabrzańskiej GSM „Luiza” owocuje komfortem mieszkania i czystszym powietrzem Kilka lat temu znaczna część mieszkań w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu-Zaborzu ogrzewana była piecami, a spalanie węgla było uciążliwe dla mieszkańców i otoczenia. Warunki korzystania z ciepłej wody pozostawiały wiele do życzenia. Zarząd postanowił wykorzystać szansę, jaką dawał ogólnopolski program KAWKA przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy WFOŚiGW w Katowicach. Zmodernizowano 32 […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie