Proekologiczna „Luiza”

Modernizacja zasobów zabrzańskiej GSM „Luiza” owocuje komfortem mieszkania i czystszym powietrzem

Kilka lat temu znaczna część mieszkań w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu-Zaborzu ogrzewana była piecami, a spalanie węgla było uciążliwe dla mieszkańców i otoczenia. Warunki korzystania z ciepłej wody pozostawiały wiele do życzenia. Zarząd postanowił wykorzystać szansę, jaką dawał ogólnopolski program KAWKA przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy WFOŚiGW w Katowicach. Zmodernizowano 32 budynki, podłączając je do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poprawiła się jakość powietrza, którym wszyscy oddychają przez obniżenie emisji zanieczyszczeń, w tym także grup najdrobniejszych frakcji pyłów oraz benzoalfapirenu.

– GSM „Luiza” jako jedyna  spółdzielnia w naszym regionie przystąpiła do tego programu w tak dużym wymiarze – przypomina Waldemar Chwist, prezes spółdzielni. – W naszej ponad 20-letniej historii nie było tak ogromnego przedsięwzięcia modernizacyjnego zrealizowanego w stosunkowo krótkim, trzyletnim okresie.

W poddanych kompleksowej termomodernizacji budynkach mieszkania wyposażono w instalację centralnego ogrzewania oraz w ciepłą wodę. Podłączono je do miejskiej sieci ciepłowniczej, likwidując dotychczasowe ogrzewanie. Docieplono ściany i dachy budynków. Wymieniono na energooszczędne okna w klatkach schodowych, piwnicach i mieszkaniach oraz drzwi zewnętrzne do budynków. Mieszkańcy korzystają z centralnych dostaw ciepła do kaloryferów i kranów. Ten komfort jest szczególnie istotny dla osób starszych, których liczba z każdym rokiem wzrasta. Zniknął problem potencjalnego zaczadzenia. Roczna emisja pyłów zmniejszyła się o ok. 90 ton, tlenków azotu o ok. 2 tony, dwutlenku siarki o ok. 12 ton, dwutlenku węgla o ok. 1200 ton. Oszczędność energii cieplnej to ok. 7200 GJ, tj. ok. 360 ton węgla kamiennego rocznie.

Danuta Klimek

 

– Dziękuję za docenienie spółdzielni mieszkaniowych. Staramy się utrzymywać wszystkie zasoby pozostające w naszym zarządzie w jak najlepszej kondycji, zwracając równocześnie szczególną uwagę na ekologię – mówił Waldemar Chwist, prezes GSM „Luiza”, odbierając EkoSymbol 2018 

Podziel się:

Nastepne

„SELEKT” uczy ekologii

czw. gru 20 , 2018
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” stawia na edukację 17 wielkopolskich gmin połączyło siły dla osiągnięcia wspólnego celu: utworzyły związek komunalny, który od kilku lat rozwiązuje zagadnienie gospodarki odpadami. Obsługuje 250 tys. mieszkańców. Z terenu ponad 2 tys. km2 osiem firm wyłanianych w drodze przetargów zbiera łącznie ponad 90 tys. ton odpadów zmieszanych, ponad 16 tys. ton segregowanych odpadów komunalnych i ponad 13 ton leków. Wszystkie odpady (poza lekami) […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie