Dariusz Lipiński – Czy Unia Europejska przetrwa rok 2024?

Dla Unii Europejskiej rok 2024 jest szczególnie ważny nie tylko z powodu wyborów do Parlamentu Europejskiego (wynik wyborów jest mniej przewidywalny niż w przypadku poprzednich elekcji).

Jest to też rok, w którym rozstrzygać się będą losy zaproponowanych przez Parlament Europejski (niewielką przewagą głosów, co jest w tym gremium rzadkością) zmian europejskich traktatów. Przyjęcie ich oznaczałoby koniec Unii jako wspólnoty wolnych, demokratycznych państw i zastąpienie jej autokratyczną i scentralizowaną ponadpaństwową strukturą, zdominowaną przez dwa największe państwa członkowskie: Niemcy i Francję.

Dariusz Lipiński ukazuje porażającą alienację polityków europejskiego mainstreamu, a także stosowanie cenzury w imię „europejskich wartości”. Opowiada o stopniowym zastępowaniu idei ojców założycieli Unii Europejskiej utopijnymi i antychrześcijańskimi pomysłami, które zamiast Unię wzmocnić, prowadzą ją do autokratyzacji i rozkładu.

Wydawnictwo Zysk i S-ka poleca zakup książki: https://sklep.zysk.com.pl/czy-unia-europejska-przetrwa-rok-2024-ksiazka-z-autografem-autora.html

Podziel się:

Nastepne

Jak sprostać współczesnym wyzwaniom i przetrwać niespodziewane kryzysy?

pt. cze 7 , 2024
Jak sprostać współczesnym wyzwaniom i przetrwać niespodziewane kryzysy? Poprzez łączenie różnych branż przemysłowych! Takie wnioski wyciągnęli uczestnicy Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki Industry in Transition w Katowicach. Kongres, będący platformą do wymiany wiedzy i poszukiwania rozwiązań dla najważniejszych problemów gospodarczych, odbywał się po raz pierwszy i trwał dwa dni. Wyzwania gospodarki Unii Europejskiej Strategie walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi prowadzą do głębokich przemian w polskim przemyśle. Unijny cel […]
Industry in Transition w Katowicach.

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie